Sărbătoarea Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel în Patriarhia Română

Biserica Ortodoxă sărbătorește la 29 iunie pe unii dintre cei mai mari și mai cunoscuți dintre sfinți, Sfinții Apostoli Petru și Pavel. Cei doi Apostoli au fost martirizați la Roma în timpul persecuției împăratului Nero, din anul 67.

Slujire arhierească la Catedrala Patriarhală

În această zi de mare sărbătoare, la Catedrala Patriarhală slujba Sfintei Liturghii a fost oficiată de către Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române. Alături de Preafericirea Sa a slujit şi Preasfinţitul Părinte Varlaam Ploieşteanul, Episcop Vicar Patriarhal.

Mărturisirea credinţei în dumnezeirea lui Iisus Hristos – temelie a Bisericii

În cuvântul de învăţătură, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a explicat că Mântuitorul Iisus Hristos i-a schimbat numele lui Petru din Simon pentru a-i arăta în numele însuşi o vocaţie, aceea de a mărturisi credinţa în dumnezeirea lui Iisus Hristos ca fiind temelie a Bisericii.

„Sfântul Apostol Petru s-a numit Simon la început, dar Hristos Domnul i-a schimbat numele în Chefa care înseamnă Petru. În limba ebraică şi în limba greacă numele Petru înseamnă o piatră pe care poţi să o arunci dintr-o parte în alta, în schimb mărturisirea de credinţă pe care a făcut-o el şi anume, că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu Celui Viu s-a numit piatra mărtuisirii, stânca. El nu este numit stâncă, ci stâncă este numită mărturisirea Dumnezeirii lui Hristos, dar pentru că el mărturiseşte această credinţă care este piatra de temelie a Bisericii el este numit Petru, Petros, Chefa – în limba ebraică. Deci, Mântuitorul Iisus Hristos îi schimbă numele pentru a-i arăta în numele însuşi o vocaţie, aceea de a mărturisi credinţa în dumnezeirea lui Iisus Hristos ca fiind temelie a Bisericii”, a spus Preafericirea Sa.

Sfântul Apostol Pavel – cel mai mare misionar al Bisericii din toate timpurile

Patriarhul României a vorbit celor prezenţi despre convertirea minunată a Sfântului Apostol Pavel care dintr-un aprig urmăritor al creştinilor a devenit cel mai mare misionar al Bisericii din toate timpurile.

„Sfântul Apostol Pavel a fost un prigonitor al Bisericii care însă prin convertire şi pocăinţă devine cel mai mare misionar al Bisericii din toate timpurile. Vedem aici lucrarea harului lui Dumnezeu, după cum spune Sfântul Ioan Gură de Aur: ai văzut tu puterea harului Duhului Sfânt? A pus lupul să păzească oile, a făcut din prigonitor mare apărător şi mare misionar al Bisericii lui Hristos. Sfântul Apostol Pavel este mare misionar pentru că timp de trei decenii a răspândit Evanghelia lui Hristos în Asia Mică, dar şi în unele părţi ale Europei”.

Sfântul Apostol Petru şi Sfântul Apostol Pavel mărturisesc dumnezeirea lui Hristos

Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române a arătat că cei doi mari Sfinţi Apostoli, deși diferiți ca pregătire intelectuală, au multe calități care îi aseamănă. Preafericirea Sa a evidenţiat faptul că Sfinții Apostoli Petru și Pavel au în comun şi mărturisirea dumnezeirii Mântuitorului Hristos.

„În primul rând Sfântul Apostol Petru şi Sfântul Apostol Pavel mărturisesc dumnezeirea lui Hristos. Sfântul Petru a văzut un om și a mărturisit: Tu ești Hristos, Fiul lui Dumnezeu celui viu. Iar Hristos Domnul i-a spus: Nu trup şi sânge ţi-au descoperit ţie aceasta, ci Tatăl Meu Cel din ceruri. De aceea, pe baza mărturisirii acestei credinţe în dumnezeirea lui Hristos, el a fost considerat ca cel care a exprimat piatra mărturisirii credinţei şi Mântuitorul Hristos a spus: Pe această piatră voi zidi Biserica Mea. Sfântul Apostol Pavel, de asemenea, mărturiseşte că Iisus Hristos este Dumnezeu adevărat, este Fiul lui Dumnezeu Cel veşnic Care S-a făcut om din iubire pentru oameni şi pentru mântuirea lor. De aceea, în Epistola către Coloseni Sfântul Apostol Pavel spune în capitolul 2, versetul 9: Căci întru El, în Hristos, locuieşte trupeşte toată plinătatea Dumnezeirii, iar în Epistola I către Timotei, capitolul 3, versetul 16 spune: Cu adevărat mare este taina dreptei credinţe, Dumnezeu S-a arătat în trup, S-a îndreptat în Duhul, a fost văzut de îngeri, S-a propovăduit întru neamuri, a fost crezut în lume şi S-a înălţat întru slavă”, a spus Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Române.

