Scrisoare irenică adresată de Patriarhul României Întâistătătorilor Bisericilor Ortodoxe Surori

La sărbătoarea Nașterii Domnului, Anul Mântuirii 2012, Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române a adresat o scrisoare irenică Întâistătătorilor Bisericilor Ortodoxe Surori. În continuare vă prezentăm textul acestei scrisori irenice:

Sanctitatea Voastră/Preafericirea Voastră,

„Pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire,

S-a pogorât din ceruri și S-a întrupat de la Duhul Sfânt

și din Fecioara Maria și S-a făcut om.” (Crezul ortodox)

Sărbătoarea Nașterii Domnului nostru Iisus Hristos este sărbătoarea iubirii milostive a lui Dumnezeu pentru lume. Fiul lui Dumnezeu Cel veșnic S-a făcut Om, pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire, adică pentru a dărui oamenilor, păcătoși și muritori, iertarea păcatelor și viața veșnică. „Această mântuire au căutat-o cu stăruință și au cercetat-o cu de-amănuntul proorocii, care au proorocit despre harul ce avea să vină la noi” (I Petru 1, 10).

De aceea, Întruparea Fiului lui Dumnezeu, Care S-a făcut Om din iubire nesfârșită față de om, este temelia și inima credinței creștine. Această sfântă și mare lucrare mântuitoare a fost și scopul pentru care Dumnezeu a făcut lumea. Întrucât Hristos Domnul ne-a descoperit în El Însuși iubirea lui Dumnezeu pentru oameni, fiecare ființă umană iubită de Dumnezeu este un lăcaș sacru al prezenței lui Hristos.

Cu prilejul Sfintelor Sărbători ale Nașterii Domnului, Anului Nou 2013 și Botezului Domnului, Vă adresăm doriri de sănătate și mântuire, pace și bucurie, precum și mult ajutor de la Dumnezeu în activitatea pastorală pe care o desfășurați spre slava Preasfintei Treimi și pentru mântuirea oamenilor!

Cu deosebită stimă și frățească dragoste în Hristos,

† DANIEL

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

Comentarii Facebook


Știri recente