Mesajul Patriarhului Daniel cu prilejul proiectului european „Podurile Toleranței”: Text integral

Patriarhul României a participat la proiectul Podurile Toleranței

Patriarhul României a participat miercuri la cea de-a 5-a ediție a Proiectului „Podurile Toleranței”, organizat de Forumul B’nai B’rith „Dr. Moses Rosen” România şi Federația Comunităților Evreiești din România.

Cu prilejul evenimentului găzduit de Muzeul Național Cotroceni, Preafericirea Sa a adresat un mesaj intitulat România – punte între Orient şi Occident.

În cuvântul său, Părintele Patriarh Daniel a subliniat căpoporul român a avut şi are vocația conviețuirii pașnice cu numeroase minorități etnice şi religioase”, iar contribuţia acestor minorităţi „la patrimoniul comun al identității naționale românești, este o realitate istorică şi o bogăție culturală”.

România a fost şi trebuie să fie „o țară a punților”, a dialogului şi a cooperării, pentru a contribui la promovarea păcii în Europa şi între popoarele lumii, dar şi la păstrarea şi afirmarea identității spirituale şi culturale a fiecărui neam sau popor.


Mesajul integral al Patriarhului României: 

Tema de anul acesta a celei de a 5-a ediții a Proiectului „Podurile Toleranței”, intitulată: „Contribuţia minorităţilor naţionale din România la diversitatea şi vitalitatea culturii europene”, ne îndeamnă la reflecție comună, la dialog şi coresponsabilitate pentru a afirma identitatea noastră nu în izolare unii față de alţii, ci în cooperare unii cu alţii; nu în opoziție, ci în comuniune, atât în interiorul țării noastre, cât şi în Europa.

Este un fapt bine cunoscut că toate popoarele lumii au – în baza unității de origine a neamului omenesc – trăsături comune, dar în același timp fiecare popor are şi trăsăturile sale specifice, geniul său propriu, care-l califică şi-l armonizează în contextul istoriei universale.

Prin voia lui Dumnezeu, poporul român a avut şi are vocația conviețuirii pașnice cu numeroase minorități etnice şi religioase, fiecare având caracteristici şi particularități diferite, pe care le-a păstrat, cultivat şi valorificat. Contribuția minorităților etnice şi religioase la patrimoniul comun al identității naționale românești, este o realitate istorică şi o bogăție culturală.

În acest sens, România este o „Europă în sinteză”, cum o numea un om de cultură, o punte între Orient şi Occident, o bogată istorie a conviețuirii pașnice între etnii şi culte religioase diferite, în special în Transilvania, Banat şi în Dobrogea. În Transilvania şi Banat, locuiesc împreună, de secole, români, maghiari, germani, sârbi, ucraineni, slovaci, evrei şi alţii.

În Dobrogea, alături de români, locuiesc împreună de secole, ruși lipoveni, bulgari, turci, tătari şi alţii. Pentru multă vreme, în Moldova minoritățile etnice cele mai numeroase au fost evreii, armenii şi polonezii. În Țara Românească, minoritățile mai numeroase au fost grecii, bulgarii şi romii.

Istoria ne arată că armonia şi buna înțelegere a poporului român cu minoritățile etnice, culturale şi religioase au fost tulburate doar atunci când în România s-au impus ideologii totalitare sau opresive străine,  care au învrăjbit grupurile etnice în vremuri tulburi.

Astăzi, suntem chemați să redescoperim importanța cunoașterii culturii, credinței şi tradițiilor specifice fiecărei etnii, să cultivăm respectul reciproc, prietenia şi cooperarea pentru binele comun al țării în care viețuim.

În acest an în care poporul român aniversează Centenarul statului român modern, este necesar să evidențiem şi contribuția tuturor minorităţilor etnice la viaţa socială a poporului român, fără a uita contribuția evreilor din România în plan academic, cultural şi material, dar şi contribuția lor la realizarea Independenței  de stat din 1877, a Unirii Principatelor Române din 1859 şi a Marii Uniri din 1918.

România a fost şi trebuie să fie „o țară a punților”, a dialogului şi a cooperării, pentru a contribui la promovarea păcii în Europa şi între popoarele lumii, dar şi la păstrarea şi afirmarea identității spirituale şi culturale a fiecărui neam sau popor.

În acest context, suntem chemați să contribuim fiecare în parte, majoritate şi minorităţi, la cunoașterea obiectivă a trecutului istoric, să privim critic ceea ce a fost agresiv şi negativ, să promovăm respectul pentru identitatea şi contribuţia minorităților etnice, culturale şi religioase din România, dar şi să cultivăm solidaritatea şi cooperarea în societate, pentru binele comun.

† DANIEL

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

Foto credit: Mihnea Păduraru/ZL

Comentarii Facebook


Știri recente

Biserica Icoanei a fost sfințită | FOTO

Biserica Icoanei a fost resfințită duminică, 22 mai 2022, după ample lucrări de restaurare. Slujba de târnosire și Sfânta Liturghie au fost oficiate de Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop vicar patriarhal. La finalul slujbei, Preafericitul…