Sfinții, prietenii și ocrotitorii noștri

Prima Duminică după sărbătoarea Pogorârii Du­hu­lui Sfânt a fost instituită de Sfinții Părinți ca săr­bă­toa­re a tuturor sfinților, temelia și tezaurul inestimabil al Bi­sericii Mântuitorului nostru Iisus Hristos, mărturii ale pre­zenței și lucrării harului lui Dumnezeu în lume.

Atunci când vorbim despre sfinți sau citim viețile aces­to­­ra, noi cei de astăzi avem tendința de a-i considera cu nos­talgie niște persoane din vremuri imemoriale în ca­re sfin­țenia putea fi atinsă, ceea ce astăzi nu ar mai fi po­sibil. În realitate, sfinții sunt permanent împreună cu noi ca niș­te prieteni, ei se roagă pentru noi și mijlocesc ru­găciunile noas­tre către Dumnezeu. În același timp, ei re­prezintă pen­tru noi modele de credință și viață creș­ti­nă autentică.

Mai multe detalii în „Lumina de Duminică”.

Comentarii Facebook


Știri recente