Să chemăm pe Maica Domnului să mijlocească iertarea păcatelor noastre, îndeamnă PS Nicodim

Ps Nicodim la Hramul Mănăstirii Polovragi

Se cuvine a ne apropia de Dumnezeu chemând pe Maica Sa să mijlocească iertarea păcatelor pentru fiecare dintre noi, să ne fie pururea grabnic ajutătoare, spre a deveni şi noi cu adevărat fii ai Tatălui ceresc şi moştenitori ai Împărăţiei Sale cea veşnică, i-a îndemnat Episcopul Severinului şi Strehaiei pe credincioşii prezenţi la hramul mănăstirii Polovragi, marţi 15 august 2017.

În omilia Sa, PS Părinte Nicodim a evidenţiat rolul deosebit pe care Maica Domnului l-a avut în iconomia mântuirii neamului omenesc, subliniind importanţa ascultării faţă de Dumnezeu.

„Să faceţi tot ceea ce vă va spune!” Sunt cuvintele Maicii Domnului, un îndemn nu numai pentru cei prezenţi la nunta din Cana Galileii, ci pentru toţi creştinii de peste secole.

O altă învăţătură desprinsă din cuvântul Ierarhului se referă la păzirea poruncilor lui Dumnezeu.  Ne-a mai spus Mântuitorul că cel ce Îl iubeşte pe Dumnezeu păzeşte poruncile Sale, iar cel ce-şi duce viaţa în păcat, nesocotind poruncile, nu-L poate iubi pe Dumnezeu şi nici pe semenul său.

PS Nicodim a slujit la hramul Mănăstirii Polovragi – Adormirea Maicii Domnului, ca delegat al Mitropolitului Olteniei. Preasfinţia Sa a oficiat Sfânta Liturghie în altarul de vară al istoricului aşezământ monahal, informează Preot Gheorghe Cioiu, Consilier Mass Media al Eparhiei Craiovei.


Mănăstirea Polovragi a fost ridicată în jurul anului 1505, ctitori fiind Radul şi Pătru, fiii lui Danciul Zamona, menţionaţi într-un hrisov semnat de către voievodul Basarab cel Tânăr.

Biserica aşezământului monahal este zidită în stil bizantin, pe formă trilobată. Ca elemente arhitectonice deosebite se remarcă brâul exterior orizontal, rotunjit, încadrat între cărămizi aşezate în zimţi. În exterior, deasupra arcadei mijlocii a pridvorului, se află icoana „Acoperământul Maicii Domnului” executată în anul 1713 de zugravul Constantin.

Până în secolul XX, a fost mănăstire de călugări. Odată cu instalarea regimului comunist, în urma Decretului 410/1959 care urmărea desfiinţarea tuturor mănăstirilor, călugării de aici au fost evacuaţi şi mănăstirea închisă cultului.

Sfântul locaş monahal şi-a reînceput activitatea ca obşte de maici la începutul anilor 1950, în timpul Mitropolitului Firmilian al Olteniei. Începând cu anul 2006, la Mănăstirea Polovragi s-au executat mai multe lucrări de restaurare şi consolidare, sfântul locaş fiind resfinţit la 15 august 2012, de IPS Părinte Mitropolit Irineu.

 

 

Comentarii Facebook


Știri recente