Sfântul Cuvios Pafnutie – Pârvu Zugravul | Tomosul sinodal pentru proclamarea canonizării

Tomos Sinodal al Bisericii Ortodoxe Autocefale Române pentru proclamarea canonizării Sfântului Cuvios Pafnutie – Pârvu Zugravul (1657-1735)

Tomosul a fost aprobat de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române în ședința de lucru din 4-5 iulie 2017 și proclamat la Mănăstirea Robaia în ziua de 6 august 2017.

Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române

Preaiubitului cler, cinului monahal şi dreptcredincioşilor creştini din cuprinsul Patriarhiei Române,

Har, pace și bucurie de la Dumnezeu, iar de la Noi, arhiereşti binecuvântări!

Binecuvântat şi vrednic de toată lauda este a cinsti pomenirea celor ce s-au săvârşit întru sfinţenie, care au dobândit la Dumnezeu îndrăznire datorită vieţii lor plină de evlavie şi de fapte bune. Preasfânta Treime i-a învrednicit de asemănarea cu Dumnezeu, împărtăşindu-i de lumina harului Duhului Sfânt şi aşezându-i în Biserica lui Hristos, în ceata sfinţilor. Despre ei, Mântuitorul nostru Iisus Hristos ne spune că, întrucât au împlinit cuvântul Său, s-au făcut „prietenii Lui” (Ioan 15, 14). Pe aceşti sfinţi Biserica îi cinsteşte în cântări de laudă, precum spune Prorocul David, de Dumnezeu insuflat: „Eu am cinstit foarte pe prietenii Tăi, Dumnezeule, şi foarte s-a întărit stăpânirea lor” (Psalmul 138, 17). Cu adevărat, sfinţii au împlinit cuvântul şi voia lui Dumnezeu, după cum citim iarăşi în Psalmi: „prin sfinţii de pe pământul Lui, minunate a făcut Domnul toate voile Sale” (Psalmul 15, 3).

Printre aceşti prieteni ai lui Dumnezeu se numără și Cuviosul Pafnutie – Pârvu Zugravul (1657-1735). Acest mare nevoitor a viețuit întru dragostea de Dumnezeu, fiind iubitor de liniște și multă rugăciune, ostenindu-se pentru frumusețea Casei Domnului și prețuind lucrarea frumoasă a mâinilor. El a primit de la Dumnezeu darul rugăciunii neîncetate și al zugrăvirii icoanelor, prețuit fiind, în evlavia ierarhilor, preoţilor, călugărilor şi credincioșilor, ca pildă de rugăciune neîncetată, de smerenie, de înfrânare, de milostivire și mai ales de iscusită lucrare a iconografiei, potrivit Tradiției ortodoxe. Cuviosul Pafnutie – Pârvu Zugravul a dat dovadă de statornicie în dreapta credință și în viața monahală, fiind înțelept povățuitor al tinerilor iconari și zugravi de la sfârșitul veacului al XVII-lea și începutul veacului al XVIII-lea.

Smerenia Noastră, în acest an 2017, declarat de Patriarhia Română ca An omagial al sfintelor icoane, al iconarilor şi al pictorilor bisericeşti, la propunerea Sinodului mitropolitan al Mitropoliei Munteniei și Dobrogei, împreună cu toţi membrii Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, privind la vieţuirea plăcută lui Dumnezeu a acestui Sfânt Cuvios Părinte care a zugrăvit biserici și mănăstiri, dar și icoane ale Preasfintei Treimi, ale Mântuitorului Iisus Hristos, ale Maicii Domnului și ale multor sfinți, înfrumusețând numeroase sfinte lăcașuri din Țara Românească, luând aminte la râvna lui vrednică de laudă pentru rugăciunea minții şi a inimii rostită în tăcere şi pentru mărturisirea, prin iconografie, a dreptei credinţe, dar şi căutând folosul duhovnicesc al poporului creştin dreptmăritor, urmând Tradiţiei Sfinte a Bisericii Ortodoxe și chemând în ajutor Harul Preasfintei Treimi, Celei de o fiinţă, de viaţă făcătoare şi nedespărţite,

HOTĂRÂM

Ca, de acum înainte şi până în veac, Cuviosul PafnutiePârvu Zugravul să se numere între sfinții Bisericii, în ceata Cuvioșilor Părinți purtători de Dumnezeu și să fie cinstit în cântări de laudă cu numele Sfântul Cuvios Pafnutie – Pârvu Zugravul.

Pentru pomenirea lui statornicim ziua de 7 august a fiecărui an, urmând ca această zi să fie înscrisă în Sinaxar, în cărțile de cult, precum și în calendarul Bisericii Ortodoxe Române.

De asemenea, rânduim să se tipărească viața și slujba Sfântului Cuvios PafnutiePârvu Zugravul, să i se zugrăvească icoana, care să fie primită cu toată evlavia de către dreptcredincioșii creștini, iar chipul lui să fie zugrăvit la loc potrivit, alături de ceilalți Sfinți Cuvioși de neam român, în bisericile care se vor ridica din temelie sau se vor zugrăvi de acum înainte.

