Sărbătoarea Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel la Catedrala Patriarhală

Biserica Ortodoxă sărbătorește la 29 iunie pe unii dintre cei mai mari și mai cunoscuți dintre sfinți, Sfinții Apostoli Petru și Pavel. Cei doi Apostoli au fost martirizați la Roma în timpul persecuției împăratului Nero, din anul 67.

În această zi de mare sărbătoare, la Catedrala Patriarhală slujba Sfintei Liturghii a fost oficiată de către Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române. Alături de Preafericirea Sa a slujit şi Preasfinţitul Părinte Varlaam Ploieşteanul, Episcop Vicar Patriarhal.

Mărturisirea credinţei în dumnezeirea lui Iisus Hristos – temelie a Bisericii

În cuvântul de învăţătură, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a explicat că Mântuitorul Iisus Hristos i-a schimbat numele lui Petru din Simon pentru a-i arăta în numele însuşi o vocaţie, aceea de a mărturisi credinţa în dumnezeirea lui Iisus Hristos ca fiind temelie a Bisericii.

„Sfântul Apostol Petru s-a numit Simon la început, dar Hristos Domnul i-a schimbat numele în Chefa care înseamnă Petru. În limba ebraică şi în limba greacă numele Petru înseamnă o piatră pe care poţi să o arunci dintr-o parte în alta, în schimb mărturisirea de credinţă pe care a făcut-o el şi anume, că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu Celui Viu s-a numit piatra mărtuisirii, stânca. El nu este numit stâncă, ci stâncă este numită mărturisirea Dumnezeirii lui Hristos, dar pentru că el mărturiseşte această credinţă care este piatra de temelie a Bisericii el este numit Petru, Petros, Chefa – în limba ebraică. Deci, Mântuitorul Iisus Hristos îi schimbă numele pentru a-i arăta în numele însuşi o vocaţie, aceea de a mărturisi credinţa în dumnezeirea lui Iisus Hristos ca fiind temelie a Bisericii”, a spus Preafericirea Sa.

Sfântul Apostol Pavel – cel mai mare misionar al Bisericii din toate timpurile

Patriarhul României a vorbit celor prezenţi despre convertirea minunată a Sfântului Apostol Pavel care dintr-un aprig urmăritor al creştinilor a devenit cel mai mare misionar al Bisericii din toate timpurile.

„Sfântul Apostol Pavel a fost un prigonitor al Bisericii care însă prin convertire şi pocăinţă devine cel mai mare misionar al Bisericii din toate timpurile. Vedem aici lucrarea harului lui Dumnezeu, după cum spune Sfântul Ioan Gură de Aur: ai văzut tu puterea harului Duhului Sfânt? A pus lupul să păzească oile, a făcut din prigonitor mare apărător şi mare misionar al Bisericii lui Hristos. Sfântul Apostol Pavel este mare misionar pentru că timp de trei decenii a răspândit Evanghelia lui Hristos în Asia Mică, dar şi în unele părţi ale Europei”.

Sfântul Apostol Petru şi Sfântul Apostol Pavel mărturisesc dumnezeirea lui Hristos

Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române a arătat că cei doi mari Sfinţi Apostoli, deși diferiți ca pregătire intelectuală, au multe calități care îi aseamănă. Preafericirea Sa a evidenţiat faptul că Sfinții Apostoli Petru și Pavel au în comun şi mărturisirea dumnezeirii Mântuitorului Hristos.

„În primul rând Sfântul Apostol Petru şi Sfântul Apostol Pavel mărturisesc dumnezeirea lui Hristos. Sfântul Petru a văzut un om și a mărturisit: Tu ești Hristos, Fiul lui Dumnezeu celui viu. Iar Hristos Domnul i-a spus: Nu trup şi sânge ţi-au descoperit ţie aceasta, ci Tatăl Meu Cel din ceruri. De aceea, pe baza mărturisirii acestei credinţe în dumnezeirea lui Hristos, el a fost considerat ca cel care a exprimat piatra mărturisirii credinţei şi Mântuitorul Hristos a spus: Pe această piatră voi zidi Biserica Mea. Sfântul Apostol Pavel, de asemenea, mărturiseşte că Iisus Hristos este Dumnezeu adevărat, este Fiul lui Dumnezeu Cel veşnic Care S-a făcut om din iubire pentru oameni şi pentru mântuirea lor. De aceea, în Epistola către Coloseni Sfântul Apostol Pavel spune în capitolul 2, versetul 9: Căci întru El, în Hristos, locuieşte trupeşte toată plinătatea Dumnezeirii, iar în Epistola I către Timotei, capitolul 3, versetul 16 spune: Cu adevărat mare este taina dreptei credinţe, Dumnezeu S-a arătat în trup, S-a îndreptat în Duhul, a fost văzut de îngeri, S-a propovăduit întru neamuri, a fost crezut în lume şi S-a înălţat întru slavă”, a spus Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Române.

Aceşti doi mari apostoli au o iubire deosebită faţă de Biserică

Patriarhul României a subliniat faptul că o altă virtute comună a celor doi Sfinți Apostoli este dragostea jertfelnică față de Hristos și față de Biserică: „L-au iubit pe Hristos până la moarte şi şi-au dăruit viaţa mărturisind pe Hristos, astfel încât dovada iubirii lor a fost făcută cu preţul vieţii lor. Ei nu numai că mărturisesc Dumnezeirea Lui, dar simt că Hristos este Mântuitorul, dătătorul vieţii, dătătorul mântuirii şi dătătorul fericirii şi bucuriei veşnice în Împărăţia lui Dumnezeu. Aceşti doi mari apostoli au o iubire deosebită faţă de Biserică. Se luptă pentru unitatea Bisericii, pentru adevărul Bisericii, îndură o mulţime de suferinţe, de bătăi, de persecuţii, închisoare, umilinţe, foamete, primejdii de tot felul pentru a răspândi în lume Biserica lui Hristos prin propovăduirea Evangheliei iubirii veşnice a lui Hristos pentru oameni. Sfântul Apostol Pavel, de pildă, spune: Cine ne va despărţi pe noi de dragostea lui Hristos, nici moartea, nici viaţa, nici stăpânirile, nicio putere nu ne va despărţi pe noi de Hristos, căci deşi murim în fiecare zi suntem mai mult decât biruitori prin Iisus Hristos”.

La final, Preafericirea Sa i-a felicitat pe toți cei care poartă numele Sfinților Apostoli Petru și Pavel.

„În această zi sfântă şi mare de pomenire a Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel ne rugăm Mântuitorului Iisus Hristos ca pentru mijlocirile acestor doi Sfinţi Apostoli Martiri să ne dăruiască şi nouă credinţă puternică în Dumnezeirea lui Hristos, să ne dăruiască dragoste pentru Hristos şi pentru Biserica Sa, să ne facă şi pe noi mărturisitori ai dreptei credinţe, propovăduitori ai Evangheliei iubirii mântuitoare a lui Hristos şi să ne dăruiască şi nouă bucuria de a fi slujitori ai lui Hristos spre slava lui Dumnezeu şi pentru a noastră mântuire. Tuturor celor care poartă numele de Petru şi Pavel sau derivate le dorim ani mulţi cu sănătate, spre bucuria familiilor, spre bucuria Bisericii şi a poporului nostru”, a mai spus Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Române.

La finalul Sfintei Liturghii credincioşii prezenţi au primit iconiţe reprezentând pe Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel.

Comentarii Facebook


Știri recente