Ședința Conferinței Permanente Religii, cultură și integrare

În după masa zilei de luni, 19 martie 2012, a avut loc prima ședință a Conferinței Permanente intitulată: ‘Religii, cultură și integrare’, inițiată de Ministerul pentru Cooperare Internațională și Integrare al guvernului Italiei, după cum informează Departamentul de informare și mass media al Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei.

La aceasta au participat reprezentanți ai comunităților ortodoxe, protestante, ebraice, musulmane, budiste etc., prezente pe teritoriul Italiei.

Din partea Bisericii Ortodoxe Române a participat Preasfințitul Părinte Episcop Siluan al Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei.

În prima parte, Ministrul Andrea Riccardi a prezentat motivația constituirii acestei Conferințe Permanente: necesitatea, atât pentru Italia, cât și pentru minoritățile etnice, de a se integra în realitatea italiană. Pornindu-se de la faptul că dimensiunea religioasă este constitutivă identității persoanei, la care se adăugă identitatea sa culturală, Ministerul Cooperării Internaționale și al Integrării încurajează diferitele comunități religioase să se implice, prin specificul lor, la complexul proces pe care îl reprezintă integrarea în societatea italiană a diferitelor minorități, cultivând, în același timp, propriul specific, aducându-și aportul la pace și la bună înțelegere în societate.

Au mai intervenit Doamna Annamaria Cancellieri, Ministrul de Interne al Italiei, subliniind importanța pe care o acordă Statul Italian pentru siguranța tuturor locuitorilor lui, atât pentru cei italieni cât și pentru străini. A intervenit, în fine, Profesorul Giuseppe De Rita (Președintele Centrului de Studiu a Investițiilor Sociale – Censis), subliniind caracterul complex al procesului integrării, în care identitatea religioasă poate juca un rol important, sau pe care aceasta îl poate frâna, ducând la fundamentalisme și intoleranță.

În partea a doua a întâlnirii, diferiții reprezentanți ai comunităților religioase prezente au fost invitați să ia cuvântul.

În intervenția sa, Preasfințitul Părinte Episcop Siluan a mulțumit mai întâi pentru invitația de a participa la aceasta Conferință Permanentă, subliniind importanța pe care o reprezintă această inițiativă pentru Episcopia Ortodoxă Română a Italiei, recunoscută juridic de către Statul Italian (în 12 septembrie 2012) și care, prin activitatea ei pastorală, catehetică, social-filantropică sau culturală, dorește să participe activ la procesul de integrare în societatea italiană, aducând totodată propriul aport la îmbogățirea spirituală și culturală a acesteia. Pentru aceasta, comunitatea noastră are nevoie de structurile necesare pentru activitățile pe care le desfășoară și care nu se limitează doar la asistența spirituală și pastorală, pentru a se putea reuni și pentru a-și putea forma proprii fii, pentru ca, în mod concomitent, să poată împărtăși propriile valori cu cei din afara lăcașului de cult, trăitori în societatea italiană.

În concluzie, Ministrul Andrea Riccardi a subliniat faptul că accentul nu se pune pe cultivarea dialogului interreligios care își are importanța lui, ci se dorește ajutorarea comunităților religioase, prin punerea la îndemâna lor a mijloacelor prin care să progreseze în procesul de integrare în societatea italiană, pentru ca, la rândul lor, să-și poată aduce aportul specific în bunul mers al societății.

Modelul de ajutorare se va elabora prin dialogul dintre reprezentanții respectivelor comunități și diferiții responsabili, miniștri sau specialiști din ministere, pe diferitele sectoare ale vieții (educație, cultură, social etc).

Conferința Permanentă ‘Religii, cultură și integrare’ își va desfășura lucrările cu o frecvență regulată, lunar sau bilunar.

Comentarii Facebook


Știri recente