Sf. Cuv. Teodosie cel Mare, începătorul vieții de obște

Biserica Ortodoxă sărbătorește la 11 ianuarie pe Sfântul Cuvios Teodosie cel Mare, începătorul vieții de obște.

Acesta s-a născut în anul 423, în Mogarion, un sat din Capadocia (Asia Mică) din părinții Proheresiu și Evloghia care i-au oferit o educație aleasă. Cuviosul Teodosie a intrat în monahism, iar în jurul anului 451 a plecat spre Ierusalim unde s-a închinat la locurile sfinte a căror grijă o avea atunci patriarhul Juvenalie (420-458). Mergând la Antiohia, Fericitul Teodosie a dorit să-l vadă pe Cuviosul Simeon, cel ce stătea pe stâlp, și s-a învrednicit de binecuvântarea lui. O perioadă de timp Cuviosul Teodosie cel Mare a stat aproape de călugărul Longhin, apoi a slujit și a povățuit la Biserica de la locul „vechea ședere”, închinată Maicii Domnului, din Țara Sfântă, adunând în jurul lui mulți ucenici. În continuare Cuviosul Teodosie cel Mare s-a mutat într-o peșteră fiind aceea în care au poposit cei trei magi în drumul spre Betleem, iar aici s-au strâns și mai mulți ucenici în jurul său care îi ascultau sfaturile și-i urmau viața. Aici, timp de 30 de ani nu a gustat pâine, ci numai ierburi și fructe de finic. Cuviosul Teodosie cel Mare, datorită numărului mare de frați, s-a gândit să întemeieze o mănăstire și a construit-o unde i-a descoperit lui Domnul. Astfel, s-a înălțat Mănăstirea care este numită până astăzi „Mănăstirea Cuviosului Teodosie cel Mare”, în apropiere de peștera sa. Pentru aceasta i s-a dat numele de „chinoviarhul”, adică începătorul de obște, nume cu care a fost trecut în rândul sfinților. Cu timpul în Mănăstire a zidit patru Biserici: una pentru monahii ce vorbeau grecește, alta pentru armeni, arabi și perși, alta pentru bessi, adică pentru cei din părțile dinspre miazănoapte și alta pentru cei din alte locuri. Tot aici a mai înălțat trei clădiri, o bolniță pentru cei bolnavi, un azil pentru bătrâni și neputincioși și alta pentru pustnici. În Mănăstirea lui trăiau în jur de 693 de părinți și frați, de care avea toată grija. Cuviosul Teodosie s-a mutat la Domnul în anul 529. A fost înmormântat în peștera lui de lângă Betleem.

Comentarii Facebook


Știri recente