Iar, pentru ca evlavia dreptmăritorilor creștini să sporească prin cinstirea și chemarea în rugăciune a Sfântului Cuvios PafnutiePârvu Zugravul (1657-1735), mai rânduim ca el să fie și ocrotitor al unor biserici noi sau reînnoite.

Pentru deplina statornicire a celor pe care le-am hotărât în chip sinodal şi canonic, am întocmit acest Tomos Sinodal de proclamare a canonizării Sfântului Cuvios PafnutiePârvu Zugravul, pe care îl întărim cu semnăturile noastre şi îl aducem la cunoştinţa preacucernicului cler, a preacuviosului cin monahal și a dreptcredincioșilor creștini din Patriarhia Română.

Acest Tomos Sinodal de canonizare se proclamă astăzi, 6 august din anul mântuirii 2017, la Mănăstirea Robaia, judeţul Argeş.

Harul Domnului nostru Iisus Hristos şi dragostea lui Dumnezeu Tatăl şi împărtăşirea Sfântului Duh să fie cu voi cu toţi! (2 Corinteni 13, 13).

Preşedintele Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române

†  D a n i e l

Arhiepiscopul Bucureştilor,

Mitropolitul Munteniei şi Dobrogei, Locţiitorul tronului Cezareei Capadociei şi

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române.

† Teofan

Arhiepiscopul Iaşilor şi

Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei

† Laurenţiu

Arhiepiscopul Sibiului

şi Mitropolitul Ardealului

† Andrei

Arhiepiscopul Vadului, Feleacului şi Clujului şi Mitropolitul Clujului, Maramureşului şi Sălajului

† Irineu

Arhiepiscopul Craiovei

şi Mitropolitul Olteniei

† Ioan

Arhiepiscopul Timişoarei

şi Mitropolitul Banatului

† Petru

Arhiepiscopul Chişinăului,

Mitropolitul Basarabiei şi Exarhul Plaiurilor

† Iosif

Arhiepiscopul Ortodox Român al Europei Occidentale şi Mitropolitul Ortodox Român al Europei Occidentale şi Meridionale

† Serafim

Arhiepiscopul Ortodox Român al Germaniei, Austriei şi Luxemburgului şi Mitropolitul Ortodox Român al Germaniei, Europei Centrale şi de Nord

† Nicolae

Arhiepiscopul Ortodox Român al Statelor  Unite ale Americii şi Mitropolitul Ortodox Român al celor două Americi

† Nifon

Mitropolit onorific,

Arhiepiscopul Târgoviştei şi Exarh Patriarhal

† Teodosie

Arhiepiscopul Tomisului

† Pimen

Arhiepiscopul Sucevei şi Rădăuţilor

† Irineu

Arhiepiscopul Alba Iuliei

† Varsanufie

Arhiepiscopul Râmnicului

† Ioachim

Arhiepiscopul Romanului şi Bacăului

† Calinic

Arhiepiscopul Argeşului şi Muscelului

† Ciprian

Arhiepiscopul Buzăului şi Vrancei

† Casian

Arhiepiscopul Dunării de Jos

† Timotei

Arhiepiscopul Aradului

† Corneliu

Episcopul Huşilor

† Lucian

Episcopul Caransebeşului

† Sofronie

Episcopul Ortodox Român al Oradiei

† Iustin

Episcopul Ortodox Român al Maramureșului şi Sătmarului

† Nicodim

Episcopul Severinului şi Strehaiei

† Vincenţiu

Episcopul Sloboziei şi Călăraşilor

† Andrei

Episcopul Covasnei şi Harghitei

† Galaction

Episcopul Alexandriei şi Teleormanului

† Ambrozie

Episcopul Giurgiului

† Sebastian

Episcopul Slatinei şi Romanaţilor

† Visarion

Episcopul Tulcii

† Petroniu

Episcopul Sălajului

† Gurie

Episcopul Devei şi Hunedoarei

† Daniil

Episcop-locţiitor (administrator)

al Episcopiei Daciei Felix (Serbia)

† Siluan

Episcopul Ortodox Român din Ungaria

† Siluan

Episcopul Ortodox Român al Italiei

† Timotei

Episcopul Ortodox Român al Spaniei şi Portugaliei

† Macarie

Episcopul Ortodox Român al Europei de Nord

† Mihail

Episcopul Ortodox Român al Australiei şi Noii Zeelande

† Ioan Casian

Episcopul Ortodox Român al Canadei

† Varlaam Ploieşteanul

Episcop-vicar patriarhal

† Ieronim Sinaitul

Episcop-vicar patriarhal

† Timotei Prahoveanul

Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Bucureştilor

† Calinic Botoşăneanul

Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Iaşilor

† Ilarion Făgărăşanul

Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Sibiului

† Vasile Someşeanul

Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului şi Clujului

† Paisie Lugojeanul

Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Timişoarei

† Antonie de Orhei

Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Chişinăului

† Marc Nemţeanul

Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Ortodoxe Române a Europei Occidentale

† Sofian Braşoveanul

Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Ortodoxe Române a Germaniei, Austriei şi Luxemburgului

† Emilian Lovişteanul

Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Râmnicului

† Ignatie Mureşeanul

Arhiereu-vicar al Episcopiei Ortodoxe Române a Spaniei şi Portugaliei

 

Comentarii Facebook


Știri recente