Seminar Național cu tema Parteneriatul Stat-Biserică în România. Misiunea socială a Bisericii astăzi

Universitatea „Valahia” din Târgoviște prin Centrul de Cercetări Științifice Interdisciplinare „Dumitru Stăniloae”, Universitatea „Ovidius” din Contanța și Fundația Ecumenică „Pro Axe Mundi” din București organizează, în perioada 5-7 Iunie 2013, la Sinaia, Seminarul Național cu tema: „Parteneriatul Stat-Biserică în România. Misiunea socială a Bisericii astăzi”.

Scopul acestui eveniment este acela de a identifica și propune modele și soluții în curs de aplicare sau inedite pentru eficientizarea acțiunilor sociale la care participă instituțiile Statului și Biserica. În acest context va fi subliniat rolul, experiența și capacitatea departamentelor socio-caritative și de asistență socială ale Bisericii de a desfășura în condiții optime și cu rezultate calitativ superioare acțiuni sociale la toate nivelurile societății.

De asemenea, acest seminar național va scoate în evidență problemele cu care se confruntă societatea românească, care nu de puține ori este în suferință, spirituală și materială, și va încerca să avanseze propuneri instituțiilor abilitate, fie ale Statului fie ale Bisericii, pentru remedierea lor.

Printre participanții la acest seminar național se regăsesc personalități de prestigiu activ implicate în activitatea socială, atât din partea Statului cât și a Bisericii.

Dintre lucrările ce vor fi susținute la acest seminar, amintim:

1. Conf.Univ.Dr. Radu Preda, Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca, Teologia Socială Ortodoxă. Modă sau necesitate?!

2. Prof.Univ.Dr. Radu Ștefan Vergatti, Universitatea „Valahia” din Târgoviște, Relația dintre Domnie și Biserică în secolul al XIV-lea în Țara Românească

3. Pr.Prof.Univ.Dr. Constantin Pătuleanu, Universitatea din București, Consilier Patriarhal, Misiunea socială a Bisericii după Edictul de la Milan (313)

4. Wihelmina Ursan, formator Fracaritatis, Dr. Elena Brănaru, medic primar neuropsihiatrie, Doctor în Științe Medicale, Spitalul Clinic de Psihiatrie „Dr. Alexandru Obregia”, București, Valentina Neacșu, asistent specializat psihiatrie, Spitalul Clinic de Psihiatrie „Dr. Alexandru Obregia”, București, Noi servicii de sănătate mintală în România

5. Pr.Dr. Dorin Octavian Picioruș, Episcopia Alexandriei și Teleormanului, Parteneriatul dintre Stat și Biserică: de la cadrul legislativ la situația concretă

6. Dr. Elena Brănaru, medic primar neuropsihiatrie, Doctor în Științe Medicale, Spitalul Clinic de Psihiatrie „Dr. Alexandru Obregia”, București, Wihelmina Ursan, formator Fracaritatis, Valentina Neacșu, asistent specializat psihiatrie, Spitalul Clinic de Psihiatrie „Dr. Alexandru Obregia”, București, O nouă abordare a crizelor existențiale (de ce 116123 ?)

7. Lect.Univ.Dr. Ancuța Negrea, Universitatea „Valahia” din Târgoviște, Cuvântul care „zidește”- principiu al noii redefiniri a sinelui în context european

8. Pr. Nicolae Anușca, Președinte al Confederației Caritas România, Colaborarea Stat-Biserică în domeniul social în România

9. Lect.Univ.Dr. Roxana Toader, Universitatea din București, Parteneriatul Școală-Biserică. Rolul Bisericii în prevenirea abandonului școlar

10. Lect.Univ.Dr. Alina Anghel, Universitatea „Valahia” din Târgoviște, Asistența socială astăzi în Biserica Ortodoxă Română – o analiză critică

11. Lect.Univ.Dr. Andreea Băndoiu, Universitatea din București, Prof.Univ.Dr. Pavel CHIRILĂ, Fundația Sfânta Irina – studiu de caz. Principiul neimplicării

12. Lect.Univ.Dr. Claudia Popa, Universitatea „Ovidius” din Constanța, Rolul religiei în dezvoltarea copilului și adolescentului

13. Pr. Ovidiu DAN, Protopop de Sighișoara, Filantropia Bisericii, de la forma declamativă la cea practică

14. Prof.Univ.Dr. Ștefania Zlate, Universitatea „Valahia” din Târgoviște, Lect.Univ.Dr. Claudia Vlaicu, Universitatea „Valahia” din Târgoviște, Valențele cognitive ale psihoterapiei ortodoxe

15. Lect.Univ.Dr. Monica MorarU, Universitatea „Ovidius” din Constanța, Familie și societate. O abordare critică

16. Diac.Lect.Univ.Dr. Alexandru Arion, Ortodoxie și societate la începutul secolului XXI. Repere pentru dialogul Stat-Biserică

17. Eduard DOBRE, Director al Asociației Kolping România, Calificarea și formarea profesională – cerință fundamentală pentru bunăstarea socială în România de astăzi

18. Pr.Dr. Cristian Popa, Parohia „Mihai Bravu”, București, Rolul Bisericii Ortodoxe Române în societatea românească de astăzi

19. Pr.Protos.Dr. Melchisedec DOBRE, Stareț al Mănăstirii „Înălțarea Domnului” – Cota 1000, Arhiepiscopia Târgoviștei, Parteneriatul Stat-Biserică în misiunea și lucrarea Sfântului Ierarh Vasile cel Mare, a Sfinților Împărați Constantin și Elena și a Sfântului Voievod și Martir Constantin Brâncoveanu

20. Maria POPESCU, fizician, Târgoviște, Teologia inteligenței sociale

21. Dr. Elena Borza, medic primar obstetrică-ginecologie, Cabinetul Medical Gibel SRL, București, Nașterea de copii și drama demografiei românești astăzi

22. Elena DUMITRU, psiholog, Târgoviște, Terapie și credință. Misiune comună pentru Stat și Biserică

23. Dr. Bogdan VINTILĂ, medic primar medicină de urgență, UPU – Spitalul de Urgență Prahova, Ploiești, Medicina de Urgență – misiune între posibil și imposibil

24. Prof.Univ.Dr. Gheorghe F. ANGHELESCU, Universitatea „Valahia” din Târgoviște, Parteneriatul Stat-Biserică în România. Studii de caz

Comentarii Facebook


Știri recente