Sfinții Români de peste an

„Credința poporului român creștinat, născută și cultivată prin predica Sfântului Apostol Andrei și prin lucrarea misionarilor creștini, vorbitori de limbă greacă și latină, a rodit duhovnicește mai ales în mulțimea sfinților martiri, a sfinților cuvioși din mănăstiri, schituri și sihăstrii, în mulțimea sfinților ierarhi păstori de eparhii, a domnitorilor sfinți apărători ai patriei și ai credinței, în mulțimea preoților și diaconilor, precum și în mulțimea sfinților mireni cunoscuți și necunoscuți pe nume, care au postit mult și s-au rugat mult, au mărturisit credința în vremuri grele, au construit biserici și mănăstiri, au dat naștere la copii, i-au crescut și educat în iubirea lui Hristos și în iubirea de Biserică și Neam”, a arătat Patriarhul României în predica rostită duminică, 03 iulie 2016, la Mănăstirea Pasărea, la sărbătoarea Sfinților Români.

Astăzi, prin cinstirea sfinților români, canonizați în diferite   etape (1950-1955, 1992, 2005, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2014, 2016) poporul nostru se bucură că are mai mulți mijlocitori sau rugători pentru el în ceruri, în fața Sfintei Treimi, care îl ajută să își păstreze credința ortodoxă, să cultive sfințenia vieții și faptele iubirii milostive pentru a dobândi mântuirea și viața veșnică în Împărăția Preasfintei Treimi, a arătat Preafericirea Sa.

Cei peste 100 de sfinți străromâni și români trecuți în calendarul Bisericii Ortodoxe Române sunt pomeniți câte unul sau mai mulți în fiecare lună din timpul anului:

Ianuarie:

(10) Sfântul Cuvios Antipa de la Calopodești;

(13) Sfinții Mucenici Emil și Stratonic;

(25) Sfântul Ierarh Bretanion, Episcopul Tomisului.

Februarie:

(29) Sfinţii Cuvioși Ioan Casian şi Gherman din Dobrogea.

Martie:

(7) Sfântul Sfințit Mucenic Efrem, Episcopul Tomisului;

(26) Sfinții Mucenici Montanus preotul şi soția sa Maxima; Sfinții 26 de Mucenici din Goția.

Aprilie:

(6) Sfântul Sfinţit Mucenic Irineu, Episcop de Sirmium;

(11) Sfântul Ierarh Calinic de la Cernica, Episcopul Râmnicului;

(12) Sfântul Mucenic Sava de la Buzău;

(14) Sfântul Ierarh Pahomie de la Gledin, Episcopul Romanului;

(20) Sfântul Ierarh Teotim, Episcopul Tomisului;

(24) Sfinții Ierarhi Ilie Iorest, Sava Brancovici și Simion Ștefan, Mitropoliții Transilvaniei; Sfântul Ierarh Iosif Mărturisitorul din Maramureș, Sfinții Mucenici Pasicrat și Valentin;

(25) Sfântul Cuvios Vasile de la Poiana Mărului;

(26) Sfinții Mucenici din Dobrogea: Chiril, Chindeu și Tasie;

(28) Sfinții Mucenici Maxim, Dada și Chintilian din Ozavia.

Mai:

(2) Sfântul Ierarh Atanasie al III-lea, Patriarhul Constantinopolului;

(3) Sfântul Cuvios Irodion de la Lainici;

(12) Sfântul Mucenic Ioan Valahul;

(15) Sfântul Ierarh Iacob Putneanul, Mitropolitul Moldovei;

(16) Sfinții Cuvioşi Sila, Paisie și Natan de la Mănăstirea Sihăstria Putnei;

(27) Sfântul Mucenic Iuliu Veteranul.

Iunie:

(2) Sfântul Mare Mucenic Ioan cel Nou de la Suceava;

(4) Sfinții Mucenici Zotic, Atal, Camasis și Filip de la Niculițel;

(15) Sfântul Mucenic Isihie;

(22) Sfântul Ierarh Grigorie Dascălu, Mitropolitul Țării Românești;

(24) Sfântul Ierarh Niceta de Remesiana;

(30) Sfântul Ierarh Ghelasie de la Râmeț.

