Scrisoarea pastorală a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Bulgare cu ocazia Nașterii Domnului 2018

Un mesaj plin de speranță vine din partea ierarhilor Bisericii Ortodoxe Bulgare într-o scrisoare pastorală semnată de Patriarhul Neofit și membrii Sfântului Sinod cu ocazia sărbătorii Nașterii Domnului 2018.

În scrisoarea adresată credincioșilor ortodocși din Bulgaria, se reamintește că „Nașterea lui Hristos este o taină uimitoare care reînnoiește firea omenească și firea întregii creații”.

Credincioșii sunt îndemnați să nu uite că trebuie să fie fii ai luminii și ai zilei, meditând asupra faptului că „Nașterea lui Hristos aduce în sufletele noastre o bucurie duhovnicească nespusă, care ne dă putere și speranță pentru a depăși încercările din timpul nostru”.


Scrisoarea pastorală a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Bulgare cu ocazia Nașterii Domnului 2018

„Uimitoare taină se săvârşeşte astăzi: firea se înnoieşte şi Dumnezeu om Se face” (stihiră)

Iubiți fii și fiice în Domnul ai Sfintei noastre Biserici,

Slujbele Bisericii sunt bogate în cântece de laudă care revelează adevărul veșnic, nesfârșit și mântuitor. Adevărul care a revelat de peste 2000 de ani sensul și scopul actului minunat și mântuitor al Întrupării lui Dumnezeu.

Acum peste 2000 de ani, îngerii au cântat imnul cel minunat: „Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace, între oameni bunăvoire” (Luca 2:14), iar acest imn nu se întrerupe niciodată în slujbele bisericești.

Nașterea lui Hristos este o taină uimitoare care reînnoiește firea omenească și firea întregii creații; o taină care a fost prevestită strămoșilor noștri (Facere 3:15). Oamenii aleși de Dumnezeu din Israelul Vechiului Testament așteptau cu nerăbdare împlinirea acestei făgăduințe. Iar astăzi ne închinăm cu evlavie Tainei celei mari că „Dumnezeu S-a arătat în trup” (1 Timotei 3:16).

Zilele mult-așteptatei Nașteri a lui Dumnezeu ca Prunc s-au împlinit, iar acum „Dumnezeu este cu noi” (Isaia 8:10). Nădejdea noastră (1 Timotei 1:1) a îndepărtat orice întristare și orice deznădejde. Întunericul de nepătruns a fost îndepărtat, pentru că astăzi s-a înălțat lumina cea veșnică și, de aceea, bucuria noastră este deplină, iar Biserica exclamă biruitoare: „Nașterea Ta, Hristoase, Dumnezeul nostru, răsărit-a lumii Lumina cunoștinței” (Troparul Nașterii Domnului).

Aprinși de această lumină duhovnicească, iară și iară ne închinăm și slăvim nemărginita iubire a lui Dumnezeu, pentru că Fiul lui Dumnezeu a devenit Fiul Omului pentru noi și pentru mântuirea noastră, pentru a sfinți firea omenească cea căzută, oferind credincioșilor șansa de a-și restabili frumusețea cea dintâi, după cum ne amintește imnografia noastră ortodoxă, „chipul nostru căzând mai înainte” (Tropar). Pentru mintea omenească este de neînțeles acest act al lui Dumnezeu care s-a împlinit prin Întruparea Dumnezeului și Ziditorului nostru Însuși.

Au trecut mai mult de două milenii de la Nașterea lui Hristos, iar Biserica ne reamintește că noi, în calitate de creștini ortodocși credincioși, trebuie să fim „fii ai luminii și fii ai zilei. Nu suntem ai nopţii, nici ai întunericului” (1 Tesaloniceni 5:5). Știm că chipul acestei lumi trece (1 Corinteni 7:31), dar Împărăția veșnică a lui Dumnezeu ne așteaptă cu Tatăl nostru ceresc cel iubitor.

Domnul Iisus Hristos a trăit printre oameni, ne-a lăsat învățăturile Sale cele mântuitoare și ne-a oferit un exemplu de iubire jertfelnică vrednic de urmat, de aceea în ziua Nașterii Sale, cântăm împreună cu cetele îngerești și Îl slăvim pe Dumnezeu cel Atotîndurat, iar din adâncul inimilor noastre strigăm: „Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace, între oameni bunăvoire” (Luca 2:14).

Iubiți fii și fiice în Domnul,

Nașterea lui Hristos aduce în sufletele noastre o bucurie duhovnicească nespusă, care ne dă putere și speranță pentru a depăși încercările din timpul nostru. Domnul Iisus Hristos ne arată singura cale spre mântuire, de la care nu trebuie să ne abatem „nici la dreapta, nici la stânga, ca să pricepi toate câte ai de făcut” (Iosua 1:7).

De aceea, Sfânta noastră Biserică Ortodoxă ne cheamă în această sfântă și preaslăvită zi, ca după exemplul Preamilostivului și Preaînduratului Dumnezeu, să ne deschidem și noi inimile cu milostivire și să facem tot ce ne stă în putere și în abilitate pentru ca nimeni dintre dintre noi să nu fie singur sau lipsit de speranță.

Astăzi Hristos Mântuitorul și Domnul S-a născut pentru noi toți, Care ne cheamă să stăm fermi în credința noastră și ne învață: „Voi sunteți lumina lumii” (Matei 5:14).

Felicităm pe toții fiii și toate fiicele duhovnicești din interiorul granițelor patriei noastre și din străinătate cu ocazia slăvitei sărbători a Nașterii lui Hristos și le dorim părintește: sănătate, progres duhovnicesc, pace în familiile lor, în școli, în instituțiile de stat, pentru ca bunătatea, răbdarea, bunăvoirea și iubirea să prevaleze.

Fie ca harul și pacea Pruncului Divin născut în această zi și bucuria în Duhul Sfânt să fie cu noi cu toți!

Crăciun fericit!

Președintele Sfântului Sinod
†Neofit, Mitropolitul Sofiei și Patriarhul Bulgariei

Membrii Sinodului Mitropolitan
†Mitropolitul Ioanichie de Sliven
†Mitropolitul Iosif de SUA, Canada și Australia
†Mitropolitul Grigorie de Veliko Târnovo
†Mitropolitul Ignatie de Pleven
†Mitropolitul Gavriil de Lovech
†Mitropolitul Nicolae de Plodviv
†Mitropolitul Ambrozie de Dorostol
†Mitropolitul Antonie de Europa Occidentală și Centrală
†Mitropolitul Ioan de Varna și Veliki Preslav
†Mitropolitul Serafim de Nevrokop
†Mitropolitul Naum de Ruse
†Mitropolitul Ciprian de Stara Zagora
†Mitropolitul Grigorie de Vratsa
†Mitropolitul Daniil de Vidin

Foto: Basilica.ro

Comentarii Facebook


Știri recente