Sfinții Arhangheli, ocrotitorii mănăstirii mehedințene Baia de Aramă

Vineri, 8 noiembrie, Biserica dreptslăvitoare serbează pe arhistrategii puterilor îngerești, Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil. Cunoscuți în Ortodoxie pentru darurile și lucrările lor specifice, Arhanghelii ocrotesc multe lăcașuri de cult, printre care se numără și mănăstirea Baia de Aramă din Mehedinți.

La sfântul așezământ monahal au început deja pregătirile pentru slujba de hram.

În ziua praznicului, aici va săvârși Sfânta Liturghie Întâistătătorul Eparhiei Severinului și Strehaiei, Preasfințitul Părinte Nicodim. Împreună cu Părintele Episcop va sluji un sobor de preoți și diaconi.

Ridicată într-un singur an, în zorii veacului al XVIII-lea, mănăstirea Baia de Aramă a devenit în scurt timp o adevărată vatră de credință și bastion al Ortodoxiei pe plaiuri mehedințene. Astăzi se înscrie pe lista monumentelor istorice. Despre nașterea acestui loc sfânt și binecuvântat glăsuiește vechea pisanie din pronaos: ‘Cu vrerea Tatălui și cu îndemnarea Fiului și cu săvârșirea Sfântului Duh au făcut această sf(ân)tă biserică dumnealui jupânul Cornea Brăiloiul Ban, dimpreună cu dumnealui jupânul Milco Băiașul, nepot de frate, Pozanu Căpitanul, cu toată cheltuiala dumnealor și fiind igumen Kir Vasile Arhimandrit, în zilele prealuminatului creștin domn Io Constantin Basarab voievod. Începutu-s-au a se zidi această sf(ân)tă biserică la maiu 22, leat 7202 și au săvârșit cu toată podoaba ei la maiu, 7, 7211 (1703). Eu mână păcătoasă, pictorul bisericii Neagoe și Partenie Ieromonah de la Tismana’.

Mănăstirea și-a început activitatea încă din anul 1703, fiind ctitorită de Sf. Domnitor Constantin Brâncoveanu alături de Banul Cornea Brăiloiu și Milco Băieșul la poalele Cornetului cum reiese din pisanie.

Mănăstirea sau Schitul Baia de Aramă (apare în documentele vremii sub ambele titulaturi) a dăinuit până la secularizarea din 1863, atunci când, prin hotărâre domnească, a fost transformată în biserică de mir. Prin hotărârea Sinodului mitropolitan al Mitropoliei Olteniei din 29 ianuarie 2008, mănăstirea a fost reactivată ca așezământ monahal de maici, sub jurisdicția Episcopiei Severinului și Strehaiei, urmând a funcționa în cadrul Protoieriei Baia de Aramă.

Comentarii Facebook


Știri recente

Factbox: Îmbătrânirea demografică în România

Sociologii şi demografii definesc îmbătrânirea demografică drept creşterea ponderii persoanelor vârstnice – de peste 65 de ani – în cadrul efectivului total al populaţiei studiate, în detrimentul celorlalte categorii de vârstă – tinerii şi adulţii,…