Sărbătoare la Mănăstirea Izbuc de praznicul Izvorului Tămăduirii

La praznicul Izvorului Tămăduirii din Săptămâna Luminată, 10 mai 2013, străvechea vatră monahală de la Izbuc, din Eparhia Oradiei, și-a sărbătorit, ca în fiecare an, cu multă bucurie duhovnicească, cel dintâi hram, Izvorul Tămăduirii, după cum ne-a precizat Pr. Cristian Rus.

Peste patru mii de pelerini veniți din Bihor, din județele limitrofe, dar și din alte colțuri ale țării precum Bistrița-Năsăud, Sânicolaul Mare de Timiș, sau chiar Craiova, au participat, cu multă credință în suflete și cu dragoste pentru Biserica strămoșească dreptmăritoare, la hramul Mănăstirii Izbuc, așezământ monahal cunoscut în țară dar și în străinătate pentru izvorul tămăduitor, Izbuc, dar și datorită icoanei făcătoare de minuni a Maicii Domnului, existentă în mănăstire încă din momentul întemeierii acesteia, în 1926, copie după icoana făcătoare de minuni a Preasfintei Născătoare de Dumnezeu de la Mănăstirea Vărzărești, din Arhiepiscopia Buzăului și Vrancei.

Mulțime mare de preoți de mir și credincioși au venit la Mănăstirea Izbuc încă din ajunul sărbătorii, luând parte la slujba privegherii, săvârșită de un sobor de ieromonahi și preoți, condus, cu binecuvântarea Preasfințitului Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, de către Preacuviosul Părinte Arhim. Mihail Tărău, exarhul mănăstirilor și schiturilor din Eparhia Oradiei și stareț al Mănăstirii Izbuc. A urmat procesiunea la izvorul Izbuc, din incinta mănăstirii, cu icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului și cu racla cu Sfinte Moaște, oficierea Tainei Sfântului Maslu și săvârșirea Sfintei Liturghii. De asemenea, a fost oficiată și sfințirea apei, Aghiasma Mică.

Vineri, în ziua praznicului, Sfânta Liturghie arhierească a fost săvârșită de Preasfințitul Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, împreună cu un sobor de 57 de ieromonahi, preoți și diaconi, în altarul de vară al mănăstirii, în prezența a peste patru mii de credincioși. Răspunsurile la strană au fost date de către un grup de maici de la Mănăstirile „Sfânta Cruce” și „Buna Vestire” din Oradea, condus de Preacuvioasa maică stavrofora Pavelida Bădilă, stareța Mănăstirii „Buna Vestire”.

În cuvântul de învățătură rostit, Preasfințitul Părinte Sofronie a arătat rolul deosebit de important pe care Maica Domnului l-a avut și îl are în istoria mântuirii, ca Maică a Luminii, ca ajutătoare și pururea rugătoare pentru întreaga omenire, precum și rolul Maicii Domnului de protectoare a tuturor călugărilor, monahi și monahii, și a mănăstirilor, dimpreună cu toți pelerinii acestora.

„Izvorul Tămăduirii este o sărbătoare specială din perioada pascală dedicată Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, văzută ca icoană a Izvorului Tămăduirii, pentru că Fiul ei, pe Care L-a născut, la plinirea vremii, Domnul nostru Iisus Hristos, Cuvântul Cel Veșnic al Tatălui, întrupat din Preasfânta Născătoare de Dumnezeu, este Cel Care aduce tuturor oamenilor tămăduirea bolilor și neputințelor sufletești și trupești, dar și tămăduirea din răul cel mai mare, moartea, pe care a biruit-o prin Învierea Sa cea de a treia zi. Așadar, El fiind dăruitorul tămăduirilor și vindecării celei mari din moarte, Maica Sa care L-a născut, izvorul din care Și-a luat firea omenească, este numită și Izvorul Tămăduirii”, a arătat Ierarhul.

„Dacă în urmă cu o săptămână, în Vinerea Patimilor, o vedeam pe Maica Domnului suferind și stând îndurerată lângă Crucea Fiului ei, fiind încredințată, spre grijă, ucenicului iubit, Sfântul Ioan Evanghelistul, astăzi, în Vinerea Luminată, ne bucurăm de minunile ei, văzând-o în strălucire și slavă, izvorând tămăduiri nouă tuturor.”

„Sărbătoarea de astăzi, prin însuși numele pe care îl poartă, Izvorul Tămăduirii, este o fântână a harului, o fântână plină de balsam aducător de vindecare, o fântână din care, noi toți, bolnavi în lumea aceasta, prin firea noastră rănită de păcat, primim medicamentul duhovnicesc de mare preț. De aceea, am venit astăzi la Sfânta Mănăstire Izbuc, rugându-o pe Preasfânta Născătoare de Dumnezeu să aducă tămăduire de bolile sufletești și trupești.”

„Maica Domnului a săvârșit și săvârșește necontenit minuni în Biserică, peste tot unde sunt icoane ale ei, pentru că toate icoanele Maicii Domnului sunt făcătoare de minuni. Depinde de credința noastră ca minunile să lucreze în viața noastră, iar în această zi specială, a Izvorului Tămăduirii, o vedem pe Maica Sfântă nu numai în bucuria Învierii Fiului ei, ci ca grabnică, puternică și mult folositoare și ajutătoare. Ea ajută obștile creștine, bisericile din toată lumea, care astăzi o preamăresc, și mai ales acolo unde sunt hramuri ale ei, hramul Izvorul Tămăduirii, și icoane făcătoare de minuni, cum este și locul sfânt în care ne aflăm, un loc binecuvântat de Maica Domnului, cum sunt, de altfel, toate mănăstirile, ea fiind considerată, în mod duhovnicesc, ca stareța tuturor mănăstirilor”, a spus Chiriarhul Oradiei.

„Ne rugăm Preamilostivului Dumnezeu, Izvorul Tămăduirilor, să reverse peste noi toți harul Său cel bogat, harul cel vindecător de boli, puterea care transformă, care preface orice boală și neputință în izvor al credinței vindecătoare și mântuitoare.”

În cuvântul său, Preacuviosul Părinte Arhim. Mihail Tărău, starețul mănăstirii, a adus prinos de mulțumire Preasfintei Treimi și Preacuratei Fecioare Maria, Maica Domnului, pentru bucuria acestui praznic aducător de tămăduire trupească și sufletească, mulțumind, totodată, Preasfințitului Părinte Episcop Sofronie al Oradiei pentru osteneala și jertfa de a fi prezent la hramul așezământului monahal.

În cuvântul festiv de încheiere, Chiriarhul Oradiei a ținut să felicite pe Preacuviosul Părinte Arhim. Mihail Tărău și obștea Sfintei Mănăstiri Izbuc pentru frumoasa lucrare duhovnicească, ctitoricească și misionară ce o desfășoară, prin buna rânduială liturgică și administrativ-gospodărească, prin zidirea noii biserici mari a mănăstirii, dar și a corpurilor de chilii, a casei de oaspeți, a clădirii pentru ateliere și a altor anexe, dar și prin binecuvântata activitate misionară a clerului Mănăstirii Izbuc în parohiile din cuprinsul teritoriului canonic al Eparhiei Oradiei.

La final, toți credincioșii au primit aghiasmă, pregătită în recipiente speciale pentru această sărbătoare, dar și merinde pentru trup, bucate tradiționale alese, care au întregit bucuria și frumusețea praznicului.

Comentarii Facebook


Știri recente