Sfântă Liturghie arhierească în Catedrala mitropolitană din Craiova la ceas aniversar

Duminică, 26 iulie 2015, Înaltpreasfinţitul Părinte Irineu, Arhiepiscopul Craiovei şi Mitropolitul Olteniei, a săvârşit slujba Sfintei Liturghii la Catedrala mitropolitană „Sfântul Mare Mucenic Dimitrie” din Craiova, împreună cu un numeros sobor de preoţi şi diaconi, după cum ne-a precizat Preot Gheorghe Cioiu.

Evenimentul duhovnicesc a marcat şi împlinirea a 7 ani de arhipăstorire în scaunul de Întâistătător al Bisericii din Oltenia. Amintim că ceremonia de întronizare ca Arhiepiscop al Craiovei şi Mitropolit al Olteniei a fost oficiată de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, alături de un sobor de 18 arhierei, în ziua de 27 iulie 2008, în Catedrala mitropolitană din Craiova, sub pronia Sfântului Mare Mucenic şi Tămăduitor Pantelimon, al cărui praznic este cinstit în această zi.

În cadrul Sfintei Liturghii a fost săvârşită şi hirotonia întru diacon a teologului Cătălin Florin Safciu, pe seama Catedralei mitropolitane „Sfântul Mare Mucenic Dimitrie” din Craiova.

La finalul slujbei religioase, părintele protosinghel Vladimir Dărângă, ecleziarhul Catedralei mitropolitane, a adresat Înaltpreasfinţitului Părinte Mitropolit urări de sănătate şi îndelungă arhipăstorie în numele preoţilor şi credincioşilor olteni. „Dumnezeu v-a adus pe scaunul mitropolitan de la Craiova, urmaş ai unor vrednici ierarhi, cărturari, sfinţi şi mucenici, pentru a ne păstori şi împreună, cler şi credincioşi, să plutim pe corabia Bisericii oltene, pe marea acestei vieţi, spre limanul mântuirii. Cunoaştem cu toţii realizările acestor 7 ani de arhipăstorire, ele se întâlnesc peste tot. Nu cunoaştem însă şi nu vom şti niciodată clipele de osteneală, clipele de rugăciune în faţa icoanei Mântuitorului şi a Preacuratei Maicii Sale, cerând ajutor pentru noi toţi. Acestea sunt ştiute numai de Dumnezeu, sunt scrise în cartea Sa şi vor fi arătate la Judecata de Apoi. Vă rugăm Inaltpreasfinţite Părinte Mitropolit să primiţi urările noastre de sănătate, îndelungă arhipăstorire, spre folosul şi binecuvântarea dreptmăritorilor creştini din Oltenia”, a încheiat părintele protosinghel Vladimir Dărângă.

În cuvântul de învăţătură adresat credincioşilor, IPS Irineu a detaliat învăţăturile pericopei evanghelice din Duminica a 8-a după Rusalii (Înmulţirea pâinilor, Matei 14, 14-22). „Minunea înmulţirii pâinilor şi a peştilor ne aminteşte de un alt moment din viaţa Mântuitorului nostru Iisus Hristos, când, pe Muntele Fericirilor a spus: <<Nu vă îngrijiţi pentru sufletul vostru ce veţi mânca, nici pentru trupul vostru cu ce vă veţi îmbrăca>>(Matei 6, 25)”. Parafrazând cuvintele Mântuitorului, putem spune în duminica aceasta: <<Nu vă îngrijiţi ce veţi mânca pentru că Tatăl nostru cel din ceruri poate să facă asemenea minuni şi să hrănească mii de oameni cu numai câteva pâini şi câţiva peşti>>. Este adevărat însă, că pentru a beneficia de grija Tatălui ceresc, de prosperitatea materială pe care ne-o dorim este nevoie să avem credinţă. Ne spune Mântuitorul în Sfânta Scriptură, că cel care îşi leagă inima de cele materiale, de cele stricăcioase, va fi stăpânit de acestea şi nu va putea sluji la doi domni, şi lui Dumnezeu şi lui Mamona. Prin urmare, trebuieă să vedem minunea înmulţirii pâinilor din Evanghelia acestei duminici ca pe un act de credinţă, de nădejde sfântă că Dumnezeu, precum a înmulţit pâinea şi peştii, aşa va înmulţi tot ceea ce aduce bunăstare şi folos vieţii noastre, dacă noi păstrăm vie credinţa primită de la Cel ce S-a jertfit pe Cruce pentru mântuirea noastră. Înainte însă de a vedea minunea înmulţirii pâinilor, trebuie să luăm aminte la ascultarea faţă de cuvântul lui Dumnezeu. Căci dacă vedem numai beneficiul şi nu vedem şi osteneala, înseamnă că suntem interesaţi exclusiv de lucrurile materiale. Să ascultăm întâi de toate cuvântul lui Dumnezeu, să urmăm învăţătura şi poruncile Lui, aşa cum însuşi Mântuitorul Hristos ne îndeamnă: <<Căutaţi mai întâi împărăţia lui Dumnezeu şi dreptatea Lui şi toate acestea se vor adăuga vouă. >>(Matei 6, 33), a spus IPS Irineu.

La ceas aniversar, Inaltpreasfinţitului Părinte Mitropolit i s-au oferit buchete de flori. La rândul său, Mitropolitul Olteniei a mulţumit celor care l-au felicitat şi i-a binecuvântat pe toţi cei prezenţi.

Comentarii Facebook


Știri recente