Sf. Vasile cel Mare: Nici păcatelor să nu le dăm timp, nici dușmanului să nu-i lăsăm loc în inimile noastre

Nici păcatelor să nu le dăm timp, nici dușmanului să nu-i lăsăm loc în inimile noastre, ca Dumnezeu să locuiască în noi, prin o necontenită aducere-aminte de El, Căruia fie toată slava și închinăciunea, acum și pururea și în vecii vecilor.

Dumnezeu, Cel Ce a creat operele Sale mari, dar rânduiește să fie rostite și aceste mici cuvinte ale mele, să vă dea vouă în tot lucrul înțelegerea adevărului Lui, ca să înțelegeți din cele văzute pe Cel nevăzut, iar din frumusețea și măreția zidirilor să vă faceți o idee potrivită de Cel Ce ne-a zidit – „că cele nevăzute de la zidirea lumii se văd, înțelegându-se din făpturi, adică veșnica Lui putere și Dumnezeire” (Romani 1, 20) – încât și de pe pământ și din văzduh și din cer și din apă și din noapte și din zi și din toate cele văzute să luăm adeverite dovezi despre Binefăcătorul nostru. Nici păcatelor să nu le dăm timp, nici dușmanului să nu-i lăsăm loc în inimile noastre, ca Dumnezeu să locuiască în noi, prin o necontenită aducere-aminte de El, Căruia fie toată slava și închinăciunea, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

(Sfântul Vasile cel Mare, Omilii la Hexaemeron, Editura IBMBOR, București, 1986, p. 109)

Comentarii Facebook


Știri recente

Obștea Mănăstirii Putna a donat sânge

Obștea Mănăstirii Putna a organizat joi Campania „Un strop de sânge salvează o viață”, prin care au fost colectați aproximativ 13 litri de sânge.  Acțiunea a fost organizată în baza parteneriatului existent între Arhiepiscopia Sucevei…