Aceşti doi mari apostoli au o iubire deosebită faţă de Biserică

Patriarhul României a subliniat faptul că o altă virtute comună a celor doi Sfinți Apostoli este dragostea jertfelnică față de Hristos și față de Biserică: „L-au iubit pe Hristos până la moarte şi şi-au dăruit viaţa mărturisind pe Hristos, astfel încât dovada iubirii lor a fost făcută cu preţul vieţii lor. Ei nu numai că mărturisesc Dumnezeirea Lui, dar simt că Hristos este Mântuitorul, dătătorul vieţii, dătătorul mântuirii şi dătătorul fericirii şi bucuriei veşnice în Împărăţia lui Dumnezeu. Aceşti doi mari apostoli au o iubire deosebită faţă de Biserică. Se luptă pentru unitatea Bisericii, pentru adevărul Bisericii, îndură o mulţime de suferinţe, de bătăi, de persecuţii, închisoare, umilinţe, foamete, primejdii de tot felul pentru a răspândi în lume Biserica lui Hristos prin propovăduirea Evangheliei iubirii veşnice a lui Hristos pentru oameni. Sfântul Apostol Pavel, de pildă, spune: Cine ne va despărţi pe noi de dragostea lui Hristos, nici moartea, nici viaţa, nici stăpânirile, nicio putere nu ne va despărţi pe noi de Hristos, căci deşi murim în fiecare zi suntem mai mult decât biruitori prin Iisus Hristos”.

La final, Preafericirea Sa i-a felicitat pe toți cei care poartă numele Sfinților Apostoli Petru și Pavel.

„În această zi sfântă şi mare de pomenire a Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel ne rugăm Mântuitorului Iisus Hristos ca pentru mijlocirile acestor doi Sfinţi Apostoli Martiri să ne dăruiască şi nouă credinţă puternică în Dumnezeirea lui Hristos, să ne dăruiască dragoste pentru Hristos şi pentru Biserica Sa, să ne facă şi pe noi mărturisitori ai dreptei credinţe, propovăduitori ai Evangheliei iubirii mântuitoare a lui Hristos şi să ne dăruiască şi nouă bucuria de a fi slujitori ai lui Hristos spre slava lui Dumnezeu şi pentru a noastră mântuire. Tuturor celor care poartă numele de Petru şi Pavel sau derivate le dorim ani mulţi cu sănătate, spre bucuria familiilor, spre bucuria Bisericii şi a poporului nostru”, a mai spus Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Române.

La finalul Sfintei Liturghii credincioşii prezenţi au primit iconiţe reprezentând pe Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel.

Sfinţii Petru şi Pavel cinstiţi la Mănăstirea Cetăţuia

Şi în acest an, cu prilejul sărbătoririi hramului, Mănăstirea Cetățuia din Iași a devenit loc de pelerinaj pentru credincioşi din întreg municipiul, veniţi să-i cinstească în mod deosebit pe Sfinții Apostoli Petru și Pavel. Sfânta Liturghie dedicată hramului așezării monahale a fost oficiată de Înaltpreasfinţitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei, în sobor numeros de preoţi şi diaconi.

Duminică, 29 iunie 2015, în ziua când Biserica Ortodoxă Română i-a sărbătorit pe Sfinții Apostoli Petru și Pavel, Mănăstirea Cetățuia din Iași şi-a serbat hramul. Sutele de credincioşi prezenţi la sărbătoarea aşezării monahale au participat cu evlavie la Sfânta Liturghie oficiată IPS Părinte Teofan, Arhiepiscopul Iaşilor şi Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei, din soborul co-slujitor făcând parte arhim. Nichifor Horia, exarhul administrativ al mănăstirilor din Arhiepiscopia Iașilor, pr. prof. univ. dr. Ion Vicovan, decanul Facultăţii de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae” din Iaşi, pr. prof. univ. dr. Viorel Sava de la Facultatea de Teologie ieșeană, precum şi stareţii mai multor mănăstiri din judeţul Iași.

Ce semnifică numele Sfinților Apostoli prăznuiți

În cuvântul de învăţătură rostit în cadrul Sfintei Liturghii, Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei a conturat portretul Sfinților Apostoli Petru şi Pavel. Din multitudinea de virtuți ale acestora, Înaltpreasfinția sa a subliniat două – smerenia şi tăria în credinţă, virtuţi ce ar trebui însuşite de fiecare dintre noi: „În chipul Sfinților Apostoli Petru și Pavel creștinii se regăsesc, fie că sunt săraci sau bogați, intelectuali sau oameni simpli, fie că fac parte dintr-o familie sau sunt necăsătoriți. De asemenea, fiecare dintre noi ne regăsim, mai ales, în slăbiciunile celor doi apostoli, ca oameni născuți din bărbat și din femeie. În același timp însă, trebuie mărturisit faptul că Sfinții Apostoli Petru și Pavel, în ciuda momentelor de clătinare, L-au considerat pe Hristos Domnul ca Stăpânul cerului și al pământului, propovăduind prin toată viața și scrierile lor că Dumnezeu este totul. (…) Cei doi apostoli au fost numiți în familiie lor Simon și Saul; întâlnirea lor cu Domnul Hristos a constat și în schimbarea numelor, așa cum se întâmplă astăzi la botezul unui adult sau în rânduiala intrării în monahism. Numele au o anumită importanță , după proverbul «spune-mi cum te numești ca să-ți spun cine ești». Numele Petru înseamnă «piatră», cu tot ceea ce decurge din acest cuvânt – tărie, statornicie, determinare, fidelitate de cremene față de un crez. De cealaltă parte, un părinte al Bisericii spune că semnificația numelui Pavel ar însemna «mic, om mic», în înțeles de smerenie, în înțelesul celor spuse de Sfântul Ioan Botezătorul: « Eu trebuie să mă micşorez, iar El – Hristos Domnul, trebuie să crească»”.

