Scrisoarea irenică a Patriarhului României adresată Întâistătătorilor Bisericilor Ortodoxe Surori

La sărbătoarea Nașterii Domnului, Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române a adresat o scrisoare irenică Întâistătătorilor Bisericilor Ortodoxe Surori. Scrisori similare au fost adresate altor șefi de Biserici creștine și conducătorilor organizațiilor inter-creștine. În continuare vă prezentăm textul acestei scrisori irenice:

„Vă binevestesc vouă bucurie mare, care va fi pentru tot poporul; Că vi S-a născut azi Mântuitor, Care este Hristos Domnul” (Luca 2, 10 – 11)

Astăzi, Biserica binevestește pentru tot poporul bucuria cea mare a Nașterii Mântuitorului nostru Iisus Hristos, Izvorul bucuriei depline și netrecătoare (Cf. Ioan 17, 13). Nașterea Domnului este evenimentul la care participă cerul și pământul, după cum prevestea Psalmistul zicând: „Să se veselească cerurile și să se bucure pământul… de fața Domnului, că vine…!” (Psalmi 95, 11-12). Creația întreagă participă la această bucurie negrăită, întrucât ea este regăsirea bucuriei pe care au trăit-o Adam și Eva în Rai, înainte de a cădea în neascultare și înstrăinare de Dumnezeu. Astăzi, când foarte adesea iubirea sau bunătatea din inimi este înlocuită cu răutatea sau nepăsarea, când faptele bune se împuținează, iar cele rele se înmulțesc, când puțini oameni se îmbogățesc, iar foarte mulți sărăcesc, Evanghelia Nașterii lui Hristos-Domnul ne cheamă pe noi, creștinii, care purtăm numele lui Hristos, să înmulțim rugăciunea și consfătuirea, misiunea și cooperarea socială. De aceea, trebuie să înlocuim răutatea și sărăcia sufletului egoist cu bunătatea și bogăția sufletului generos pe care le aduce în suflet credința vie în Dumnezeu și legătura cu El prin rugăciune și iubire milostivă față de oameni. Lumina sfântă a Sărbătorilor Nașterii Domnului nostru Iisus Hristos, Anului Nou și Botezului Domnului să vă aducă pace și sănătate, bucurie și ajutor în activitatea pastorală pe care o desfășurați.

Cu stimă și frățească îmbrățișare în Hristos Domnul,

DANIEL

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

Comentarii Facebook


Știri recente