Sfințire în Protopopiatul Beiuș

Preasfințitul Sofronie, Episcopul Oradiei, a oficiat slujba de târnosire a bisericii cu hramul „Înălțarea Domnului” din filia Săliște de Pomezeu, Parohia Săucani, Protopopiatul Beiuș, urmată de săvârșirea Sfintei Liturghii arhierești, în sobor de ieromonahi, preoți și diaconi, fiind și cea dintâi vizită pastorală a unui ierarh în mijlocul comunității din această străveche vatră de dăinuire românească. Sărbătoarea a adunat atât credincioși din Săliște de Pomezeu, cât și din localitățile învecinate, reprezentanți ai autorităților centrale și locale.

În sunetul clopotelor, ierarhul a fost întâmpinat de copii și tineri îmbrăcați în straie populare tradiționale din Bihor, bărbați cu prapuri și mulțime de credincioși. A urmat sfințirea sfântului locaș, la finalul căreia ierarhul a explicat celor prezenți importanța și semnificațiile slujbei de târnosire a bisericii, moment istoric, unic, pentru comunitatea dreptmăritorilor creștini din Săliște de Pomezeu.

În cadrul Sfintei Liturghii, după citirea pericopei evanghelice, PS Sofronie a rostit o predică în care a reliefat principalele semnificații duhovnicești ale minunii vindecării orbului din naștere, săvârșită de Mântuitorul Iisus Hristos.

„Biserica ne amintește tuturor cuvintele rostite de Mântuitorul Iisus Hristos despre Sine, „Atât cât sunt în lume, Eu sunt Lumina lumii”, Lumina Care S-a sălășluit în trup omenesc, Lumina lui Dumnezeu cea necreată, ce strălucește prin Fiul Cel Veșnic al Tatălui, Care vine și Se face Om pentru mântuirea noastră, și Care, până la Înălțarea Sa la ceruri, S-a arătat oamenilor, făcând minuni și aducând multe binefaceri”, a spus PS Sofronie.

„Între minunile pe care le-a săvârșit este și cea a vindecării orbului din naștere, o minune asupra unui om care s-a născut fără să vadă, dar spre care vine Lumina lumii, Lumina Care luminează tuturor, Hristos Domnul, ca să îl vindece și să îi dăruiască lumina pentru a vedea lumea aceasta”. Astfel, „mintea omului nu poate să se înalțe la cele de sus altfel decât dacă este luminată de Dumnezeu. Doar Lumina acestei lumi, Care este Dumnezeu, îl poate lumina pe om să vadă lucrurile așa cum sunt, și nu așa cum și le închipuie el, omul căzut”, a spus ierarhul. Apoi, PS Sofronie a arătat că Dumnezeu „vrea ca tot omul să vadă Lumina și să se bucure de ea. Domnul Hristos vine și îl vindecă pe orb cu puterea Duhului Sfânt, putere care lucrează în Domnul Iisus Hristos și prin care noi suntem pregătiți, și din pericopa evanghelică pe care am ascultat-o, pentru a-L primi pe Duhul Sfânt Mângâietorul, a treia Persoană a Preasfintei Treimi, a Cărui pogorâre peste Sfinții Apostoli o vom serba la Rusalii”.

Pentru activitatea pastoral-misionară și pentru implicarea în lucrările de restaurare și împodobire a bisericii, PS Episcop Sofronie a hirotesit pe parohul Emanuel Florin Lezeu întru iconom-stavrofor.

La final, PS Sofronie a felicitat pe paroh și pe credincioși pentru lucrarea ctitoricească ce au săvârșit-o și pentru activitățile pastoral-misionare și administrativ-gospodărești realizate, îndemnându-i să rămână statornici în dreapta credință, apărând valorile netrecătoare ale Bisericii strămoșești și transmițându-le, cu scumpătate, tinerei generații.

După încheierea programului liturgic, pe parcursul întregii zile, toți credincioșii ortodocși prezenți, bărbați și femei, copii, tineri și vârstnici, au avut posibilitatea să intre în Sfântul Altar, să se închine și să sărute Sfânta Evanghelie, Sfânta Cruce și Sfânta Masă.

Biserica de lemn cu hramul „Înălțarea Domnului” din localitate a fost ridicată în anul 1812, suferind de-a lungul vremii numeroase reparații, atât în interior, cât și în exterior. Între anii 2009-2014, sub păstorirea pr. Emanuel Florin Lezeu, ajutat de membrii Consiliului și Comitetului parohial, și mai ales prin dărnicia și jertfelnicia credincioșilor, s-au realizat ample lucrări de restaurare și consolidare a bisericii. În interior, s-a placat cu rigips și s-a executat pictură în tehnica tempera, s-a refăcut Sfânta Masă, s-a montat dușumea nouă, a fost schimbată instalația electrică precum și mobilierul. Exteriorul bisericii a fost refăcut și izolat cu vată minerală, apoi s-a placat cu scândură în formă de cărămidă, iar turnul clopotniță a fost refăcut în totalitate pe vechiul schelet. Curtea interioară a bisericii a fost amenajată și împrejmuită cu gard nou.

Comentarii Facebook


Știri recente