În cadrul slujbei arhiereşti, diaconul Florin Purice a fost hirotonit preot de Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, pe seama parohiei „Sfânta Varvara” -Dragalina, comuna Hlipiceni, Protopopiatul Botoșani.

La finalul slujbei Sfintei Liturghii, după cuvântul de mulțumire al părintelui stareț Partenie Petric, credincioşii prezenţi au primit binecuvântare de la IPS Mitropolit Teofan, iar mănăstirea a organizat o agapă frăţească şi a împărţit pachete cu mâncare.

Hramul mănăstirii „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” din Țara Năsăudului

Mii de credincioși bistrițeni, dar și din alte județe au fost prezenți luni, 29 iunie 2015, la Mănăstirea „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” din Țara Năsăudului. Așezământul monahal și-a sărbătorit hramul în prezența Înaltpreasfințitului Părinte Andrei, Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, potrivit Radio Renaşterea.

Înaltpreasfinția Sa a oficiat Sfânta Liturghie pe altarul de vară al mănăstirii, înconjurat de aproape 30 de preoți. După citirea pericopei evanghelice, Mitropolitul a rostit un cuvânt de învățătură despre cei doi Sfinţi Apostoli și despre misiunea pe care aceștia au desfășurat-o pentru propovăduirea credinței creștine. Totodată i-a îndemnat pe credincioși să-i aibă ca model în viața duhovnicească pe Sfinții Apostoli.

Copia icoanei Maicii Domnului „Prodromiţa“, spre închinare credincioșilor

Cei prezenți la hramul mănăstirii ocrotită de Sfinții Apostoli Petru și Pavel s-au putut închina la o copie a icoanei Maicii Domnului „Prodromiţa“. Realizată de călugării Schitului românesc „Prodromu” din Muntele Athos, icoana este adăpostită de aşezământul monahal „Sfânta Elisabeta” din cartierul Bună Ziua, din Cluj-Napoca. De aici a fost dusă vineri, 26 iunie 2015, la mănăstirea năsăudeană, de o delegație în fruntea căreia s-a aflat duhovnicul mănăstirii „Sfânta Elisabeta” părintele Natanael Zamfirache.

Mănăstirea Rebra-Parva, 260 de ani de istorie

Așezământul monahal „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” din Ţara Năsăudului are o istorie veche. La hotarul ce desparte localitățile Rebra și Parva a existat un locaș de rugăciune ce și-a avut începuturile în anul 1755. În anul 1782, viețuitorii mănăstirii au fost alungați de trupele austro-ungare, dar bisericuța a rămas intactă. De atunci mănăstirea a mai fost locuită de călugări temporar, până în 1822 când locașul de cult din lemn a fost demontat și mutat mai întâi în cimitirul vechi, iar de acolo, la scurt timp, pe locul unde se află astăzi biserica parohială.

Noua mănăstire a fost fondată cu binecuvântarea vrednicului de pomenire Mitropolitul Bartolomeu. La data de 21 iulie 1993, șapte viețuitori ai mănăstirii Turnu au primit binecuvântarea de a întemeia o mănăstire pe vechea vatră dintre localitățile Rebra și Parva, după cum am aflat de la starețul mănăstirii, părintele Chiril Zegrean. În anul 1994 s-a pus piatra de temelie a bisericii mari din zid, care a fost târnosită în anul 2009. În cadrul aşezământului au fost amenajate, în ultimii ani, două corpuri de chilii, o bibliotecă şi un arhondaric pentru pelerini. Obștea de monahi este condusă de părintele protosinghel Chiril Zegrean.

Biserica Sfinţii Apostoli din Craiova şi-a sărbătorit hramul

Una din bisericile de referinţă ale Craiovei, monument istoric din secolul XVIII, şi-a sărbătorit hramul luni, 29 iunie 2015, de praznicul Sfintilor Apostoli Petru si Pavel. La ceas de aleasă sărbătoare, sfântul locaş s-a dovedit neîncăpător pentru numărul mare de credincioşi veniţi din toate zonele oraşului pentru a participa la Sfânta Liturghie arhierească săvârşită de chiriarhul locului, Înaltpreasfinţitul Părinte Irineu, Arhiepiscopul Craiovei şi Mitropolitul Olteniei, împreună cu un sobor de preoţi şi diaconi, a precizat Preot Gheorghe Cioiu.

