SFÂNTUL IERARH NIFON – PĂSTOR VREDNIC, OM DE CULTURĂ ȘI RUGĂTOR FIERBINTE

Mesajul Preafericitului Părinte DANIEL, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, la evenimentele organizate de Arhiepiscopia Târgoviștei cu prilejul sărbătorii Sfântului Ierarh Nifon, Patriarhul Constantinopolului și Mitropolitul Țării Românești, 11 august 2014:

Împlinirea a cinci ani de la aducerea și așezarea moaștelor Sfântului Ierarh Nifon, Patriarhul Constantinopolului și Mitropolitul Țării Românești, pentru totdeauna spre închinare, la Catedrala din Târgoviște, reprezintă un eveniment duhovnicesc important pentru Arhiepiscopia Târgoviștei, dar și pentru întreaga Ortodoxie românească.

Cu aleasă bucurie, am participat, în anul 2008, la acel moment duhovnicesc, semnificativ pentru aprofundarea legăturii duhovnicești dintre Sfântul Ierarh Nifon și credincioșii care îi cinstesc numele acolo unde el a păstorit Mitropolia Țării Românești cu mai bine de jumătate de mileniu în urmă.

În Ortodoxie, sfinții sunt prieteni ai lui Dumnezeu, vrednici următori ai Mântuitorului Iisus Hristos, învățători ai credinței, ai vieții duhovnicești și ai virtuților morale, dar și rugători în cer pentru mântuirea oamenilor.

Chipul înțelept, blând și luminos al Sfântului Ierarh Nifon este viu și pilduitor mai ales în sufletele credincioșilor din Arhiepiscopia Târgoviștei, care în fiecare an la 11 august, dar și în tot timpul anului, cu multă evlavie și cu încredere în milostivirea lui Dumnezeu și în iubirea mijlocitoare a marelui Ierarh, vin să se închine la binecuvântatele sale moaște.

Înțelept apărător al credinței și Bisericii străbune, mult nevoitor întru dobândirea viețuirii sfinte, erudit om de cultură și harnic arhipăstor, Sfântul Ierarh Nifon a înnoit viața duhovnicească și morală a românilor de la începutul secolului al XVI-lea, reorganizând temeinic viața bisericească, sporind dorința oamenilor de a cunoaște mai bine lumina Evangheliei lui Hristos și dăruindu-le un înalt model de sfințenie și demnitate creștină.

Urmând cu bucurie și acrivie lui Hristos, Sfântul Ierarh Nifon a pus bazele unei ample înfloriri duhovnicești, culturale și morale creștine, pe care s-a sprijinit apoi și dezvoltarea socială și economică a Țării Românești.

Pentru misiunea Bisericii, aportul eruditului Ierarh a fost unul bogat și variat, deoarece, urmare îndemnului său stăruitor, a fost utilizat tiparul, cel mai nou mijloc de comunicare socială al timpului, pentru cunoașterea mai rapidă și extinsă a credinței și vieții liturgice ortodoxe. Astfel, Ieromonahul Macarie a tipărit, la îndemnul Sfântului Ierarh Nifon și cu sprijinul Domnitorului Radu cel Mare, primul Liturghier ortodox din lume și prima carte de pe teritoriul țării noastre. Este vorba despre renumitul Liturghier macarian, tipărit în anul 1508, la Târgoviște, și omagiat în chip special, în anul 2008, în prezența Noastră, prin retipărirea lui jubiliară, la inițiativa și cu osârdia Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop și Mitropolit NIFON, la împlinirea a 500 de ani de la apariția lui (1508-2008). După Liturghier au urmat Octoihul (1510) și Tetraevangheliarul (1512), care au deschis calea unei largi și intense utilizări a tiparului în opera pastoral-misionară a Bisericii noastre. Această lucrare a continuat prin strădaniile unor personalități culturale și bisericești, precum Dimitrie Liubavici, Diaconul Coresi, Matei Basarab, Sfântul Voievod Martir Constantin Brâncoveanu, Șerban Cantacuzino și mulți alții până astăzi.

Rod strălucit al activității pastoral-misionare a Sfântului Ierarh Nifon și dar prețios făcut nouă este și Sfântul Voievod Neagoe Basarab, fiul său duhovnicesc, devenit înțelept om politic creștin, promotor al culturii, protector și binefăcător al Bisericii noastre Ortodoxe, pe care Sfântul Ierarh Nifon l-a călăuzit și îndrumat în tinerețe, cu înțeleaptă grijă și cu părintească iubire.

Moștenirea istorică și duhovnicească a Sfântului Ierarh Nifon ne îndeamnă și pe noi, astăzi, să apărăm tezaurul spiritual neprețuit al Ortodoxiei noastre românești, să păstrăm cu fidelitate credința care a însuflețit pe înaintașii noștri, să apreciem cultura creștină, rod al darurilor oferite de Creator și cultivate de om și mijloc de propovăduire a valorilor credinței ortodoxe, pentru a merge cu osârdie pe calea sfințeniei și a mântuirii.

Acum, la acest moment de sărbătoare duhovnicească aleasă, foarte mulți credincioși pelerini vin cu bucurie și evlavie în istorica cetate a Târgoviștei să cinstească moaștele Sfântului Ierarh Nifon, pentru a-i cere ajutor în viață și spre a-i mulțumi cu recunoștință pentru tot binele primit până acum.

Solemnitatea acestui eveniment spiritual și cultural deosebit de la Târgoviște se amplifică anul acesta prin comemorarea omagială a Sfinților Brâncoveni, la împlinirea a 300 de ani de la martiriul lor în Constantinopol (1714), dar și prin comemorarea a 360 de ani de la trecerea la cele veșnice a lui Matei Basarab, Domnitorul Țării Românești (1654). Cu prilejul sărbătorilor duhovnicești de la Târgoviște, felicităm, în mod deosebit, pe Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit NIFON, Arhiepiscopul Târgoviștei, dorindu-i sănătate, pace, bucurii duhovnicești și mult ajutor în lucrarea sa pastorală și misionară. Totodată, binecuvântăm pe toți slujitorii Sfintelor Altare, pe monahi și monahii, pe credincioșii din această capitală istorică a Țării Românești și pe toți pelerinii și închinătorii.

Ne rugăm lui Dumnezeu, Cel minunat întru sfinții Săi (cf. Psalmul 67, 36), ca, prin mijlocirea binecuvântată a Sfântului Ierarh Nifon, să ne ocrotească pe toți și să ne dăruiască mult ajutor în toată fapta cea bună, întru mulți și fericiți ani!

Cu părintească binecuvântare și aleasă prețuire,

DANIEL

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

Comentarii Facebook


Știri recente