Retrospectivă 2016 | Sfântul și Marele Sinod – o pagină din istoria Ortodoxiei

Cel mai important eveniment al ortodoxiei din anul 2016 a fost Sfântul și Marele Sinod din Creta. Acesta a avut loc la Academia Ortodoxă din Creta, în perioada 16 – 26 iunie 2016, sub președinția Sanctitatății sale, Patriarhul Ecumenic Bartolomeu. Delegația Patriarhiei Române, condusă de Preafericitul Părinte Daniel a participat la toate lucrările Sinodului.

Ultimul pas pregătitior al acestui Sinod a fost Sinaxa Întâistătătorilor de Biserici Ortodoxe Autocefale, care a avut loc la Centrul Ortodox al Patriarhiei Ecumenice de la Chambésy-Geneva, în perioada 21 – 28 ianuarie 2016. La sinaxă au participat Sanctitatea sa Patriarhul Ecumenic Bartolomeu împreună cu reprezentanții celorlalte 13 Biserici Ortodoxe Autocefale.

Comunicat de Presă al Secretariatului Sinaxei privind Sinaxa Întâistătătorilor de Biserici Ortodoxe, Chambésy, 21-27 ianuarie 2016 – Basilica.ro

La această întâlnire s-a stabilit locul și timpul în care se vor desfășura lucrările, s-au aprobat cele șase teme și s-a formulat Regulamentul de organizare și funcționare a Sfântului și Marelui Sinod.

Documentele finale pregătite pentru viitorul Sfânt şi Mare Sinod al Bisericii Ortodoxe (Chania, Creta, 18-27 iunie 2016) – Basilica.ro

În luna aprilie, la Editura Basilica a Patriarhiei Române a apărut un volum cu toate lucrările premergătoare Sfântului și marelui Sinod.

Volumul „Sfântul şi Marele Sinod al Bisericii Ortodoxe” la Editura BASILICA – Basilica.ro

La jumătatea lunii mai, Sanctitatea sa Patriarhul Ecumenic Bartolomeu transmite tuturor membrilor Bisericii Ortodoxe mesajul de anunțare a convocării Sinodului, prin care îndeamnă ca toţi credincioşii, clerici şi laici, bărbaţi şi femei, tineri şi bătrâni, să se roage pentru importantul eveniment al Ortodoxiei.

Message from His All-Holiness on the Holy and Great Council – Ecumenical Patriarchate Press Office

În data de 24 mai 2016 a fost lansată pagina oficială de internet a Sfântului şi Marelui Sinod al Bisericii Ortodoxe, în cele patru limbi oficiale ale Sfântului şi Marelui Sinod: greacă, rusă, franceză şi engleză.

Official Site – The Holy and Great Council of the Orthodox Church

La întrunirea Sinodului Bisericii Ortodoxe Române de la începutul lunii iunie, Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul României a transmis un mesaj referitor la Marele Sinod în care a subliniat că este nevoie de exprimarea unității, dar și a co-responsabilității. Tot la această întâlnire s-a stabilit, în data de 7 iunie 2016 componenţa delegaţiei care va participa la lucrările Sfântului şi Marelui Sinod al Bisericii Ortodoxe.

Patriarhul României despre Sfântul și Marele Sinod: „Avem nevoie de exprimarea unității, dar și a co-responsabilității” – Basilica.ro

În data de 16 iunie 2016 s-au deschis lucrările Sfântului Sinod. Evenimentele principale din cadrul au fost transmise live pe pagina web oficială a Sinodului.

Patru dintre Bisericile Autocefale nu au participat la Sinod: Biserica Rusă, Biserica Antohiei, Biserica Georgiei, Biserica Bulgariei. Amânarea Sinodului a fost cerută din lipsa unui consens unanim în ce privește agenda Sinodului. Printre nemulţumirile semnalate de Patriarhia Antiohiei a fost şi amânarea rezolvării diferendului jurisdicțional cu Patriarhia Ierusalimului după Sinodul din Creta.

Preafericitul Părinte Kiril, Patriarhul Moscovei şi al întregii Rusii transmite pe 17 iunie un mesaj către Întâistătătorii şi reprezentanţii Bisericilor Ortodoxe întruniţi în Creta în care explică absența și îndeamnă la păstrarea unității Trupului lui Hristos pentru depăşirea diferenţelor actuale.

În Duminica Cincizecimii, în data de 19 iunie 2016, Întâistătătorii Bisericilor Ortodoxe prezenți în Creta au coliturghisit la Catedrala Mitropolitană Sfântul Mina din Heraklion, Creta, în semn de unitate și comuniune.

Coliturghisire patriarhală în Duminica Cincizecimii la Catedrala Sfântul Mina din Heraklion – Basilica.ro

Pe 23 iunie 2016, la Mănăstirea cretană Gonia s-a oficiat Sfânta Liturghie în limba română, celebrată de Preasfințitul Părinte Visarion, Episcopul Tulcii. La slujbă au participat: Sanctitatea Sa Bartolomeu, Patriarhul Ecumenic, și Preafericiții Părinți Teofil, Patriarhul Ierusalimului, Irineu, Patriarhul Serbiei, și Daniel, Patriarhul României.

Sfântul şi Marele Sinod al Bisericii Ortodoxe, întrunit în insula Creta în perioada 16-26 iunie 2016, a aprobat următoarele documente:

  • Mesajul Sfântului şi Marelui Sinod;
  • Enciclica Sfântului și Marelui Sinod;
  • Misiunea Bisericii în lumea contemporană;
  • Diaspora Ortodoxă;
  • Autonomia şi modul ei de proclamare;
  • Sfânta Taină a Cununiei şi impedimentele la aceasta;
  • Importanţa postului şi respectarea lui astăzi;
  • Relaţiile Bisericii Ortodoxe cu ansamblul lumii creştine.

Documentele oficiale ale Sfântului şi Marelui Sinod în limba română – Basilica.ro

În Duminica Tuturor Sfinților, 26 iunie 2016, Întâistătătorii de Biserici Ortodoxe Autocefale au manifestat încă o dată unitatea sacramentală, coliturghisind la finalul lucrărilor Sfântului și Marelui Sinod.

În Sesiunea festivă de încheiere a lucrărilor Marelui Sinod, Patriarhul Ecumenic a consemnat: Împreună am scris istorie! Am scris un capitol nou în istoria Bisericii!

Mesajul Sfântului și Marelui Sinod al Bisericii Ortodoxe – Basilica.ro

Lucrările Sinodului s-au încheiat în data de 26 iunie, dar au urmat conferințe, întâlniri locale, și discuții pe marginea documentelor aprobate. Acestea au generat uneori dezbinări și percepții greșite în rândul credincioșilor asupra scopului acestui Sfânt Sinod.

Patriarhia Română a luat act cu mâhnire de evoluția recentă în România a reacțiilor negative referitoare la receptarea Sfântului și Marelui Sinod al Bisericii Ortodoxe. Astfel, în cadrul ședinței de lucru a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, reunit sub președinția Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, în data de 16 decembrie 2016 s-a emis un comunicat oficial cu titlul Orice lămurire privind credinţa trebuie făcută în comuniune bisericească, nu în dezbinare.

Comunicat: Orice lămurire privind credinţa trebuie făcută în comuniune bisericească, nu în dezbinare – Basilica.ro

Galerii Foto:

Comentarii Facebook


Știri recente