Sfinţii Trei Ierarhi sărbătoriţi la Tulcea

La Seminarul Teologic „Sfântul Ioan Casian” din Tulcea a avut loc joi 29 ianuarie a.c. o serbare şcolară închinată Sfinţilor Trei Ierarhi, după cum informează Biroul de Presă al Episcopiei Tulcii.

Prezent la manifestare Preasfinţitul Visarion Episcopul Tulcii a rostit un cuvânt duhovnicesc scoţând în relief virtuţile care au împodobit viaţa celor trei corifei ai Bisericii din veacul al IV-lea.

„A devenit o frumoasă tradiţie ca să marcăm la Tulcea ziua de prăznuire a acestor trei luceferi ai teologiei ortodoxe şi să încercăm să ne apropiem de personalitatea lor cu evlavie şi cu dorinţă de cunoaştere pentru a putea gusta din frumuseţile duhovniceşti ale trăirii lor în Hristos”,a spus Preasfinţia Sa.

P.C. pr. prof. Dumitru Gavrilă a prezentat referatul „Sfinţii Trei Ierarhi apărători ai dreptei credinţe”, după care au fost citite de către elevi fragmente din operele Sfinţilor Trei Ierarhi.

Corul „Carpe in Deum”al Seminarului a interpretat o suită de piese corale închinate sărbătorii.

Aleşi ca patroni ai învăţământului teologic în 1936, Sfinţii Trei Ierarhi rămân peste veacuri modele pentru slujitorii sfintelor altare ca şi pentru tinerii care se pregătesc pentru a intra în preoţie ca slujitori ai lui Dumnezeu şi ai semenilor.

Comentarii Facebook


Știri recente