Şedinţele de lucru ale Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe a Greciei

În perioada 06 – 09 octombrie 2015, s-a întrunit Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe a Greciei, sub preşedinţia Preafericitului Părinte Ieronim, Arhiepiscopul Atenei şi al întregii Elade.

Prima ședință de lucru a Sfântului Sinod

Marţi, 06 octombrie 2015, în cadrul primei şedinţe de lucru a Sfântului Sinod, Preafericitul Părinte Ieronim a făcut referire la relaţia dintre Biserică şi Stat de la momentul obţinerii autocefaliei Bisericii Ortodoxe a Greciei în anul 1850 şi până în anul 1977, când, prin legea 590/1977 (publicată în Monitorul Oficial 146/31.05.1977), a fost conferit Bisericii noul Statut de organizare.

De asemenea, Preafericirea Sa a făcut referire la situaţia actuală bisericească, subliniind faptul că în pofida multor dificultăţi, „Biserica noastră şi-a făcut, îşi face şi îşi va face îndatoririle. Mitropoliţii, parohiile, instituţiile Bisericii de la o margine la alta a Greciei au stat, stau şi vor sta alături de poporul nostru mult încercat”.

Preafericitul Părinte Ieronim a făcut un apel către autoritățile de stat, către guvernul elen şi întreaga lume politică: „Biserica şi Statul trebuie să colaboreze cu sinceritate şi consecvenţă şi să ofere poporului nostru un exemplu de colaborare şi unitate. Să acţionăm astfel încât să convingem fiecare cetăţean, fiecare credincios, că primul lucru care ne interesează în zilele noastre este omul şi, în special, omul rănit. Problemele care există şi se creează în fiecare zi sunt diverse. Să scăpăm de preconcepţii şi obsesii şi să le combatem constant, cu calm şi perseverenţă”.

Făcând referire la episodul recent privind ora de Religie, Arhiepiscopul Atenei a subliniat că „fenomenele asemenea episodului privind ora de Religie reprezintă vârful de lance. Se pare că prietenii noştri de aici şi Europenii exploatează situaţia noastră economică, în cadrul reformării relaţiilor noastre economice, şi nu vor înceta, ci dimpotrivă vor urmări cu orice chip schimbarea societăţii noastre greceşti, începând de la educaţia noastră din şcoală. Este tragic faptul că adversarii noştri nu mai sunt departe, ci sunt chiar în interiorul caselor noastre. Observăm acest lucru, îl şi putem simţi”.

La această şedinţă a Sfântului Sinod, au fost compuse noi Comisii Sinodale pentru perioada 2016-2019 şi a fost completată Lista privind alegerile arhiereilor.

La sfârşitul şedinţei, Preafericitul Părinte Ieronim, Arhiepiscopul Atenei şi al întregii Elade, a săvârşit sfinţirea parterului nou restaurat al Palatului Sinodal.

A doua ședință de lucru a Sfântului Sinod

Miercuri, 07 octombrie 2015, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe a Greciei s-a întrunit în cea de-a doua şedinţă de lucru, sub preşedinţia Înaltpreasfinţitului Părinte Serafim, Mitropolit de Karystia şi Syros.

Conform ordinii de zi, Înaltpreasfinţitul Părinte Athenagoras, Mitropolit de Ilion, Aharna şi Petroupole, a susţinut referatul cu tema: Problema migranţilor: abordare pastorală şi socială.

Acest referat a atins trei subiecte principale: criza refugiaţilor; problema migraţiei; prezentarea Centrului pentru susţinerea repatriaţilor şi migranţilor, coordonat de Mitropolitul Athenagoras.

Înaltpreasfinţia Sa a prezentat înţelesul termenilor de migrant şi de refugiat, aşa cum sunt înţelese de organizaţiile internaţionale. De asemenea, a făcut o prezentare a istoriei valurilor migranţilor, precum şi a iniţiativelor cu privire la acestea implementate de Statul Grec, subliniind totodată dimensiunea europeană a problemei. În continuare, a dezvoltat perspectiva Bisericii cu privire la această temă, perspectivă care se fundamentează pe adevărul spiritual, că Însuşi Domnul nostru Iisus Hristos, a Doua Persoană a Sfintei Treimi, este migrantul prin excelenţă, care „migrează” cu iubire către lumea oamenilor, pentru a a-i transforma.

În continuare, a urmat referatul Înaltpreasfinţitului Părinte Dimitrios, Mitropolit de Goumenissa, Axioupole şi Polykastron, cu titlul „Problema demografică”. În acest referat, Înaltpreasfinţia Sa a făcut referire la datele demografice generale ale Greciei.

După prezentarea informaţiilor statistice, Înaltpreasfinţitul Părinte Dimitrios a făcut referire la abordarea pastorală a problemei demografice:

 • În anul 1999, la iniţiativa Arhiepiscopului Hristodoulos, a fost formată Comisia Specială Sinodală pentru Căsătorie, Familie şi Demografie.
 • Începând cu anul 1999, Biserica Ortodoxă a Greciei subvenţionează cel de-al treilea copil al familiilor creştine din Tracia.
 • În ultimii ani, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe a Greciei a realizat o investigaţie specială privitoare la problema familiei şi au fost publicate diverse broşuri.

