Sfinții Trei Ierarhi prăznuiți la Oradea

În ziua prăznuirii Sfinților Trei Ierarhi, Vasile cel Mare, Grigorie Teologul și Ioan Gură de Aur, ocrotitorii învățământului teologic din întreaga lume ortodoxă, 30 ianuarie 2014, Preasfințitul Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, s-a aflat în vizită pastorală în parohia „Sfinții Trei Ierarhi” din Oradea, prilej cu care a săvârșit Sfânta Liturghie arhierească, în sobor de preoți și diaconi, sărbătorindu-se hramul parohiei orădene, dar și ocrotitorii duhovnicești ai Liceului Ortodox „Episcop Roman Ciorogariu” din Oradea și ai Facultății de Teologie Ortodoxă „Episcop Dr. Vasile Coman” din Oradea, cadrele didactice ale celor două școli teologice fiind oaspeții parohiei. Au fost prezenți la sărbătoare Domnul Prof. Univ. Dr. Constantin Bungău, rectorul Universității din Oradea, alte oficialități locale, elevi și studenți teologi, dar și numeroși credincioși orădeni, după cum ne-a mărturisit Pr. Lect. Univ. Dr. Doru Fer

Totodată, prăznuirea Sfinților Trei Ierarhi a prilejuit și un moment de aleasă bucurie duhovnicească pentru Preasfințitul Părinte Sofronie al Oradiei, în această zi împlinindu-se 15 ani de la alegerea sa în treapta arhieriei, 30 ianuarie 1999, ca cel dintâi Ierarh al Episcopiei Ortodoxe Române din Ungaria.

Răspunsurile liturgice au fost date de către corul „Sfântul Maxim Mărturisitorul” al facultății, dirijat de Părintele Conf. Univ. Dr. Mihai Brie și de corul „Diacon Nicolae Firu” al liceului, dirijat de Arhid. Prof. Ștefan Lakatos. În cadrul slujbei au fost pomeniți și s-au înălțat rugăciuni pentru veșnica odihnă a Ierarhilor Eparhiei Oradiei, a părinților profesori și profesorilor fostei Academii Teologice din Oradea trecuți la cele veșnice, dar și a dascălilor și studenților adormiți întru nădejdea învierii, ai actualei Facultăți de Teologie Ortodoxă orădene.

În cadrul Sfintei Liturghii arhierești din ziua prăznuirii „Troiței de Arhierei”, Preasfințitul Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, a oficiat hirotonia în treapta preoției a diaconului Adrian Nicolae Cora, pe seama bisericii cu hramul „Sfântul Mare Mucenic Dimitrie” din parohia Valea de Jos, Protopopiatul Beiuș, și hirotonia întru diacon a teologului Alexandru Dulca, cadru didactic la Liceul Ortodox „Episcop Roman Ciorogariu” din Oradea, pe seama paraclisului cu hramul „Sfântul Ierarh Niceta de Remesiana” de la Liceul Ortodox „Episcop Roman Ciorogariu” din Oradea. Noul preot hirotonit a primit și hirotesia întru duhovnic.

La momentul chinonicului, Părintele Lect. Univ. Dr. Emil Cioară, prodecanul Facultății de Teologie Ortodoxă „Episcop Dr. Vasile Coman” din Oradea, a rostit un cuvânt de învățătură intitulat „Rolul misionar al Sfintelor Taine în viața parohiei”. În prima parte a cuvântării sale, părintele profesor a prezentat crâmpeie din viața, activitatea, opera, contribuția teologică și gândirea inovatoare a celor trei mari Sfinți Ierarhi care, deși stăpâneau cultura vremii, au rămas smeriți, iubitori și milostivi față de cei aflați în suferință, împlinind în fapte ceea ce au propovăduit prin cuvânt. Totodată, având în vedere faptul că anul 2014 a fost declarat în Patriarhia Română ca Anul omagial euharistic (al Sfintei Spovedanii și al Sfintei Împărtășanii), în partea a doua a cuvântării, Părintele prodecan a subliniat rolul și importanța pastoral-misionară a Sfintelor Taine în viața parohiei și a fiecărui credincios în parte, acestea fiind mijloacele sau actele externe și vizibile, prin care în Biserică se împărtășește harul dumnezeiesc care îndreaptă și sfințește pe oameni și îi unește tot mai strâns cu Domnul Hristos și cu Biserica Sa.

Părintele paroh Ioan Bala a adresat un cuvânt de bun venit Ierarhului, mulțumind pentru grija și dragostea arhipăstorească pe care o arată față de biserica „Sfinții Trei Ierarhi” din Oradea, o biserică nou construită, situată la ieșirea din Oradea spre frontiera țării noastre cu Ungaria, arătând că este o mare onoare și cinste pentru parohie de a fi gazdă primitoare momentului sărbătoresc al prăznuirii Sfinților Trei Ierarhi, ocrotitorii acestui sfânt locaș și ai celor două școli de teologie ortodoxă din Episcopia Oradiei.

La finalul Sfintei Liturghii, Preasfințitul Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, a rostit o frumoasă și înălțătoare cuvântare festivă, în cadrul căreia a punctat importanța prăznuirii Sfinților Trei Ierarhi pentru instituțiile de învățământ teologic din întreaga lume ortodoxă. De asemenea, Chiriarhul Oradiei a făcut o incursiune în trecutul istoric al vrednicilor înaintași ai învățământului teologic ortodox orădean, subliniind, totodată, rolul major pe care îl au, în plan duhovnicesc, cultural-educațional și misionar, Liceul Ortodox „Episcop Roman Ciorogariu” din Oradea, ctitoria Preasfinției Sale, și Facultatea de Teologie Ortodoxă „Episcop Dr. Vasile Coman” din Oradea în Eparhia Oradiei, cele două școli teologice având o importanță strategică în peisajul multietnic și pluriconfesional din Bihor.

Preasfințitul Părinte Sofronie a arătat că munca și efortul depus de cadrele didactice în formarea elevilor și studenților teologi, pe parcursul anilor de studiu la Liceu Ortodox din Oradea și, apoi, la Facultatea de Teologie Ortodoxă orădeană, nu rămân fără răsplată, mulți dintre absolvenții studiilor teologice universitare ajungând să activeze în câmpul misionar al Bisericii dreptmăritoare din Bihor, în diferite trepte de slujire. Astfel, în cei șapte ani scurși de la întronizarea în scaunul de Episcop al Oradiei, Preasfințitul Părinte Sofronie a hirotonit, până în prezent, 122 de persoane, absolvenți de Teologie Ortodoxă, preoți și diaconi, pentru împlinirea nevoilor pastoral-misionare din Episcopia Oradiei.

Preasfinția Sa a felicitat conducerea celor două instituții de învățământ, dar și pe cadrele didactice, apreciind calitatea învățământului teologic orădean și exprimându-și încrederea în propășirea lui, în ciuda mutațiilor și provocărilor pe care le suferă lumea contemporană.

În încheierea sărbătorii, Chiriarhul Oradiei a adresat urări de ani mulți și binecuvântați corpului profesoral, studenților, elevilor și credincioșilor prezenți, dar de sănătate și putere de muncă în activitatea de slujire a Bisericii noastre străbune și a neamului românesc.

Comentarii Facebook


Știri recente