În cadrul Sfintei Liturghii a fost săvârşită şi hirotonia întru diacon a tânărului teolog Florentin Ghiră, pe seama Parohiei Prapor, Protoieria Craiova Sud, momentele liturgice ale zilei încheindu-se cu o slujbă de Parastas pentru ctitorii şi binefăcătorii sfântului locaş.

În cuvântul de învăţătură adresat credinciosilor, Mitropolitul Olteniei a subliniat rolul deosebit pe care Sfintii Apostoli l-au avut în propovăduirea invatăturii de credintă primită de la Mântuitorul Iisus Hristos. „Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel au avut un rol uriaş în lucrarea de evanghelizare, de vestire a învăţăturii pe care a adus-o în lume Mântuitorul Iisus Hristos. Evident că puterea Duhului Sfânt a fost permanent cu ei, de aceea şi cuvântul lor a fost cu putere multă. Un cuvânt lucrător care se adresa sufletelor şi chiar în Faptele Apostolilor ni se spune că predica Sfântului Petru din ziua Pogorârii Duhului Sfânt a mişcat sufletele a mii de oameni. Şi le mişcă şi în zilele noastre pentru că mărturisirea lui este piatră (Chefa) a credinţei noastre, iar cuvântul său este cu adevărat dogma noastră. <<Tu eşti Hristosul, Fiul lui Dumnezeu Celui viu>> (Matei 16, 16), afirmă Sfântul Petru şi pe acest cuvânt al vieţii se împleteşte întreaga zidire a Creatorului. Şi cuvintele Sfântului Apostol Pavel au revoluţionat întreaga lume romană, au schimbat din temelii mentalităţile vechii lumi. Prin urmare, Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel sunt modele de viaţă şi jertfă pe altarul credinţei creştine, mijlocitori înaintea Tronului ceresc, ajutători şi binefăcători în tot timpul şi în tot locul. Le purtăm numele şi ne străduim, avându-i pe ei ca modele, să ne sfinţim viaţa, aşa cum cerem şi în rugăciunea Tatăl nostru: sfinţească-se numele Tău. Adică să se sfinţească numele lui Dumnezeu în interiorul nostru, spre a deveni şi noi sfinţi, aşa cum însuşi Mântuitorul Hristos ne cere: <<Fiţi, dar, voi desăvârşiţi, precum Tatăl vostru Cel ceresc desăvârşit este>> (Matei 5, 48)”, a spus IPS Irineu.

Biserica “Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel” din Craiova a fost menţionată pentru prima dată într-un document de danie emis de domnitorul Matei Basarab în anul 1635. Este refăcută din temelie în anul 1781 de ctitorii Matei Brânzan si „Popa Hristea”. Biserica este închinată Episcopiei Râmnicului în 1784, iar preotul Hristea se călugăreşte luând numele de Hariton şi lasând toata averea lui sfântului lăcaş. Pisania actuală indica 1784 drept an de fundaţie, dar textul respectiv este scris peste un altul cu alfabet mixt – chirilic-latin – ceea ce dovedeşte o vechime mai mare a bisericii. Aşezământul a mai suferit reparaţii in anii 1853 – 1855, 1883 şi 1904, iar restaurarea din 1956-1960 i-a redat forma iniţială cu decoraţii de cărămidă aparentă, făcând din acest asezamânt unul din locurile de pioasă amintire ale Craiovei. Ultima restaurare a sfântului locaş a vizat refacerea picturii şi fost realizată în anul 1994, în timpul păstoririi vrednicului de pomenire Mitropolit Nestor al Olteniei.

Hramul parohiei Timişoara-Plopi, din Protopopiatul Timişoara II

La praznicul Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel, Parohia Timişoara-Plopi, din Protopopiatul Timişoara II şi-a sărbătorit hramul. Bucuria credincioşilor adunaţi la hram a fost încununată de prezenţa în mijlocul lor a Înaltpreasfinţitului Părinte Ioan, Arhiepiscopul Timişoarei şi Mitropolitul Banatului.

Înaltpreasfinţia Sa a participat la Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie săvârşită de către parohul bisericii, cu hramul „Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel“, părintele Zaharia Pereş, consilier cultural al Arhiepiscopiei Timişoarei, împreună cu arhid. Ioan Radu, secretar eparhial, potrivit mitropolia-banatului.ro.

La slujbă au participat foarte mulţi enoriaşi şi copiii din parohie, precum şi credincioşi timişoreni. În cadrul slujbei, a fost rostită o rugăciune de binecuvântare a prinoasele pregătite de credincioşii parohiei cu ocazia hramului bisericii.

După slujbă, Chiriarhul Banatului a rostit celor prezenţi un cuvânt de învăţătură în care subliniat câteva învăţături referitoare la viaţa, activitatea şi martiriul Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel. Înainte de plecare, Înaltpreasfinţitul Părinte Ioan i-a binecuvântat pe toţi credincioşii prezenţi, a felicitat pe cei care poartă numele Sfinților Apostoli Petru și Pavel şi a împărţit iconiţe.