A treia ședință de lucru a Sfântului Sinod

Joi, 08 octombrie 2015, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe a Greciei s-a întrunit în cea de-a treia şedinţă de lucru, sub preşedinţia Înaltpreasfinţitului Părinte Serafim, Mitropolit de Karystia şi Skyros.

Conform ordinii de zi, a fost susţinut referatul Înaltpreasfinţitului Părinte Symeon, Mitropolit de Nea Smyrna, cu tema: Aportul Bisericii Greciei la unitatea poporului grec de astăzi.

Unitatea Bisericii presupune şi se exprimă prin: unitatea şi unanimitatea episcopilor; convieţuirea şi colaborarea armonioasă între episcopi şi preoţi; implicarea membrilor laici în întreaga viaţă a Bisericii; re-evanghelizarea pleromei Bisericii; depăşirea tendinţelor de sciziune; evitarea surselor de scandal din jurul diferitelor probleme bisericeşti.

Biserica Greacă, a spus Înaltpreasfinţia Sa, prin unitatea ei şi prezenţa ei unificatoare, contribuie şi la unitatea întregului popor grec. Locul şi prezenţa ei în societatea neogrecească actuală determină dubla ei misiune şi responsabilitate. Prima misiune şi responsabilitate este aceea de a transmite mesajul mântuirii în Hristos către toţi; să-i atragă pe toţi către Hristos şi Biserică (cf. Ioan 12, 32). Cea de-a doua misiune şi responsabilitate este aceea ca, prin prezenţa, spiritualitatea şi harismele membrilor ei – sfinţiţi slujitori, monahi şi laici -, prin cuvântul şi multiplele activităţi ale Bisericii, să reprezinte zilnic factorul numărul unu al unităţii întregului popor grec.

În continuare, s-a făcut referire la modurile prin care contribuie Biserica la unitatea poporului grec astăzi:

 • Prin cuvântul ei blând şi liniştitor;
 • Promovând cele care ne unesc şi nu cele care ne diferenţiază sau ne despart;
 • Biserica şi păstorii ei rămân departe de controversele şi conflictele politice ale partidelor;
 • Printr-o atitudine foarte prudentă faţă de problemele naţionale.
 • Lucrarea filantropică diversă pe care o desfăşoară Biserica aduce o contribuţie importantă la unitatea poporului grec.

În continuare, a urmat referatul Înaltpreasfinţitului Părinte Ierotheos, Mitropolit de Nafpaktos şi Sfântul Vlasie, cu tema: „Criza teologică de astăzi şi urmările ei în actualitatea vieţii Bisericii”.

Înaltpreasfinţia Sa a afirmat că „efectele crizei teologice în viaţa de astăzi a Bisericii nu reprezintă numai o denaturare a termenilor, ci şi o alterare a tradiţiei ortodoxe, care este, de fapt, îndepărtarea de ea”.

A patra ședință de lucru a Sfântului Sinod

Vineri, 09 octombrie 2015, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe a Greciei s-a întrunit în cea de-a patra şedinţă de lucru, sub preşedinţia Preafericitului Părinte Ieronim, Arhiepiscopul Atenei şi al întregii Elade.

În cadrul aceste şedinţe, au fost făcute demersurile pentru alegerea Mitropoliţilor de Kefalonia şi de Trikki.

Astfel, pentru scaunul mitropolitan al Kefaloniei, au fost aleşi trei candidaţi, după cum urmează:

 1. Arhimandritul Dimitrios Argyros;
 2. Arhimandritul Nikolaos Hartouliaris;
 3. Arhimandritul Irineos Klogirou.

În urma votului membrilor Sfântului Sinod, a fost ales Mitropolit de Kefalonia Preacuviosul Părinte Dimitrios Argyros, cu 69 din totalul de 79 de voturi.

În vederea ocupării scaunului vacant al Mitropoliei de Trikki şi Stagon, au fost aleşi trei candidaţi, după cum urmează:

 1. Arhimandritul Hrysostomos Nasis;
 2. Arhimandritul Grigorios Konstantinou;
 3. Arhimandritul Irineos Kalogirou.

În urma votului, a fost ales Mitropolit de Trikki şi Stagon Preacuviosul Părinte Arhimandrit Hrysostomos Nasis, cu 48 din totalul de 79 de voturi.

Hirotoniile celor doi mitropoliţi ipopsifii au avut loc, după cum urmează:

Sâmbătă, 10 octombrie 2015, a fost hirotonit noul Mitropolit Dimitrios de Kefalonia, în Biserica Sfântul Dionisie Areopagitul din Atena.

Duminică, 11 octombrie 2015, a fost hirotonit noul Mitropolit Hrysostomos de Trikki şi Stagon, în Biserica Sfântul Dionisie Areopagitul din Atena.

Sursa: ecclesia.gr

Foto: amen.gr

Comentarii Facebook

Lasă un răspuns


Știri recente