Academia Română la moment aniversar | Patriarhul Daniel a participat la sesiunea solemnă

Patriarch Daniel joins Romanian Academy anniversary celebrations

Momentul aniversar al Academiei Române reprezintă pentru poporul român un strălucit jubileu având în vedere contribuția majoră a acestei nobile instituții la cultivarea limbii, culturii, artei, științei și spiritualității românești, precum și la afirmarea și promovarea acestora în Europa și în lume a spus Patriarhul Daniel.

Cuvintele au fost rostite de Întâistătătorul Bisericii noastre în cadrul sesiunii solemne a Adunării Generale a Academiei desfăşurate astăzi, 3 aprilie 2017.

Evenimentul a fost prilejuit de aniversarea a 150 ani de la semnarea decretului de Carol I al României (1867) privind întrunirea primei ședințe solemne a Academiei şi de la întemeierea bibliotecii celui mai înalt for de cultură din ţara noastră.

În cuvântul său, Patriarhul Daniel a evidenţiat importanța acestei instituţii în păstrarea identității de neam și de credință, dar şi cooperarea benefică dintre Biserică și Academie, bazată pe încredere și stimă reciprocă.

În această ultimă perioadă, Academia Română şi Patriarhia Română au inițiat mai multe programe comune, dintre care, cel mai important este elaborarea Istoriei monahismului românesc în trei tomuri masive și valoroase, iar bunele relații, cultivate cu respect reciproc de ambele instituții, ne îndreptățesc să sperăm la o permanentă cooperare fructuoasă pentru binele poporului român.

Cuvântul integral al Patriarhului României poate fi citit aici.

Sesiunea solemnă a fost condusă de Preşedintele Academiei Române, acad. Ionel-Valentin Vlad, care a vorbit despre misiunea instituţiei de-a lungul unui secol și jumătate de istorie modernă a României, precum și despre rolul Academiei în cultura și știința românească.

În cadrul sesiunii au susţinut alocuţiuni oficialităţi, academicieni şi personalităţi ale vieţii publice. Administrația Prezidențială a transmis un mesaj de felicitare.

În încheierea evenimentului, acad. Florin Gheorghe Filip, director general al Bibliotecii Academiei Române, a prezentat activitatea și performanțele acestei instituții ce împlinește anul acesta, la rândul său, 150 de ani de la fondare.

Momentul aniversar a fost urmat astăzi, în Sala „Theodor Pallady“, începând cu ora 14:00, de vernisarea expoziţiei „Biblioteca Academiei Române – o lume a cunoașterii“.

În cadrul vernisajului sunt expuse lucrări din bogatul patrimoniu al Cabinetelor de Manuscrise și Carte Rară, de Stampe și de Numismatică și sunt prezentate expozițiile virtuale în acces public permanent pe site-ul Bibliotecii.


Academia Română este cel mai înalt for ştiinţific şi cultural al României, care reuneşte personalităţi marcante din ţară şi din străinătate, din toate domeniile ştiinţei, artei şi literaturii.

Forul suprem de consacrare în cultura şi ştiinţa românească îşi are actul de naştere în Decretul Locotenenţei Domneşti din 1/13 aprilie 1866 prin care se înfiinţa în Bucureşti Societatea Literară Română, având ca prime sarcini stabilirea ortografiei limbii române, elaborarea şi publicarea dicţionarului şi gramaticii limbii române.

Societatea a fost alcătuită, pentru început, din 21 de membri aleşi din toate provinciile româneşti (trei din Moldova, patru din Muntenia, trei din Transilvania, câte doi din Banat, Maramureş şi Bucovina, trei din Basarabia şi doi din Macedonia).

Astăzi, Academia Română are un număr de 14 secții, în care, prin lege şi statut, pot fi înscriși maximum 181 de membri titulari şi corespondenţi şi 135 de membri de onoare, din care cel mult 40 din ţară.

 

Comentarii Facebook


Știri recente