Sfântul Voievod Martir Constantin Brâncoveanu. Mărturisitor jertfelnic și ctitor darnic – vol. II

La Editura Cuvântul Vieții a Mitropoliei Munteniei și Dobrogei a fost publicat, cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, volumul al doilea al lucrării Sfântul Voievod Martir Constantin Brâncoveanu. Mărturisitor jertfelnic și ctitor darnic.

După cum ne-a transmis Sorin Stoian de la Sectorul cultural și comunicații media al Arhiepiscopiei Bucureștilor, lucrarea cuprinde 285 pagini și este prefațată de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, care precizează:

„Una dintre formele exprimării evlaviei față de Sfinții Martiri Brâncoveni, cărora le este închinat acest an comemorativ în Patriarhia Română, care marchează împlinirea a 300 de ani de la moartea lor martirică, este publicarea de lucrări menite să omagieze personalitatea acestor binecredincioși mărturisitori ai Ortodoxiei. Am avut, firesc, inițiativa republicării celor mai valoroase studii despre marele voievod Constantin Brâncoveanu publicate în periodicele centrale bisericești, în urma unei selecții riguroase rezultând o lucrare de proporții mai întinse, în două volume, intitulată Sfântul Voievod Martir Constantin Brâncoveanu – mărturisitor jertfelnic și ctitor darnic. Primul dintre ele a cuprins studii de sinteză care au înfățișat domnia Sfântului Constantin Brâncoveanu sub multiplele ei aspecte, insistând asupra vieții culturale și binefacerilor revărsate asupra Bisericii Ortodoxe din Țara Românească și din întreg Răsăritul ortodox.

Al doilea volum al prezentei lucrări înmănunchează studii ale unor prestigioși dascăli de teologie, istorici și cercetători ai artei medievale românești, care și-au păstrat actualitatea și valoarea, fiind, în momentul elaborării lor, deschizătoare de direcții de cercetare. Preoții profesori Niculae Șerbănescu (1914-†1999) și Gheorghe Moisescu (1906-†1974) s-au aplecat asupra vieții culturale brâncovenești și a morții martirice a Brâncovenilor; despre ecourile martiriului voievodului în periodicul german Relationis historicae semestralis continuatio a tratat preotul Eugen Greuceanu; istoricul descoperirii moaștelor Sfântului Constantin Brâncoveanu și controversa interbelică privind identitatea răposatului voievod înhumat în cripta amenajată pe latura de sud a naosului bisericii Sfântul Gheorghe – Nou au fost prezentate de preotul profesor Niculae Șerbănescu; o probă în plus pentru identificarea mormântului Sfântului Voievod Constantin Brâncoveanu a semnalat teologul, juristul și filologul Ștefan Grigore Berechet (1885-†1946); o prezentare a literaturii encomiastice și a scrierilor închinate Sfântului Constantin Brâncoveanu a fost realizată de Mihail Caratașu; istoricul de artă și teologul Gheorghe Popescu-Vâlcea a identificat particularitățile stilului brâncovenesc și a descris cele mai reprezentative monumente ale artei brâncovenești.

De asemenea, volumul conține o bogată secțiune de documente: tomosul patriarhal și sinodal de canonizare a Sfinților Martiri Brâncoveni (20 iunie 1992); panegirice ale fiilor martiri ai voievodului, Ștefan și Radu, și prefețe ale unor tipărituri brâncovenești care subliniază meritele culturale ale voievodului, generos sprijinitor al tiparului și al culturii – în traducerea teologului, filologului și istoricului Constantin Erbiceanu (1838-†1913), decan al Facultății de Teologie din București și membru titular al Academiei; testamentul doamnei Maria (Marica) Brâncoveanu – publicat de regretatul savant Petre Ș. Năsturel (1923-†2012); hrisoave de danie și de acordare de privilegii unor biserici și mănăstiri din țară și din Răsăritul ortodox – în traducerea istoricului George Potra (1907-†1990), și acte de danie inedite către mănăstirea athonită Sfântul Pavel – în tălmăcirea istoricului și profesorului de teologie Toma G. Bulat (1887-†1979)”.

(Cuvântul înainte al Preafericitului Părinte Patriarh Daniel la volumul al doilea al lucrării Sfântul Voievod Martir Constantin Brâncoveanu. Mărturisitor jertfelnic și ctitor darnic)

Comentarii Facebook


Știri recente