Sfântă Liturghie Arhierească în biserica Maica Precista – Dudu din Craiova

Primul mare praznic din anul 2014, Tăierea Împrejur a Mântuitorului nostru Iisus Hristos, a fost întâmpinat de câteva sute de credincioși în Paraclisul mitropolitan „Maica Precista” – Dudu din Craiova. Cu acest prilej, Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Arhiepiscopul Craiovei și Mitropolitul Olteniei, a oficiat Sfânta Liturghie, înconjurat de un ales sobor de preoți și diaconi, informează mitropoliaolteniei.ro

În prima zi a noului an calendaristic, IPS Părinte Irineu a poposit în mijlocul credincioșilor craioveni, adunați la rugăciune în Paraclisul mitropolitan „Maica Precista de la Dud” din Cetatea Băniei. Alături de părinții și diaconii slujitori, Mitropolitul Olteniei a marcat sărbătoarea „Tăierii împrejur” și prăznuirea Sfântului Vasile cel Mare prin slujba Sfintei Liturghii. Răspunsurile liturgice au fost date de corala mixtă a paraclisului, dirijată de diaconul Alexandru Racu.

În numele lui Iisus, „toată făptura se găsește în stare de închinare și smerenie”

În cuvântul de învățătură, rostit la finalul slujbei, IPS Irineu a vorbit credincioșilor despre însemnătatea teologică a sărbătorii, dar și despre personalitatea și viața Sfântului Vasile cel Mare. „În ziua de 1 ianuarie, Biserica noastră prăznuiește mai multe evenimente de seamă din istoria mântuirii. În primul rând, facem pomenire în această zi de praznicul Tăierii Împrejur a Mântuitorului Hristos, apoi cinstim pe Sfântul Vasile cel Mare, Arhiepiscopul Cezareei Capadocieni și anul nou. Sfântul Evanghelist Luca ne vorbește în Evanghelia de astăzi despre momentele ce au urmat Nașterii Mântuitorului Hristos. Astfel, după dumnezeiasca Întrupare, păsorii s-au întors cu bucurie mare la turmele lor, magii au plecat în țara de unde veniseră, Irod s-a mâniat peste măsură și a ucis pe pruncii din Betleem și din împrejurimi. După toate acestea, Maica Domnului, împreună cu dreptul Iosif, au mers la Ierusalim ca să-L taie împrejur pe Pruncul Iisus, așa cum învăța Legea lui Moise. Toate acestea s-au împlinit ca să avem în fața noastră pe Cel ce mai înainte și-a pregătit venirea prin prooroci, a dat Legea iudeilor, El Însuși supunându-Se acestei legi. Ne mai spune Sfântul Luca că, de la această dată și până ce Pruncul a împlinit 12 ani, Maica Domnului și dreptul Iosif au venit împreună cu Mântuitorul Hristos la Ierusalim în fiecare sărbătoare a templului. Sfântul Apostol ne spune de asemenea că, la tăierea împrejur, Pruncului i s-a dat numele de Iisus, după cum fusese vestit de Arhanghelul Gavriil la Buna Vestire”, a spus IPS Părinte.

Mitropolitul Irineu a explicat înțelesul teologic al numelui primit de Domnul la tăierea împrejur. „Acest nume dumnezeiesc” – a spus IPS Părinte – „vine de la Tatăl cel Ceresc. Nu este un nume pe care Arhanghelul l-a vestit de la el însuși, întrucât a fost trimis de Dumnezeu ca să vestească venirea Fiului Său în lume. Deci acest nume este dat de Tatăl, ca și cum ar fi zis: „Acesta este Fiul Meu cel iubit Iisus Hristos”. Iisus înseamnă Mântuitor, așa cum fusese prezis de prooroci. El corespunde numirii lui Dumnezeu din Vechiul Testament, când Ziditorul S-a revelat lui Moise ca Iahve, „Cel ce este”, adică Dumnezeu adevărat. De data aceasta, la Naștere și la Tăierea împrejur, Fiul lui Dumnezeu este Iisus. Sfântul Apostol Pavel spune că acest nume „este mai presus de orice nume”, întrucât într-însul, tot genunchiul trebuie se pleacă „și al celor cerești, și al celor pământești, și al celor dedesupt”. Deci, în numele lui Dumnezeu, Cel Atotputernic, toată făptura este supusă, găsindu-se în stare de închinare și smerenie. Numele Mântuitorului dă astfel poporului celui binecredincios puterea, nădejdea și iubirea, pentru Dumnezeu și pentru semeni”, a conchis IPS Părinte Irineu.

În Duminica de dinaintea Botezului Domnului, IPS Irineu va săvârși Sfânta Liturghie la altarul Paraclisului mitropolitan „Sfântul Ilie” din Craiova. Slujba va fi difuzată în direct la TVR Craiova.

Comentarii Facebook


Știri recente