Sărbătoare duhovnicească la Biserica Postelnicu Fir din Craiova

În Duminica a VI – a după Sfintele Paști (9 iunie), Înalt Preasfințitul Irineu, Arhiepiscopul Craiovei și Mitropolitul Olteniei, va săvârși Sfânta Liturghie la Biserica „Sfântul Ioan cel Milostiv” – Postelnicu Fir din Craiova. Cu acest prilej, Înalt Preasfinția Sa vă săvârși și slujba de resfințire a capelei parohiale, în urma finalizării lucrărilor de pictură.

Postelnicu Fir se număra printre bisericile craiovene care și-au păstrat pisania veche, putându-se citi și astăzi deasupra ușii de la intrare. Din pisanie se observa că biserica a fost zidită din temelie cu cheltuiala dumnealui „Fir Postelnicu feciorul lui jupan Iane care se trage din orașul Craiova”, ajutat fiind la ridicarea bisericii și de jupan Stan fratele ctitorului și nepotul lor Neagoe Logofătul. Același ctitor este amintit și în catagrafia din 1815, care spune : „biserica cea nouă ot Târgul de Afară lângă Drumul Bucureștilor, hramul Sf. Ioan Botezătorul și trei Sfinți Arhierei Vasile cel Mare, Grigorie Bogoslav și Ioan Zlataust, făcută de Fir postelnicu”.

Biserica Postelnicu Fir, s-a construit în perioada anilor 1813 – 1814. Înainte de a se ridica biserica de zid, a existat probabil alta din lemn, dovada facandu-o o inscripție de pe îmbrăcămintea moaștelor de la această biserică care spune : „Aceasta mana iaste a Sfântului Ioan Milostivuan. S-au (im)brecat cu argint de Antrei Pitane la leat 1793 Fevr(uarie)12.”

În catagrafia Bisericilor din 1838, Postelnicu Fir este trecută printre bisericile care nu au suferit stricăciuni în urma cutremurului, iar la 1854, biserică era „în stare bună” numai „împrejmuirea era stricată”. Biserica a fost zugrăvita la 1861, așa cum reiese din pomelnicul bisericii în care, la fila 35, este inclus: „pomelnicul dumneaei cocoana Ecaterina Argetoianca Maiureasa, fiind fiică a ajutat și dumneaei cu 12 adecă 12 galbini, la zugrăveala bisericii în 1861, martie 20.”

Biserica a fost reparată în 1908 și 1940. În 1942, biserica a fost pictată de I. Mihail, pentru care s-a întocmit un deviz în valoare de 550.000 lei, pentru restaurarea picturii vechi și refacerea picturii de la turla și restul bisericii, cu recomandația ca să păstreze pictura veche și mai ales ctitorii.

Comentarii Facebook


Știri recente