Romfilatelia omagiază o clădire emblematică a Capitalei la împlinirea a 150 de ani de existență

Romfilatelia introduce vineri în circulație o emisiune de mărci poștale dedicată împlinirii a 150 de ani de la inaugurarea unui simbol al Capitalei, Gara de Nord.

Prima gară de călători din Capitală a fost Gara Filaret (1869), de unde plecau trenurile spre Giurgiu pe o cale ferată construită de o societate engleză la inițiativa domnitorului Al.I. Cuza.

Piatra de temelie a Gării de Nord a fost pusă în 1868 de Domnitorul Carol I. Gara s-a numit mai întâi Gara Târgoviștei și a fost inaugurată în 1872. După Războiul de Independență din 1877, pentru comemorarea eroilor căzuți în luptele de la Grivița, Calea Târgoviștei a fost redenumită Calea Griviței.

Gara Târgoviștei a intrat în circuitul feroviar internațional în 8 iunie 1883, când a primit garnitura trenului „Orient-Expres”.

După mai multe intervenții de modernizare, în 1888 a fost adoptată denumirea de Gara de Nord.

În 1889, a fost dată în funcțiune prima instalație telefonică a CFR, iar mai târziu a fost inaugurată centrala telefonică cu 25 de linii. O aripă nouă a construcției, care urma să adăpostească Salonul Regal, a fost finalizată în 1894.

Primele locomotive electrice au apărut în 1968, odată cu electrificarea liniei București-Ploiești.

Gara de Nord se află pe lista monumentelor istorice, un simbol al Bucureștiului, alături de clădirea învecinată, care adăpostește Palatul Administrativ al CFR.

La un secol și jumătate de existență, Gara de Nord se află în stadiul demarării unui proiect care să o transforme într-un nod feroviar european care să răspundă cerințelor actuale ale modernizării transportului pe calea ferată.

Emisiunea „Gara de Nord, 150 de ani” este formată din două mărci poștale și un plic „prima zi”.

Pe timbrul cu valoarea nominală de 10 Lei, este redată o vedere de ansamblu a fațadei principale, în varianta inițială a construcției.

Timbrul cu valoarea nominală de 10,50 Lei prezintă o vedere generală cu perspectivă a aripii noi, care include frontonul cu coloane.

Plicul „prima zi” ilustrează sugestiv, în grafica lui, elemente arhitectonice din primul deceniu de existență a construcției, cunoscută astăzi sub denumirea de „Gara de Nord”.

Foto credit: Romfilatelia

Comentarii Facebook


Știri recente