Sărbătoarea Schimbării la Față a Domnului, la Patriarhie

Creștinii ortodocși sărbătoresc la 6 august Schimbarea la Față a Domnului. La Catedrala Patriarhală din București, slujba Sfintei Liturghii a fost oficiată de către Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, Patriarhul României. Alături de Preafericirea Sa s-a aflat Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop Vicar Patriarhal și secretarul Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române.

Iisus Hristos este plinirea legii și a proorociilor

În cuvântul de învățătură rostit după citirea Pericopei Evanghelice Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Române a vorbit despre semnificația sărbătorii de astăzi: „Această schimbare la față și, de fapt, schimbarea întregului trup și a hainelor ne arată slava Lui dumnezeiască. Deci, cel dintâi înțeles al Schimbării la Față a Mântuitorului este arătarea slavei Lui dumnezeiești, care este și slava învierii Sale din morți. În al doilea rând, această sărbătoare are un înțeles deosebit pentru legătura dintre legea lui Moise, Profeți și Iisus Hristos. (…) Deci, Schimbarea la Față ne arată legătura dintre prezicerile și pregustările relației oamenilor cu Dumnezeu în Vechiul Testament și Iisus Hristos, Fiul Lui Dumnezeu cel Veșnic Care a luat față sau chip de om pentru ca oamenii să nu-și mai întoarcă fața de la Dumnezeu și privindu-L pe Hristos să rămână pururea în legătură statornică și sfântă cu Dumnezeu. Prezența lui Moise și a lui Ilie în Muntele Taborului, în momentul Schimbării la Față a Mântuitorului, ne mai arată și altceva și anume, că Iisus Hristos este plinirea legii și a proorociilor. Plinirea legii și a proorocilor, Tu însuți fiind Iisuse Hristoase, Cel ce ai plinit rânduiala părintească umple de bucurie și de veselie inimile noastre spunem noi într-o rugăciune spre sfârșitul Liturghiei, după ce în împărtășirea cu Hristos am urcat tainic pe muntele Taborului în lumina cea neînserată a Împărăției Cerului Învierii Sale. Deci, în Iisus Hristos se desăvârșește legea lui Moise pentru că Legea s-a dat prin Moise, iar prin Iisus Hristos s-a dat harul și adevărul. Au fost date harul și adevărul ca o desăvârșire a legii lui Moise, iar Ilie care reprezintă pe toți proorocii vede în Iisus Hristos pe Cel în care s-au împlinit toate profețiile Vechiului Testament”.

Schimbarea la Față prefigurează și învierea de obște și intrarea celor mântuiți în slava Împărăției Cerurilor

Patriarhul României a mai arătat că „Această sărbătoare ne vorbește și despre învierea noastră a tuturor la sfârșitul veacurilor și despre slava Împărăției lui Dumnezeu pregătită pentru cei care L-au iubit pe Hristos crezând în El și împlinind în viața lor voia Lui. Aici avem o vedere profetică nu numai a Învierii Mântuitorului din morți pentru că Schimbarea la Față a avut loc cu puțin timp înainte de pătimirile, moartea și Învierea Mântuitorului, ci și o pregustare, o vedere înainte a slavei lui Hristos de la a doua Sa venire când la sfârșitul lumii va veni cu slavă și putere multă să judece vii și morții a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Aceasta ne arată care a fost motivația principală pentru care Biserica nu prăznuiește această sărbătoare în Postul Sfintelor Paști cum ar fi trebuit să fi făcut după cronologia Evangheliilor. În loc să respecte timpul din evanghelie, cu o libertate duhovnicească motivată însă teologic, pastoral și misionar Biserica a fixat sărbătoarea aceasta nu în Postul Paștilor, nu înainte de săptămâna Sfintelor Pătimiri, ci în ziua a șasea din ultima lună a anului bisericesc, luna august. De ce această fixare a sărbătorii în ultima lună a anului? Pentru că tocmai slava Schimbării la Față a Mântuitorului prefigura nu numai Învierea Sa din morți, ci și învierea de obște și intrarea celor mântuiți în slava Împărăției Cerurilor. De ce ziua a șasea și nu ziua a șaptea din august? Pentru că în ziua a șasea a fost creat omul. Dacă Adam nu păcătuia ajungea la această slavă a Împărăției Cerurilor. Dar pentru că Adam și Eva au păcătuit, Hristos noul Adam a ridicat pe om din păcat și moarte și a dăruit slava Împărăției Cerurilor”.

Sărbătoarea sensului ultim al existenței

Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a mai spus: „Schimbarea la Față este și sărbătoarea sensului ultim al existenței și anume că omul, cerul și pământul, aceste realități nu sunt făcute pentru moarte, ci pentru slavă veșnică, pentru că la a doua venire a Mântuitorului Iisus Hristos cerul și pământul se vor preface într-un cer nou și într-un pământ nou în care nu va mai fi întuneric și nici stricăciune, nici moarte și nici lacrimă și toate vor fi pătrunse de slava lui Dumnezeu și vor fi o mărturie a iubirii nesfârșite a Preasfintei Treimi pentru creație, pentru universul creat și mântuit. Deci, avem în Schimbarea la Față o pregustare a slavei din Împărăția Cerurilor, de aceea troparul spune ai arătat ucenicilor tăi Slava Ta pe cât li se putea, cât puteau ei suporta, dar slava lui Dumnezeu dacă s-ar fi arătat în toată plinătatea i-ar fi copleșit pe ucenici și aceștia nu ar fi putut rezista”.

La finalul Sfintei Liturghii, Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul a rostit rugăciunea care se citește în ziua de 6 august, la sărbătoarea Schimbarea la Față, pentru binecuvântarea strugurilor.

Credincioșii prezenți au primit iconițe reprezentând Schimbarea la Față.

Comentarii Facebook


Știri recente