Sfântă Liturghie arhierească la hramul Mănăstirii «Sfânta Treime» Strâmba – Jiu, Gorj

În ziua de 1 iunie 2015, Mănăstirea «Sfânta Treime» din Strâmba-Jiu, în prezența a sute de credincioși din localitate și din comunele apropiate, și-a sărbătorit hramul prin oficierea Sfintei Liturghii și a parastasului de pomenire a ctitorilor mănăstirii de către Înaltpreasfinţitul Părinte Irineu, Arhiepiscopul Craiovei şi Mitropolitul Olteniei, ajutat de un numeros sobor de preoți și diaconi. Răspunsurile la strană au fost date de Grupul psaltic al Catedralei mitropolitane Sfântul Dumittru din Craiova. Cu acest prilej, în cadrul slujbei, ipodiaconul Cristian Negrilă a fost hirotonit diacon, iar diaconul Mircea Mitrache a fost hirotonit preot pe seama Parohiei Bibești, judeţul Gorj, a precizat Profesor Vasile Gogonea.

“Întreaga viață a noastră este marcată de Preasfânta Treime”

În cuvântul de învățătură, ÎPS Părinte Mitropolit a precizat semnificația praznicului «Sfintei Treimi», arătând că: “Această sărbătoare încununează praznicele împărătești care s-au derulat până în această perioadă, pentru că după ce am adus aminte de Pogorârea Sfântului Duh, era necesar ca să vorbim despre Preasfânta Treime, despre Tatăl, Fiul și Sfântul Duh. Orice rugăciune începe cu numele Preasfintei Treimi! Orice Sfântă Liturghie începe cu binecuvântarea Tatălui, a Fiului și a Sfântului Duh. Și orice rugăciune se încheie în numele Preasfintei Treimi, în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Întreaga viață a noastră este marcată de Preasfânta Treime, pentru că trecutul, prezentul și viitorul nostru sunt legate de persoanele Preasfintei Treimi, care ne reunesc pe toți și ne unesc în dragostea Sa, ne marchează și ne unește, ne sfințește și ne îndumnezeiește cu puterea și cu lucrarea Presfântului Duh”.

“Preasfânta Treime este înlăuntrul nostru”

Arătând că toate fac parte din Planul Lui Dumnezeu, iar noi, oamenii, facem parte din acest Plan al Creației, Întâistătătorul bisericilor din Oltenia a precizat că: “Sufletele noastre trebuie să arate puterea Preasfintei Treimi. Gândul nostru trebuie să se îndrepte totdeauna, în adâncurile de taină ale sufletului nostru, ca să ne găsească Preasfânta Treime cu inima și cu gândul smerit care se închină ei! Deci, ori de câte ori Îl chemăm pe Dumnezeu, mintea noastră se adâncește în sufletul nostru, și acolo stă de vorbă cu Preasfânta Treime. Iar pe «altarul» sufletului nostru, în locul cel mai sfânt din interiorul nostru, Preasfânta Treime ne răspunde întotdeauna, pentru că ea este înlăuntrul nostru și noi nu pierdem niciodată această trăsătură a Preasfintei Treimi, această «pecete» a Preasfintei Treimi”.

În încheiere, ÎPS Părinte Mitropolit a spus că dacă vom avea pe Sfânta Treime în mintea și în sufletul nostru, vom avea nădejde de mântuire, fiindcă: “Rugăciunile noastre ne sunt îndeplinite și faptele noastre sunt înscrise în ceruri, după care vom primi răsplată în Împărăția Preasfintei Treimi. Să facem în așa fel încât viața noastră să fie sfântă și binecuvântată, și ca în orice Liturghie, preamărirea noastră să fie adusă Tatălui, Fiului și Sfântului Duh, Treimea cea de o Ființă și nedespărțită, Amin”!

În trapeza mănăstirii, măicuțele ostenitoare, atent îndrumate de Maica Stareță stavrofora Marina și de Maica Stareță monahia Nicodima, au oferit din bucatele alese ale sfântului praznic.

Comentarii Facebook


Știri recente