S-au înmulțit acțiunile social-filantropice

Pentru rezolvarea problemelor celor aflați în suferință, Inspectoratul de Asistență Socială, Inspectoratul de Asistență Religioasă, Fundația „Bucuria Ajutorului” și Asociația „Diaconia” ale Sectorului social-filantropic și misionar al Arhiepiscopiei Bucureștilor au desfășurat mai multe activități în timpul anului 2012, informează „Ziarul Lumina”.

Slujirea social-filantropică și misionară a Arhiepiscopiei Bucureștilor s-a axat anul trecut pe ajutorarea bolnavilor. Au fost inaugurate centre de îngrijire paliativă, de educare și consiliere a copiilor săraci, iar cele existente și-au continuat activitatea.

În acest sens, în 24 octombrie 2012 a fost inaugurat Centrul de îngrijiri paliative „Sfântul Nectarie”, cu o capacitate de 28 de locuri; în 11 februarie 2012 a fost inaugurat Centrul de zi pentru copii „Sfânta Muceniță Sofia”; Fundația „Bucuria Ajutorului” a preluat farmacia socială „Vasiliada” și a încheiat o convenție de colaborare cu Colegiul Farmaciștilor din București și cu Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului sector 2, în baza căreia funcționează programul farmaceutic menționat pentru oamenii aflați în situație de excluziune socială; au funcționat 14 cabinete medicale pe lângă parohii; investiții la cantina socială „Casa Barnabas”, la filiala Urlați a Fundației „Bucuria Ajutorului”, în cadrul centrului de zi pentru copii.

De asemenea, au fost sprijinite persoane și parohii sărace prin acordarea de ajutoare de urgență din fondurile de asistență socială „Filantropia” de la Centrul eparhial, protoierii și din Fondul „Păstorul cel Bun”. Prin programul „Masa Bucuriei” au primit produse alimentare 15 cantine și trapeze parohiale din București și județul Ilfov; 12 trapeze parohiale din Ploiești, județul Prahova; 4 cămine de bătrâni; 3 trapeze de mănăstiri; 6 centre sociale ale unor ONG-uri. Tot în cadrul acestui sector își desfășoară activitatea pastoral-misionară 135 de preoți de caritate. „Activitatea social-filantropică a Arhiepiscopiei Bucureștilor a necesitat un efort instituțional considerabil, date fiind obstacolele cu care ne confruntăm în asigurarea sustenabilității programelor sociale cu caracter permanent pe care le desfășurăm la nivelul tuturor structurilor administrative sau forme de organizare: Centrul eparhial, ONG-uri, parohii, protoierii și mănăstiri. Criza economică, diminuarea resurselor de la bugetul de stat, numărul mare de persoane aflate în dificultate, cadrul legislativ restrictiv pentru culte, în ceea ce privește subvenționarea serviciilor sociale, sunt dificultăți care necesită o implicare deosebită în vederea continuării misiunii sociale a Bisericii. Ca perspective pentru anul 2013, Arhiepiscopia Bucureștilor își propune dezvoltarea infrastructurii sociale și asigurarea unui standard de calitate corespunzător pentru serviciile sociale, respectiv consolidarea poziției de cel mai important furnizor privat de servicii sociale din zonă și de principal partener în domeniul incluziunii sociale pentru autoritățile locale”, a precizat arhid. Ionuț Viorel Iordăchescu, consilier social-filantropic și misionar.

Comentarii Facebook


Știri recente