Liturghie arhierească la Mănăstirea Peştera

Luni, 29 iunie 2015, Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Nifon, Arhiepiscopul Târgoviştei, însoțit de un sobor de preoți și diaconi, în prezența a numeroși credincioși, a săvârșit Sfânta Liturghie la Mânăstirea Peștera, Protoieria Pucioasa.

Biroului de Presă al Arhiepiscopiei Târgoviştei, în cuvântul său, Înaltpreasfinția Sa a evocat personalitățile Sf. Ap. Petru și Pavel, cei doi corifei și mari misionari ai creștinătății, sărbătoriți de Biserica noastră în această zi. Ei sunt considerați stâlpi și temelie ai Bisericii nedespărțite, pentru că prin viața și activitatea lor au pus bazele primelor comunități ecleziale și sunt modele de autentică trăire spirituală pentru credincioșii din toate timpurile.

Amintim că la Mânăstirea Peștera, la inițiativa Mitropolitului Nifon a ridicată o biserică nouă și un Centrul Cultural-Misionar pentru pelerinii ce poposesc aici în tot cursul anului.

Moment de sărbătoare la Catedrala Arhiepiscopală din Constanța

Sărbătoarea Sfinților Apostoli Petru și Pavel este un moment deosebit pentru credincioșii constănțeni, Catedrala Arhiepiscopală cinstindu-și ocrotitorii în această zi. Ca în fiecare an, mii de oameni și-au plecat genunchii în rugăciune în fața altarului de vară unde a fost săvârșită Sfânta Liturghie de către Înaltpreasfințitul Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi, a precizat Călin Gavrilaș.

„Sărbătoarea Sfinților Apostoli Petru si Pavel adună din tot orașul credincioși la Catedrală. Sfinții sărbătoriți astăzi sunt cei dintâi dintre apostoli, care în toată lumea au răspândit cuvântul lor, murind în aceeași zi, în 29 iunie anul 67 la Roma. Aceștia sunt fruntașii apostolilor. Această sărbătoare ne mobilizează pe toții să înțelegem că apostolia este trimisă de la Dumnezeu și, iată, ei au fost trimiși, iar acum ne cheamă pe noi. Chemarea Apostolilor către noi n-a încetat și nu va înceta niciodată”, a arătat în cuvântul său de învățătură ierarhul Tomisului.

Denumită de mulţi istorici o „via gentium” pentru acest miraj al întâlnirilor şi scurgerilor de popoare cu origini în legende, Dobrogea oferă cu prisosinţă un imens material documentar pe care arheologii îl identifica și îl localizează în timp pentru a putea reda o imagine cât mai cuprinzătoare a ceea ce a reprezentat pe plan istoric şi spiritual ținutul dintre Dunăre și Mare . În acest context încărcat de istorie și spiritualitate creștină, se înalță cu turlele spre cer Catedrala Arhiepiscopală a Tomisului.

Istoria Catedralei Sfinții Apostoli Petru și Pavel din Constanța începe în anul 1883, a început construcția. Planurile arhitectonice au aparținut renumitului arhitect Ion Mincu. Părintele Protosinghel Benedict Georgescu, ecleziarhul așezământului ne oferă mai multe detalii: „piatra de temelie a fost pusă de episcopul Iosif Gheorghian în anul 1883, iar sfințirea s-a săvârșit în 1895. Catedrala a servit până în 1923 ca biserică parohială. Din acest moment ea a avut rolul de Catedrală Episcopală pentru nou-înființata Episcopie a Constanței”.

Biserica are formă de treflă cu elemente arhitectonice eclesiastice, într-un ansamblu care scoate în evidenţă trei turle bine proporționate cu restul clădirii. Pridvorul susținut pe coloane de marmură cu capiteluri ornamentate în motive vegetale, arata de la prima întâlnire cu monumentul părțile laterale care se reproduc în interior şi deschid larg, cu ospitalitate, intrarea în Biserică. Interiorul e bogat în linii arhitectonice cu arcade ce susţin cupola centrală încadrată între ferestre mari lăsând totodată întreagă prestanţă Sfântului Altar, sub calota care încheie grandios o întreagă simetrie de firide etajate şi balcoane laterale. Acestea toate atrag admiraţia pentru proiectantul care le-a gândit şi pentru constructorii care le-au ridicat, dându-le un edificiu monumental care creează în interior o atmosferă proprie trăirii religioase.

În ziua de 3 august 1941 biserica a fost avariată de bombardamentul aerian, fiind distrusă partea de est a clădirii precum şi catapeteasma din interior lucrată în icoane emailate. Între anii 1946-1950 s-au executat lucrările exterioare pentru consolidarea turlei principale şi s-au montat din nou profilele care îi decorează exteriorul.

