Rugăciuni pentru Mircea cel Bătrân, la Cozia | „A fost ataşat profund de Biserica Ortodoxă”

Domnitorul Mircea cel Bătrân a fost pomenit duminică la mănăstirea Cozia, locul unde îşi doarme somnul de veci. Liturghia şi slujba parastasului au fost oficiate de Înaltpreasfinţitul Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, la împlinirea a 603 ani de la moartea domnitorului. 

Ierarhul a evidenţiat ataşamentul voievodului faţă de Ortodoxie şi valorile ei.

„Mircea cel Bătrân a rămas profund atașat de Biserica Ortodoxă, fiind fiu duhovnicesc al Sfântului Nicodim de la Tismana”, a spus ierarhul.

Înaltpreasfinţia Sa a reamintit că aşezământul monahal de la Cozia este una dintre ctitoriile domnitorului prin care acesta a „arătat întregii Europe potenţialul cultural al artei religioase din Țările Române”.

„Pictura şi arhitectura lăcaşului de cult au fost concepute sub influenţa isihasmului. Întemeiată pe tradiţia Părinţilor, înnoirea duhovnicească exprimată dogmatic în scrierile Sfântului Grigorie Palama şi în sinoadele acestui secol a exercitat o influenţă uriaşă asupra întregii lumi ortodoxe, atât în plan duhovnicesc, cât şi în planul artei creştine, prin capacitatea de sugerare a unei adânci vieţi spirituale prin chipurile sfinţilor ce au fost pictaţi în pronaosul bisericii închinate Preasfintei Treimi”.

Biserica mare a mănăstirii a fost construită între anii 1387 şi 1391, fiind sfințită la 18 mai 1388. Stilul arhitectural este asemănător mănăstirii athonite Iviron.


„A binevoit domnia mea să ridic din temelie o mănăstire la locul numit Călimănești pe Olt, care a fost ­înainte satul boierului domniei mele Nan ­Udobă”. 

–  Mircea cel Bătrân


Despre pictura Mănăstirii Cozia, Înaltpreasfinţia Sa a spus că „se distinge în arta epocii prin sensul euharistic al reprezentărilor sale”.

„Ansamblul iconografic din pronaos înfăţişează Sinaxarul, Imnul acatist şi Sinoadele ecumenice. Pictura, de o excepţională calitate, aparţine artei monastice bizantine paleologe, redescoperind vocaţia pedagogică a picturii, a cărei coerenţă este asigurată de ideea jertfei euharistice”.

Supranumele „cel Bătrân” (în slavonă: starîi) presupune, în general, în limbajul de cancelarie medieval primul domnitor cunoscut cu acest nume. Foto credit: Arhiepiscopia Râmnicului.

Domnitorul Mircea cel Bătrân a trecut la Domnul în 31 ianuarie 1418, fiind înmormântat la Cozia. Aşezământu monahal este inclus în Lista monumentelor istorice din România.

Foto credit: Arhiepiscopia Râmnicului

Comentarii Facebook


Știri recente