Sărbătoarea Nașterii Maicii Domnului la Catedrala Patriarhală

În ziua în care Biserica Ortodoxă sărbătorește Nașterii Maicii Domnului, la 8 septembrie 2013, slujba Sfintei Liturghii a fost oficiată Catedrala Patriarhală de către Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul României, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi. Sute de credincioși au fost prezenți în această duminică pe Colina Bucuriei cu prilejul aceste mari sărbători a Bisericii noastre închinate Maicii Domnului. Tot în această zi creștinii ortodocși se află în Duminica dinaintea înălțării Sfintei Cruci.

Crucea este nu numai simbolul jertfei, ci și simbolul Învierii, simbolul iubirii mai tari decât moartea

În cuvântul de învățătură adresat celor prezenți Părintele Patriarh a vorbit și despre legătura care există între Sfânta Cruce și Înviere, subliniind faptul că Sfânta Cruce este semnul biruinței păcatului din lume printr-o putere care vine de la Dumnezeu.

„Evanghelia dinaintea sărbători Înălțării Sfintei Cruci ne arată că Sfânta Cruce este semnul iubirii smerite și jertfelnice a lui Hristos care învinge păcatul și moartea. De aceea, crucea este numită cea de viață făcătoare, crucea care biruiește moartea din interiorul ei și se arată în slava Învierii. Biserica Ortodoxă văzând această legătură între Cruce și Înviere, între suferință și biruință asupra suferinței în noaptea de Paști ridică Sfânta Cruce ca semn al biruinței iubiri smerite a lui Hristos asupra păcatului, asupra iadului și asupra morții. Deci, Crucea este nu numai simbolul jertfei, ci și simbolul Învierii, simbolul iubirii mai tari decât moartea; de aceea Sfânta Cruce ca semna al iubirii smerite care biruiește păcatul și moartea și conține în ea arvuna Învierii este atât de îndrăgită. Semnul Sfintei Cruci se află în Biserică, pe veșminte, pe vasele sfinte, pe Biserica însăși crucea se află ca un semn de biruință pe catargul unei Corabii, Corabie care ne trece din viața aceasta pământească la viața cerească, deci steagul credinței este sfânta cruce. Deci, el este semn de biruință, care biruință înseamnă și osteneală, și nevoință, și suferință și luptă cu păcatul care ia forme multe în lumea aceasta. Deci, Sfânta Cruce este semnul biruinței păcatului din lume printr-o putere care vine de la Dumnezeu și îl ajută pe cel care luptă să biruiască vrăjmașii văzuți și nevăzuți”.

Crucea este puterea lui Dumnezeu și armă înfricoșătoare pentru demoni.

Însemnarea cu semnul Sfintei Cruci, a mai aratat Părintele Patriarh, este o cerere pentru a primi ajutorul lui Dumnezeu ca să luptăm împotriva păcatului și a duhurilor răutății.

„Sfântul Apostol Pavel în Epistola către Coloseni spune că Hristos Domnul când a fost răstignit a dezvelit și demascat puterile diavolești țintuindu-le pe Cruce, cu alte cuvinte El a biruit prin smerenia iubirii sale milostive puterile diavolești mândre și rele care îndemnau pe unii dintre iudei să-L ucidă, să-L răstignească. Deci, când diavolii văd crucea își aduc aminte de iubirea smerită și jertfelnică, jertfelnică și milostivă a lui Hristos pentru oameni. Iar pentru că sunt răi și nu au iubire și bunătate în ei și nici smerenie, crucea îi arde pe demoni, îi alungă. Când ne însemnăm cu semnul Sfintei Cruci noi cerem ajutorul lui Dumnezeu ca să luptăm împotriva păcatului, împotriva duhurilor răutății, împotriva primejdiilor, împotriva aceea ce ne poate îndepărta de Dumnezeu”, a precizat Patriarhul României.

Sfânta Cruce ca lumină a vieții creștine este semn de întărire în credință, este semn de iubire

Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Române a vorbit despre însemnătatea semnului Sfintei Cruci în viața credincioșilor: „Sfânta Cruce este adesea pusă la marginea drumului, sau la răscruce de drumuri – cum se spune în popor – pentru a ne aminti că Cel Răstignit pe ea, Hristos Domnul, a zis Eu sunt Calea, Adevărul și Viața. Sfânta Cruce foarte adesea este pusă lângă un izvor, lângă o fântână pentru a ne aminti că Hristos cel ce din iubire pentru oameni și pentru mântuirea lor S-a răstignit pe Cruce a zis Eu sunt Apa cea Vie, cel ce bea această apă nu va înseta niciodată. Mamele noastre obișnuiau să facă semnul Sfintei Cruci pe pâine înainte ca pâinea să fie introdusă în cuptor pentru a ne aduce aminte de Hristos care a zis Eu sunt pâinea care S-a coborât din Cer, cel ce va mânca această pâine nu va flămânzi în veac pentru că pâinea coborâtă din cer este viața cerească dăruită oamenilor care cred în El, îl iubesc pe El și împlinesc în viața lor voia Lui. Deci, Sfânta Cruce ca lumină a vieții creștine este semn de întărire în credință, este semn de iubire, este semn de speranță, este puterea lui Dumnezeu dăruită oamenilor credincioși”.

Maica Domnului primește în ziua răstignirii Fiului ei pe Cruce vocația de a fi mamă spirituală a tuturor credincioșilor

Totodată, Patriarhul Bisericii Ortodoxe a vorbit despre legătura care există între Crucea Mântuitorului Hristos și Maica Domnului.