În această Catedrală se află icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului făcută în 1932 după vestita icoană ,, Prodromiţa” de la Schitul Prodromul din Sfântul Munte Athos- Grecia, păstrată trei ani în Schitul Durău-Neamţ, iar în 1935 adusă aici de către episcopul Gherontie Nicolau. De asemenea , aici sunt adăpostite şi se cinstesc moaştele Sfântului Ierarh Andrei Criteanul, ale Sf. M. Mc. Pantelimon, EpistetşiAstion de la Halmiris, Zotic , Atal, Camasie, şi Filip de la Niculiţelşi ale Sf. Cuv. Simeon Stâlpnicul, Auxentie, Stelian, Rufim şi Anaretenton.

Sărbătoare duhovnicească la Deva

La 29 iunie 2015, de sărbătoarea Sfinților Apostoli Petru și Pavel, Catedrala Ortodoxă din Deva și-a prăznuit cel de-al doilea hram, în cadrul Sfintei Liturghii arhierești săvârșită de Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului împreună cu mai mulţi ierarhi ai Bisericii Ortodoxe Române, înconjuraţi de un sobor de preoţi şi diaconi.

Îmbrăcându-se în haine de sărbătoare, Catedrala Episcopală din Deva s-a bucurat de prezența în mijlocul ei, prin mijlocirea Preasfințitului Părinte Gurie, Episcopul Devei și Hunedoarei, a unui ales sobor de ierarhi, preoți și diaconi, care au contribuit fiecare, prin dragostea lor frățească, la acest moment festiv al Episcopiei. Soborul de ierarhi participanți la această slujbă de prăznuire a hramului Catedralei a fost alcătuit din: Î.P.S. Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, P.S. Lucian, Episcopul Caransebeșului, P.S. Nicodim, Episcopul Severinului și Strehaiei, P.S. Andrei, Episcopul Covasnei și Harghitei, P.S. Sebastian, Episcopul Slatinei și Romanaților, P.S. Visarion, Episcopul Tulcii, P.S. Gurie, Episcopul Devei și Hunedoarei, P.S. Siluan, Episcopul ortodox român al Ungariei și P.S. Emilian Lovișteanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Râmnicului, potrivit episcopiadevei.ro.

În cuvântul de învățătură rostit cu prilejul hramului, Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, a amintit celor prezenți la Sfânta Liturghie despre măsura extraordinară la care Sfinții Apostoli Petru și Pavel au ajuns, atât prin darul și misiunea lor de a propovădui Adevărul oamenilor, dar și prin martirajul acestora, prin care au mărturisit și prețuit cu însăși viața lor dreapta credință în Domnul nostru Iisus Hristos. Astfel, Înaltpreasfinția Sa i-a îndemnat pe credincioși să identifice în Sfinții Apostoli modele vrednice de urmat în propovăduirea și în apărarea dreptei credințe, punând început bun vieții lor duhovnicești.

La sfârșit, Preasfințitul Părinte Gurie, Episcopul Devei și Hunedoarei, a mulțumit atât celor care au binevoit a sluji la această mare sărbătoare a Episcopiei Devei și Hunedoarei, cât și tuturor celor implicați în buna desfășurare a hramului Catedralei și a manifestărilor prilejuite de „Zilele Culturii și Credinței la Deva”, îndemnându-i să fie tot la fel de sârguincioși în colaborarea și sprijinul lor față de Episcopie.

Cu prilejul sărbătoririi hramului, corul „Anastasis” al Catedralei Episcopale din Deva a susținut un mic concert, elogiind totodată împlinirea a 15 ani de laudă adusă lui Dumnezeu.

Manifestările legate de „Zilele Culturii și Credinței la Deva” continuă în seara aceasta, când va avea loc debutul festiv al simpozionului internațional „Postmodernismul – o provocare pentru creștinismul contemporan”, simpozion ce va începe la ora 17.00, în sala de festivități „Spiru Haret” a Inspectoratului Școlar Județean Hunedoara.

Slujire arhierească la Mănăstirea Bixad

La 29 iunie, Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Calinic și Preasfințitul Iustin Sigheteanul, Arhiereu Vicar al Episcopiei Maramureșului și Sătmarului, au oficiat Sfânta Liturghie la Mănăstirea Bixad, care are ca ocrotitori pe Sfinții Apostoli Petru și Pavel.

În cuvântul de învățătură, Înaltpreasfinția Sa a vorbit despre importanța epistolelor pauline, îndemnând credincioșii la citirea acestora. De asemenea, a subliniat faptul că suferințele și grijile noastre să le punem la picioarele lui Iisus Hristos și să ne apropiem cu vrednicie de Sfânta Biserică – Spitalul duhovnicesc, neuitând că Pământul este așternut picioarelor lui Dumnezeu.

În final, s-a făcut îndemn la rugăciune pentru pacea lumii.

Hramul Catedralei Episcopale din Huși

La 29 iunie 2015, de Sfinții Apostoli Petru și Pavel a fost o dublă sărbătoare la Huși: hramul catedralei voievodale și împlinirea a șase ani de la întronizarea Preasfințitului Corneliu ca Episcop al Hușilor.