Iulie:

(1) Sfântul Ierarh Leontie de la Rădăuți;

(2) Sfântul Voievod Ștefan cel Mare;

(8) Sfinţii Mucenici Epictet și Astion;

(18) Sfântul Mucenic Emilian de la Durostorum;

(21) Sfinţii Cuvioși Rafael și Partenie de la Agapia;

(26) Sfântul Cuvios Ioanichie cel Nou de la Muscel.

August

(5) Sfântul Cuvios Ioan Iacob de la Neamţ;

(7) Sfânta Cuvioasă Teodora de la Sihla;

(11) Sfântul Ierarh Nifon, Patriarhul Constantinopolului;

(16) Sfinţii Martiri Brâncoveni: Constantin Vodă cu cei patru fii ai săi; Constantin, Ştefan, Radu, Matei şi sfetnicul Ianache; Sfântul Cuvios Iosif de la Văratic;

(21) Sfântul Mucenic Donat diaconul, Romul preotul, Silvan diaconul și Venust;

(23) Sfântul Mucenic Lup;

(30) Sfinții Ierarhi Varlaam, mitropolitul Moldovei, și Ioan de la Râșca și Secu, Episcopul Romanului.

Septembrie:

(1) Sfântul Cuvios Dionisie Exiguul;

(3) Sfinții Cuvioși Neofit şi Meletie de la Mănăstirea Stânişoara;

(7) Sfinții Cuvioși Simeon și Amfilohie de la Pângărați;

(9) Sfinții Cuvioși Onufie de la Vorona și Chiriac de la Tazlău;

(13) Sfântul Cuivios Ioan de la Prislop;

(15) Sfântul Ierarh Iosif cel Nou de la Partoș, Mitropolitul Banatului;

(22) Sfântul Sfințit Mucenic Teodosie de la Mănăstirea Brazi;

(26) Sfântul Voievod Neagoe Basarab;

(27) Sfântul Ierarh Martir Antim Ivireanul, Mitropolitul Țării Românești.

Octombrie:

(1) Sfinții Cuvioși Iosif și Chiriac de la Bisericani;

(5) Sfinții Cuvioși Daniil şi Misail de la Mănăstirea Turnu;

(14) Sfânta Cuvioasă Parascheva;

(21) Sfinții Cuvioși Mărturisitori: Visarion, Sofronie și Sfântul Mucenic Oprea; Sfinții Preoți Mărturisitori: Ioan de la Galeș și Moise Măcinic din Sibiel;

(27) Sfântul Cuvios Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureștilor;

(28) Sfântul Ierarh Iachint, Mitropolitul Țării Românești.

Noiembrie:

(9) Sfinții Mucenici Claudiu, Castor Sempronian și Nicostrat;

(12) Sfinții Martiri și Mărturisitori Năsăudeni: Atanasie Todoran din Bichigiu, Vasile din Mocod, Grigorie din Zagra și Vasile din Telciu;

(15) Sfântul Cuvios Paisie de la Neamț;

(20) Sfântul Cuvios Grigorie Decapolitul; Sfântul Mucenic Dasie;

(23) Sfântul Cuvios Antonie de la Iezerul Vâlcii;

(30) Sfântul Ierarh Andrei Șaguna, Mitropolitul Transilvaniei.

Decembrie:

(3) Sfântul Cuvios Gheorghe de la Cernica;

(5) Sfânta Muceniță Filofteia de la Curtea de Argeș;

(13) Sfântul Ierarh Dosoftei, Mitropolitul Moldovei;

(18) Sfântul Cuvios Daniil Sihastrul;

(22) Sfântul Ierarh Petru Movilă, Mitropolitul Kievului;

(26) Sfântul Cuvios Nicodim de la Tismana;

(31) Sfântul Mucenic Hermes.

Comentarii Facebook


Știri recente