„Există o legătură tainică între Crucea lui Hristos și Maica Domnului pentru că atunci când Hristos se afla pe cruce în ultimele clipe ale vieții sale pământești numai două persoane mai erau aproape de Cruce, celelalte stăteau departe sau unii dintre ucenici erau chiar absenți. În dreapta Mântuitorului răstignit pe Cruce stătea îndurerată mama Sa, Fecioara Maria, iar în stânga sa se afla Ioan, ucenicul iubit. Înainte de a-și da duhul în mâinile Tatălui, Hristos Domnul nu uită pe mama Sa, ci îi spune ei uitându-se spre ucenic Iată fiul tău, și lui îi spune iată mama ta. Evanghelia precizează că din ziua aceea ucenicul iubit sfântul Ioan Evanghelistul a luat-o la sine spre îngrijire, spre ocrotire pe Maica Domnului. Deci, în ultimul moment al vieții sale pe pământ Hristos Domnul arată că Maica Domnului nu este numai mama Sa, ci devine și mamă spirituală a ucenicului și a ucenicilor care iubesc pe Hristos. Deci ea devine mamă spirituală a tuturor creștinilor care nu se rușinează de Sfânta Cruce, de suferințele lui Hristos și iubesc pe Hristos cel Răstignit și Înviat și se însemnează cu semnul Sfintei Cruci. Deci, Maica Domnului primește în ziua răstignirii Fiului ei pe Cruce vocația de a fi mamă spirituală a tuturor credincioșilor, mai ales a celor care nu se leapădă de Hristos, ci Îl urmează până la moarte”.

La finalul cuvântului său, Preafericirea Sa i-a felicitat pe toți cei care poartă numele Sfintei Fecioare Maria: „Tuturor celor care poartă numele de Maria sau Marian și multe derivate, le dorim cu prilejul sărbătorii Nașterii Maicii Domnului, sănătate și bucurie și mult ajutor de la Dumnezeu în toată lucrarea cea bună întru mulți ani”.

În cuvântul de la finalul Sfintei Liturghii, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române referindu-se la necesitatea prețuirii persoanei umane a spus: „Noi ne rugăm Maicii Domnului să ocrotească familiile și copiii care adesea sunt foarte expuși tuturor formelor de violență, uneori de exploatare, mai nou și violenței venite din partea câinilor maidanezi. Este mare nevoie să prețuim valoarea persoanei umane. Un om singur valorează mai mult decât întreg universul material. Toate galaxiile nu valorează cât sufletul unui om, pentru că numai omul a fost creat după chipul lui Dumnezeu cel veșnic viu, numai el a fost chemat la iubire și fericire veșnică în comuniune cu Dumnezeu.

De asemenea, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a vorbit despre importanța cultivării păcii în lume și a arătat că pacea este o binecuvântare și un dar de la Dumnezeu.

„Ne rugăm Maicii Domnului să ocrotească întreg poporul român, să ocrotească țara noastră, Biserica noastră, Biserica lui Hristos de la o margine la cealaltă a pământului și să aducă împăcare și pace mai întâi în sufletele oamenilor, pentru că atunci când nu există pace în suflet nu există nici pace în familie, nici pace în popor și între popoare. Ne-am rugat astăzi ca Maica Domnului prin rugăciunile ei, prin mijlocirile ei pe lângă Fiul ei Hristos Domnul, Împăratul Păcii să aducă pace acolo unde este război, amenințare de război, vrajbă și violență. Ne-am rugat pentru pacea a toată lumea, dar mai ales pentru pacea din Siria, Egipt, în Orientul Mijlociu unde foarte mulți creștini au de suferit din cauza conflictelor, din cauza violențelor. Pacea este o binecuvântare de la Dumnezeu, un dar de la Dumnezeu, iar ca toate darurile primite de la Dumnezeu pacea trebuie cultivată, apărată și promovată, prin rugăciune prin educație și prin efortul spiritual de a rezolva prin dialog și înțelegere problemele care se ivesc. Noi considerăm că este mare nevoie de multă lumină ca să ajungem făcători de pace. Hristos Domnul fericește pe cei care sunt făcătorii de pace. Biserica se roagă neîncetat pentru pace; în timpul unei Sfinte Liturghii preotul de mai multe ori mijlocește, pentru credincioși, pacea care vine de la Hristos. Pacea vine de la Hristos, dar preotul o transmite prin lucrarea Duhului Sfânt credincioșilor prezenți”, a spus Patriarhul României.

Este mare nevoie de pace, dar și de iubire milostivă

„Biserica încearcă și prin cuvânt și prin fapte, după posibilități, că să arate că nu ne putem mântui dacă nu ne străduim să ajutăm și pe cei din jurul nostru. Atâta iubire adunăm în sufletul nostru cât am arătat-o în jur față de semeni. Este mare nevoie de pace, dar și de iubire milostivă nu posesivă, iubire altruistă nu egoistă, iar această iubire milostivă și smerită nu se dobândește doar prin voință, ci și prin nevoință, prin strădanie, prin rugăciune, prin postire, prin cererea ajutorului lui Dumnezeu ca să sfințească viața noastră. Vedem adesea că există violență, tulburare pentru că ne rugăm mai puțin, pentru că nu adunăm în sufletul nostru pacea care vine de la Dumnezeu. De aceea, ne rugăm în mod deosebit Maicii Domnului care este bucuria și împăcarea lumii – cum se spune în cântările noastre bisericești – să aducă pace ocrotire și, cât se poate, armonie în familie, în popor, între popoare în lumea de astăzi” a mai spus Preafericirea Sa.

Poporul nostru are o evlavie deosebită pentru Maica Domnului, peste 2 milioane de români purtând numele de Maria și Marian, ori derivate ale acestora.

Comentarii Facebook


Știri recente