Curtea Catedralei episcopale din Huși, ctitorită de Binecredinciosul Voievod Ştefan cel Mare şi Sfânt, a fost neîncăpătoare astăzi pentru pelerinii sosiți din tot județul Vaslui la hramul acesteia. Pentru ca sărbătoarea să fie completă, a fost adusă spre închinare icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului de la Mănăstirea Giurgeni, din judeţul Neamţ, cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului şi Bacăului.

Programul sărbătorilor a debutat sâmbătă, 27 iunie, când a fost întâmpinată icoana Maicii Domnului de la Mănăstirea Giurgeni, iar apoi duminică seara manifestările au continuat cu o procesiune pe străzile municipiului Huși, cu icoana Maicii Domnului, alături de racla în care se află un fragment din moaştele Sfintei Muceniţe Chiriachi – din Catedrala episcopală din Huși.

În dimineața hramului Catedralei, după slujba Utreniei, soborul preoţilor şi al diaconilor l-a întâmpinat pe Preasfinţitul Părinte Corneliu, Episcopul Huşilor, în faţa Reşedinţei episcopale. Ierarhul s-a închinat mai întâi la icoana Maicii Domnului de la Mănăstirea Giurgeni şi la racla Sfintei Muceniţe Chiriachi, apoi s-a îndreptat spre podiumul de lângă catedrală. La Sfânta Liturghie, Preasfinţitul Părinte Corneliu, Episcopul Huşilor, a fost înconjurat de un sobor de preoţi şi diaconi din care au făcut parte clericii din Administraţia eparhială, părinţi protoierei din eparhie, stareţi şi duhovnici ai mănăstirilor, slujitorii Catedralei Episcopale din Huşi, dar şi alţi clerici invitaţi. Răspunsurile la strană au fost date de corul Catedralei episcopale din Huşi, dirijat de preot Marian Simion.

În cuvântul de învățătură rostit după citirea Sfintei Evanghelii, Preasfințitul Părinte Corneliu, Episcopul Hușilor, a vorbit despre câteva asemănări care există între cei doi Apostoli, Sfântul Apostol Petru și Sfântul Apostol Pavel: „Apostolul Petru, pescarul din Betsaida Galileii a dat mărturia cea bună în apropierea orașului Cezareea. Când a fost întrebat de Mântuitorul Iisus Hristos asupra identității Lui, ce părere au oamenii despre Cine este El, în numele tuturor Apostolilor, a răspuns bătrânul pescar Petru: «Tu ești Hristos, Fiul Lui Dumnezeu Celui Viu!», iar Domnul i-a spus că «Nu trupul și sângele i-au descoperit aceasta, ci Dumnezeu Tatăl Cel din ceruri.» De aceea, i-a spus că mărturisirea credinței lui va face ca Biserica care o întemeiază Domnul va fi biruitoare deasupra veacurilor și timpurilor. Celălalt apostol, Pavel, Saul cel din Tars, născut evreu, fariseu, plin de râvnă pentru Legea lui Moise, se întâlnește cu Mântuitorul, așa cum mărturisește el însuși, pe drumul către orașul Damasc din Siria. În mijlocul zilei, o lumină puternică din ceruri l-a cuprins deodată și celui care prigonea Biserica Lui Hristos și lupta împotriva ei, Saul, i se descoperă Cel pe care Îl prigonea. «Cine ești Doamne?». « Eu sunt Iisus pe care tu Îl prigonești». «Ce trebuie să fac?». «Mergi în cetate și acolo ți se va spune ce trebuie să faci». Și în cetate a mers, trei zile fiind fără vedere, și după trei zile a primit taina Sfântului Botez, devenind Apostolul Pavel. El nu va înceta a mărturisi că în Persoana Mântuitorului Hristos se află toate cele văzute și cele nevăzute și că toate au fost create prin El și că Dumnezeu a creat lumea prin Hristos și a mântuit-o prin El. Apoi, n-a încetat de a mărturisi taina credinței, pe Hristos cel mort și înviat, din Antiohia Siriei, până la Roma, peste tot întemeind biserici, hirotonind preoți și episcopi, pe care i-a încredințat Cuvântului lui Dumnezeu și Harului Său, Care poate să-i întărească și să-i sfințească”.

La finalul Sfintei Liturghii, Preasfințitul Părinte Corneliu a felicitate pe toți cei ce poartă numele celor doi apostoli. Apoi, Preasfinția Saa fost felicitat la Centrul eparhial,cu ocazia aniversării a şase ani de slujire arhierească, de la întronizarea ca Episcop al Huşilor.

Catedrala din Hușia fost construită de domnitorul Ştefan cel Mare în anul 1495, în cadrul curţii domneşti, funcţionând de-a lungul timpului ca mânăstire şi catedrala episcopală, începând din anul 1598. Monument istoric de valoare, a fost reconstruit în secolele XVIII-XIX și mai păstrează astăzi doar urmele temeliilor şi pisania din vremea marelui voievod. Biserica a fost avariată de cutremurul din 1692, incendiată şi jefuită în 1711 de tătari şi a fost reclădită în perioada 1753-1756 de către episcopul Inochentie, cu ajutorul domnitorului Matei Ghica. Lăcaşul a suferit numeroase transformări, de la ferestre în sus; în 1863 zona cornişei, în 1945 turlele, s-a adăugat în 1896 proscomidiarul, în 1910 veşmântăria şi în 1945 pridvorul cel mare. Biserica a fost pictată de Gheorghe Tătărescu, între 1890-1891, pictură refăcută în 1945 şi în 1996.

