Scrieri inedite ale părintelui Benedict Ghiuș (III)

Redescoperirea unor rânduri epistolare ale părintelui arhimandrit Benedict Ghiuș, în care am regăsit râvna călugărească și dorința cărturărească pentru sine și pentru cei din jur, ne‑a trimis, cu sfântă emoție și sfială, să medităm din nou la câteva momente esenţiale din devenirea sa spirituală și din folosul și bucuria ce o dăruia în întâlnirea cu ceilalți. Și‑a luat jugul vieţii monahale în tinereţe şi a început o atentă activitate culturală încă din anii studiilor teologice, continuată până la sfârşitul zilelor pământeşti. Rândurile expediate către frații săi monahi, ca destinatarii scrisorilor de mai jos, sunt pilduitoare şi pentru monahii de astăzi.

Mai multe detalii în „Ziarul Lumina”.

Comentarii Facebook


Știri recente