Sărbătoarea Întâmpinarea Domnului la Mănăstirea Jitianu

Luni, 2 februarie 2015, de praznicul Întâmpinarea Domnului, obştea Mânăstirii Jitianu de lângă Craiova a avut bucuria de a-l avea oaspete pe Înaltpreasfinţitul Părinte Irineu, Arhiepiscopul Craiovei şi Mitropolitul Olteniei, după cum aflăm de la diac. Gheorghe Cioiu. La ceas de aleasă sărbătoare, Înaltpreasfinţitul Părinte Mitropolit a săvârşit slujba Sfintei Liturghii la altarul sfântului aşezământ monahal, în sobor de preoţi şi diaconi. Cu acest prilej, monahul Nectarie Văcăruş a fost hirotonit ierodiacon, iar diaconul Vasile Mănescu a fost hirotonit preot pe seama Parohiei Hodoreasca, Protoieria Târgu Jiu Sud, judeţul Gorj.

În cuvântul de învăţătură, rostit la finalul slujbei, Mitropolitul Olteniei a detaliat momentul primirii în Biserică a pruncului Iisus de către Dreptul Simeon, cel care l-a primit în braţe pe Domnul la sosirea în templul din Ierusalim. “Dreptul Simeon îl primeşte pe pruncul Iisus în braţe având conştiinţa şi convingerea că este Dumnezeu, fiind primul care vesteşte că a sosit Mesia cel mult aşteptat spre a elibera lumea din robia păcatului şi a morţii. De aceea el aduce rugăciune şi mulţumire, cerând slobozire, adică iertare sau dezlegare, am zice noi. <<Acum slobozeşte pe robul Tău, Stăpâne, după cuvântul Tău, în pace, că ochii mei văzură mântuirea Ta, pe care ai gătit-o înaintea feţei tuturor popoarelor, lumină spre descoperirea neamurilor şi slavă poporului Tău Israel>>(Luca 2, 29-32). Este aceasta o mărturie a Dreptului Simeon care îl vede pe prunc în mod profetic, ca pe Mântuitorul nostru, fapt ce denotă că Dreptul Simeon era purtat de Duhul Sfânt, acelaşi Duh Sfânt care l-a ţinut în viaţă până la o vârstă foarte înaintată, l-a îndemnat să vină în templu la timpul potrivit pentru a-l întâmpina pe Fiul lui Dumnezeu şi tot Duhul Sfânt i-a descoperit cine este pruncul. Astfel a văzut Dreptul Simeon lumina spre descoperirea neamurilor, pentru că venirea lui Dumnezeu luminează şi deschide lumii calea cea adevărată spre Împărăţia Cerurilor, cale care este însuşi Mântuitorul Iisus Hristos.”

În continuare, IPS Irineu a subliniat faptul că şi noi suntem întâmpinaţi de Mântuitorul Hristos, atunci când venim în Biserică, atunci când suntem în rugăciune. “Întâmpinarea Domnului este în fapt şi întâmpinarea noastră. Simţim în această zi de praznic cum Dumnezeu ne întâmpină în Sfânta Biserică, ne aşteaptă ca să ne poarte la sânul Său pe drumul către Împărăţia cea veşnică, să vorbească ceva deosebit sufletelor noastre, să ne lumineze, să îndepărteze de la noi suferinţele, necazurile şi durerile. De aceea este necesar să fim pregătiţi pentru a putea fi şi noi primiţi de către Mântuitorul Hristos şi a primi de la El chemarea pe care o va adresa drepţilor la sfârşitul lumii <<Veniţi, binecuvântaţii Tatălui Meu, moşteniţi împărăţia cea pregătită vouă de la întemeierea lumii>>(Matei 25,34). Pentru aceasta trebuie însă să fim pregătiţi să-l primim întâi noi pe Mântuitorul Hristos, aşa cum îL rugăm în rugăciune: <<Vino şi te sălăşluieşte întru noi şi ne curăţeşte de toată întinăciunea şi mântuieşte Bunule sufletele noastre>>”, a încheiat IPS Irineu.

Mănăstirea Jitianu este situată la mai puţin de 10 km de municipiul Craiova, pe ruta Podari – Perişor – Calafat. Sfântul aşezământ monahal are aproape şase secole de istorie şi tradiţie ortodoxă. A fost menţionat documentar la începutul secolului al XVI-lea drept ctitorie a boierilor Craioveşti. Conform tradiţiei, este prima biserică ctitorită de Mircea cel Bătrân, în amintirea oştenilor căzuţi în luptele de la Rovine. Edificiul actual al Mănăstirii Jitianu, cu hramul „Sfântul Mare Mucenic Dimitrie”, s-a construit între anii 1654-1658. Biserica a fost renovată în perioada 1925 – 1932, iar o altă consolidare s-a făcut după cutremurul din martie 1977. În prezent funcţionează ca mânăstire de călugări cu un număr de opt vieţuitori.

Comentarii Facebook


Știri recente

Pr. Ionuț Tutea: A fi alături de vârstnici nu este doar o obligație, ci un mod de a ne desăvârși existența în comunitate

Părintele Ionuț Tutea, consilier eparhial la Sectorul Social-Filantropic și Misionar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, a fost sâmbătă invitatul online al Asociației Femeilor Ortodoxe din Mitropolia celor două Americi (AROLA). Coordonatorul activității filantropice din eparhia Bucureștilor a…