Moment aniversar în Episcopia Sloboziei şi Călăraşilor

Praznicul Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel este şi sărbătoarea Eparhiei Sloboziei şi Călăraşilor, căci în această zi, în urmă cu 6 ani, Preasfinţitul Părinte Vincenţiu era instalat de Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, ca Episcop al Sloboziei şi Călăraşilor.

Evenimentul a fost marcat de săvârşirea Sfintei Liturghii arhiereşti, unde, sub protia Preasfinţiei Sale au slujit preacucernicii părinţii vicar eparhial, consilieri, protopopi, inspectori, preacuvioși părinți stareți, preoți și diaconi.

Potrivit sf-esc.ro, Preasfinția Sa a hirotonit preot pe preacucernicul părinte consilier și arhidiacon Florin Ionescu pe seama parohiei „Sfântul Evanghelist Matei” din municipiul Slobozia, Protopopiatul Slobozia.

La momentul predicii, Preasfinția Sa a vorbit despre Sfinții Apostoli Petru și Pavel, despre lucrarea misionară săvârșită, model pentru noi cei de astăzi de mărturisire a credinței creștine.

Preasfinţia Sa a mulţumit preoţilor şi credincioşilor pentru dragostea cu care l-au înconjurat la acest moment aniversar, exprimându-şi nădejdea că lucrarea de mântuire pe care slujitorii sfintelor altare din cele 2 judeţe ale Episcopiei noastre o săvârşesc, va spori înzecit şi însutit în anii care vor urma.

La ceas aniversar, Preasfinția Sa a hirotesit Iconom – Stavrofor pe noul hirotonit, preacucernicul părinte consilier Florin Ionescu.

După Sfânta Liturghie, a urmat un polihroniu, iar preoții și credincioșii au avut ocazia binecuvântată de a-l felicita pe părintele lor duhovnicesc, Preasfinţitul Părinte Episcop Vincenţiu.

Prezenţă arhierească la Mănăstirea Izvorul Tămăduirii

În ziua sărbătoririi Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel, Preasfințitul Părinte Ambrozie, Episcopul Giurgiului, s-a aflat în mijlocul obștii Mănăstirii Izvorul Tămăduirii, din cadrul Centrului pastoral-cultural „Gavril Drugănescu din localitatea Floreşti-Stoeneşti, Protopopiatul Bolintin, participând la Sfântă Liturghie săvârșită în biserica de lemn a mănăstirii.

La final, potrivit episcopiagiurgiului.ro, Preasfinţia Sa a rostit un cuvânt de învățătură în care a vorbit despre importanţa celor doi mari misionari în propovăduirea Sfintei Evanghelii. Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel, a arătat Preasfinţia Sa, au rămas peste veacuri cele mai de seamă şi mai puternice personalităţi din istoria Bisericii creştine. Atât viaţa lor, cât şi activitatea şi învăţătura propovăduită de ei, ne dezvaluie absoluta lor dăruire şi credincioşie nestrămutată faţă de Hristos şi Biserica Sa.

Chiriarhul, dând curs invitației Preasfințitului Părinte Iustin Sigheteanul, Arhiereu-vicar al Episcopiei Maramureșului și Sătmarului, cu binecuvântarea Înaltpresfințitului Părinte Arhiepiscop Justinian Chira, va participa la manifestările religioase dedicate hramului Mănăstirii Bârsana. Cu această ocazie, astăzi, Preasfințitul Părinte Ambrozie, Episcopul Giurgiului, însoțit de Părintele Emanuel Stuparu, vicar administrativ al Episcopiei Giurgiului și de Părintele Arhim. Mihail Muscariu, exarhul mănăstirilor din cuprinsul eparhiei noastre și stareț al Mănăstirii Comana, a vizitat mai multe mănăstiri și schituri. Printe acestea s-a numărat Mănăstirea Cornet, din Arhiepiscopia Râmnicului, care îl are ca stareț pe Părintele Macarie Șotârcă, fost stareț al Mănăstirii Sfântul Ioan Rusul din localitatea Slobozia de Giurgiu. Apoi a fost vizitată Catedrala Reîntregirii din Alba Iulia, unde Preasfințitul Părinte Ambrozie a dăruit Protos. Dr. Mihail Nagy, slujitor al Catedralei, Albumul „Mănăstirea Comana – Istorie, Legendă și Spiritualitate” și Albumul Catedralei Episcopale din Giurgiu. În continuare, a fost vizitată Mănăstirea Nicula, cu această ocazie Preasfinția Sa a oferit Părintelui Protos. Nicolae Moldovan aceleași apariții editoriale ale Editurii Episcopiei Giurgiului.

Comentarii Facebook


Știri recente