Sfântul Ierarh Nectarie prăznuit la Mănăstirea Izbuc

În ziua de 9 noiembrie 2013, Mănăstirea Izbuc, străvechea vatră monahală din Eparhia Oradiei, a fost binecuvântată cu alese bucurii duhovnicești, cu prilejul prăznuirii Sfântului Ierarh Nectarie al Pentapolei, făcătorul de minuni, care aduce mult ajutor sfânt obștii monahale și pelerinilor care vin la Sfânta Mănăstire Izbuc, prin părticica din sfintele sale moaște ce se află, din anul 2009, în patrimoniul așezământului monahal, după cum ne-a precizat Pr. Cristian Rus.

Sfânta Liturghie arhierească a fost săvârșită de Preasfințitul Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, în sobor de ieromonahi, preoți și diaconi în paraclisul cu hramul „Adormirea Maicii Domnului” de la Mănăstirea Izbuc, paraclis provizoriu, unde se oficiază sfintele slujbe și rânduiala liturgică mănăstirească până la finalizarea lucrărilor de construcție a noii biserici mari a mănăstirii, cu hramurile „Adormirea Maicii Domnului” și „Duminica Sfinților Părinți de la Sinodul I Ecumenic”. Spațiul liturgic a fost plin de credincioși, care au venit să se înalțe sufletește la sărbătorirea Sfântului Ierarh Nectarie și să se închine la sfintele sale moaște.

Racla în care se află părticele din moaștele Sfântului Ierarh Nectarie și ale altor sfinți a fost oferită în anul 2009 Mănăstirii Izbuc de către obștea monahală de la Mănăstirea „Sfânta Cruce” din Oradea, condusă de Preacuvioasa Maică stareță Mina Bădilă, spre folosul duhovnicesc al obștii monahale de la Mănăstirea Izbuc și al pelerinilor care îi calcă pragul, dar și pentru ajutor în marea lucrare de zidire a noii biserici mănăstirești.

În cadrul slujbei, diaconul Nicolae Eugen Letea a fost hirotonit preot pe seama bisericii cu hramul „Sfântul Ierarh Nicolae” din parohia Hodișel, Protopopiatul Tinca. Noul preot a primit și hirotesia întru duhovnic.

La această frumoasă prăznuire, Chiriarhul Oradiei a rostit un frumos cuvânt de învățătură, în care a vorbit celor prezenți despre viața și lucrările minunate ale Sfântului Ierarh Nectarie, evidențiind minunile săvârșite de sfântul ierarh pentru cei aflați în suferințe, fiind grabnic ajutător și izbăvitor de boli și suferințe, nu doar în vremurile trecute, ci și în zilele noastre:

„Sărbătoarea Sfântului Ierarh Nectarie din Eghina, care a adormit în Domnul într-o zi de 8 noiembrie, de praznicul Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil, și care este sărbătorit de întreaga Biserică Ortdoxă la 9 noiembrie, a devenit, pentru tot mai mulți credincioși ortodocși din întreaga lume, nu numai din patria sa, Grecia, un izvor de bucurie și mângâiere, deoarece Sfântul Nectarie este mare făcător de minuni, mare ajutător și rugător la Tronul Preasfintei Treimi.”

„Căutându-L și iubindu-L pe Domnul Hristos, Sfântul Nectarie a devenit un purtător al luminii Mântuitorului Iisus Hristos, a devenit el însuși o lumină, prin faptele sale cele bune, deși a fost mult prigonit și nedreptățit în această lume. Nu judecata cea strâmbă a oamenilor, care l-au scos din scaunul episcopal și din slujirea de arhiereu și l-au izgonit, în urma uneltirilor celor plini de invidie, a rămas valabilă, ci dragostea lui Dumnezeu și judecata Sa cea dreaptă. De aceea, Dumnezeu l-a preamărit pe Sfântul Nectarie și, pentru frumusețea și simplitatea vieții sale și pentru bunătatea sa, lucrează minuni prin el, până în zilele noastre.”

„Sfântul Ierarh Nectarie a lăsat ca sfintele sale moaște să fie împrăștiate în toată întinderea lumii creștine ortodoxe, de pe fața întregului pământ, pentru ca, prin rugăciunile sale, Dumnezeu să vindece, cu puterea și bunătatea Sa dumnezeiască, pe toți cei bolnavi și neputincioși.”

„Sfântul Nectarie este iubit în toată întinderea Ortodoxiei, este un sfânt al unității Ortodoxiei, la fel cum sunt toți sfinții, unitatea comunității sfinților fiind și unitatea Bisericii, toate popoarele ortodoxe regăsindu-se în unitatea credinței și prin rugăciunile sfinților. Comuniunea sfinților este, de fapt, Biserica triumfătoare din Împărăția cerurilor, în care suntem chemați și noi, de către Mântuitorul Iisus Hristos, să intrăm. Pentru a ajunge acolo este nevoie, însă, să ne călăuzim viața după modelele sfinților, să urmăm exemplul Sfântului Ierarh Nectarie, cum a tăcut și a răbdat, cum acuzat fiind, nu a cârtit, nu s-a răzvrătit împotriva celor care l-au scos din scaun ci, în smerenie și cumințenie, și-a continuat, în bunătate și în dedicare totală, misiunea aici pe pământ.”

Preacuviosul Părinte Arhimandrit Mihail Tărău, exarh și stareț al Mănăstirii Izbuc, a rostit o cuvântare în care a mulțumit Preasfințitului Părinte Sofronie pentru dragostea și grija pe care o poartă necontenit așezământului monahal, dar și pentru prezența în mijlocul obștii monahale și a pelerinilor, cu prilejul prăznuirii Sfântului Ierarh Nectarie.

La final, Ierarhul Oradiei a adus mulțumiri Preasfintei Treimi pentru frumoasa și binecuvântata zi și a invocat ajutorul și rugăciunile Sfântului Nectarie pentru întreaga suflare ortodoxă din cuprinsul Episcopiei Oradiei. De asemenea, Preasfinția Sa a ținut să felicite obștea mănăstirii, în frunte cu Preacuviosul Părinte Arhimandrit Mihail Tărău, pentru frumoasa lucrare ctitoricească de zidire a noii biserici mari a mănăstirii, lucrare ce a început în anul 2010 și a avansat continuu, în ciuda dificultăților economice, reușindu-se ca, prin jertfele și daniile credincioșilor bihoreni și a unor oameni cu dragoste pentru Biserica Ortodoxă, sfântul locaș să fie ridicat în roșu, fiind finalizate, de curând, turnarea cupolelor celor cinci turle ale bisericii.

Cu binecuvântarea Preasfințitului Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, în după-amiaza zilei de 9 noiembrie, la ceasul vecerniei, racla în care se află o părticică din moaștele sfinte ale Sfântului Ierarh Nectarie și ale altor sfinți a fost dusă spre închinare, de preacuvioșii părinți de la Sfânta Mănăstire Izbuc, la noua Catedrală Episcopală „Învierea Domnului” și „Sfântul Ierarh Andrei, Mitropolitul Transilvaniei” din Oradea. Racla cu sfinte moaște a fost purtată în procesiune în jurul catedralei, iar apoi clerul catedral și cel de la Mănăstirea Izbuc au săvârșit Taina Sfântului Maslu, în prezența a sute de credincioși orădeni, care au avut posibilitatea, la final, să se închine și să sărute moaștele Sfântului Ierarh Nectarie și ale altor sfinți.

Comentarii Facebook


Știri recente