Roadele Postului

Cineva nu trebuie să se teamă de post, ci să se teamă de viața cea desfătata, de lăcomie și de îmbuibare, îndoparea și îmbuibarea au zguduit cetatea Ninivei și au dus-o aproape de pieire. Postul însă iarăși a întărit cetatea. Cu postul a intrat Daniil în groapa leilor, umblând printre fiarele acelea grozave ca printre niște oi. Cu postul au intrat cei trei tineri în cuptorul cel înfocat din Babilon, mult timp petrecând în flacără. Iată roadele cele mărite ale postului!

Dar vei zice, poate: postul slăbește trupul. Dar ascultă ce învață Sfânta Scriptură: „Chiar dacă omul nostru cel din afară se trece, cel dinlăuntru însă se înnoiește din zi în zi” (II Cor. 4, 16).

Afară de aceasta, dacă vei cumpăni lucrul mai cu de-amănuntul, vei afla că postul este chiar folositor sănătății, întreabă pe doctori, și ei cumpătarea și înfrânarea o vor numi mama a sănătății, pe când din îmbuibare și din viața cea desfătata provin mii de boli. Acestea sunt niște lucruri otrăvite, care ies dintr-un izvor otrăvit, și vatămă atât sănătatea trupului, cât și a sufletului.

Așadar, să nu ne înfricoșam de post, care ne liberează de nenumărate răutăți.

Sfântul Ioan Gură de Aur Omiliile la Postul Mare (Versiune româneasca îmbunătățită pornind de la ediția tradusă și îngrijită de Episcopul Roman Melchisedec -1893) Colectia COMORILE PUSTIEI, apărută cu binecuvântarea IPS NICOLAE Mitropolitul Banatului, Editura Anastasia 1997.

Comentarii Facebook


Știri recente