Sfânt ești Dumnezeul nostru și întru sfinți Te odihnești!

Duminica întâi după Rusalii (a Tuturor Sfinţilor) Matei 10, 32-33; 37-38; 19, 27-30

Zis-a Domnul către ucenicii Săi: Oricine va mărturisi pentru Mine înaintea oamenilor, mărturisi-voi şi Eu pentru el înaintea Tatălui Meu, Care este în ceruri. Iar de cel care se va lepăda de Mine înaintea oamenilor, şi Eu Mă voi lepăda de el înaintea Tatălui Meu, Care este în ceruri. Cel ce iubeşte pe tată ori pe mamă mai mult decât pe Mine nu este vrednic de Mine; cel ce iubeşte pe fiu ori pe fiică mai mult decât pe Mine nu este vrednic de Mine; şi cel ce nu-şi ia crucea şi nu-Mi urmează Mie, nu este vrednic de Mine. Atunci Petru, răspunzând, I-a zis: Iată, noi am lăsat toate şi Ţi-am urmat Ţie. Cu noi, oare, ce va fi? Iar Iisus le-a zis: Adevărat zic vouă că voi, cei ce Mi-aţi urmat Mie, la înnoirea lumii, când Fiul Omului va şedea pe tronul slavei Sale, veţi şedea şi voi pe douăsprezece tronuri, judecând cele douăsprezece seminţii ale lui Israel. Şi oricine a lăsat case, sau fraţi, sau surori, sau tată, sau mamă, sau femeie, sau copii sau ţarini, pentru numele Meu, înmulţit va lua înapoi şi viaţă veşnică va moşteni. Şi mulţi dintâi vor fi pe urmă şi cei de pe urmă vor fi întâi.

În prima duminică după sărbătoarea Rusaliilor se citeşte un text compozit alcătuit din versete de la Sfântul Evanghelist Matei. Este un text provocator, greu de înţeles, de acceptat și de primit în sufletul nostru. Pentru că Domnul ne spune nişte lucruri foarte clare, dure chiar, din care noi înţelegem că mântuirea este foarte departe pentru fiecare din noi. Cu siguranță că vom găsi situaţii, în viața noastră concretă, în care nu L-am mărturisit pe Domnul şi atunci nici El nu ne va mărturisi pe noi sau că nu am lăsat case, fraţi, surori pentru Domnul și atunci nu suntem vrednici de El. Mai mult, la Sfântul Evanghelist Luca găsim un alt text care spune la fel de categoric: „Dacă vine cineva la Mine și nu urăște pe tatăl și pe mama și pe femeie și pe copii și pe frați și pe surori, chiar și pe sufletul său însuși, nu poate să fie ucenicul Meu” (Luca 14, 26).

Mai multe informaţii în Ziarul Lumina.

Comentarii Facebook


Știri recente