Resfințirea bisericii din parohia Poienița, din Episcopia Sălajului

Duminică, 31 august 2014, Preasfințitul Părinte Petroniu a binecuvântat lucrările efectuate la biserica cu hramul Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil din parohia Poienița, Protopopiatul Jibou, după cum ne-a precizat Arhid. Adrian Onica.

Atât la slujba de resfințire cât și la Liturghia săvârșită în continuare, Preasfinția Sa a fost înconjurat de un ales sobor de preoți și diaconi din care au făcut parte Preacucernicul Părinte Dan Dregan, protopopul Jiboului, Preacucernicul Părinte paroh Ioan Cardoș și Preacucernicii Părinți Vasile Brete de la Parohia Nașterea Maicii Domnului din Zalău, Gheorghe Șvab de la Parohia Băbeni, Adrian Mureșan, preot pensionar, Vasile Avram de la Parohia Lozna, Ioan Albert de la Parohia Solomon, Teodor Iacob de la Parohia Ciocmani, Daniel Baboș de la Parohia Cuceu și Ionuț Papiță de la Parohia Cristolțel. La slujba desfășurată în altarul de vară ridicat în curtea locașului de cult au fost prezenți de asemenea numeroși credincioși, fii ai satului, dar și invitați din parohiile de pe Valea Someșului și nu numai.

În cuvântul de învățătură, înainte de tâlcuirea pericopei evanghelice citite în cadrul Sfintei Liturghii, Preasfințitul Părinte Petroniu a arătat credincioșilor că aceasta este ultima zi a anului bisericesc, care spre deosebire de anul civil, care începe la 1 ianuarie, începe la 1 septembrie. Luna august, ultima lună a anului bisericesc este o sinteză a întregului an întrucât în această lună avem o sărbătoare împărătească dedicată Mântuitorului – Schimbarea la Față, o sărbătoare închinată Maicii Domnului – Adormirea Maicii Domnului și o alta închinată Sfântului Ioan Botezătorul.

În ceea ce privește tâlcuirea evangheliei citite la Sfânta Liturghie, Preasfințitul Părinte Petroniu a făcut pentru început precizarea că toți oamenii, buni sau răi, vor moșteni viața cea de veci, în sensul că după moartea trupului, toți vor merge la judecata lui Dumnezeu cu sufletul și la a doua venire a Domnului Hristos vor învia și trupurile, însă nu este totuna unde ajungem în viața de veci: în Împărăția lui Dumnezeu sau departe de El. De aceea este important să ne pregătim întreaga viață pentru trecerea din această viață, fiindcă noi ne pregătim locurile în veșnicie.

Preasfințitul Părinte Petroniu vorbind despre tânărul din evanghelie care I s-a adresat Mântuitorului cu „Învățătorule Bune” a arătat că bunătatea este unul din atributele morale ale lui Dumnezeu, El singur având prin fire bunătatea și este Bun, pe când noi oamenii putem să fim buni prin participare la bunătatea lui Dumnezeu. Participarea noastră la calitățile sau atributele lui Dumnezeu se face prin efort sau prin împreunălucrarea noastră cu harul Duhului Sfânt.

În ceea ce privește împlinirea poruncilor din Decalog, Preasfinția Sa a arătat că din cele zece porunci date lui Moise pe muntele Sinai, opt au caracter prohibitiv, adică ne opresc să facem anumite lucruri și doar două au caracter pozitiv, învățându-ne ce trebuie să facem pentru a dobândi viața cea de veci.

Vedem din Evanghelie că cei care împlinesc poruncile lui Dumnezeu pot să ajungă în împărăția Lui, însă cei care vor să dobândească desăvârșirea trebuie să facă mai mult de atât. De aceea tânărul s-a întristat, fiind legat de bogățiile sale. Mântuitorul însă nu l-a obligat să-și vândă averile sale ci i-a făcut o recomandare. Este important de știut că cele zece porunci și alte porunci întâlnite în Sfânta Scriptură sunt necesare pentru a fi respectate, însă pe lângă aceste porunci a lăsat Dumnezeu niște sfaturi evanghelice, dintre care trei, fecioria, ascultarea și sărăcia, reprezintă voturi pe care cei care intră în viața monahală sunt obligați să le respecte. Deci pe lângă respectarea poruncilor, cei care vor să fie desăvărșiți sau să fie mai aproape de tronul Sfintei Treimi trebuie să se străduiescă mai mult.

Însă mai trebuie știut faptul că omul niciodată prin vrednicia lui, oricât s-ar strădui de mult, nu va dobândi raiul, el nu va reuși de unul singur. Raiul este darul făcut de Dumnezeu oamenilor care se străduiesc să-l dobândească. Noi conlucrăm cu Dumnezeu prin harul Său, avem credința cea dreaptă și ca rod al acestei conlucrări dintre har și credință dobândim faptele bune.

După rostirea cuvântului de învățătură, Preacucernicul Părinte paroh Ioan Cardoș a mulțumit Preasfințitului Părinte Petroniu pentru vizita făcută în parohia Poienița, la 150 de ani de la ridicarea bisericii cu hramul Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil și în semn de prețuire a oferit Preasfinției Sale o icoană a Maicii Domnului pictată chiar de către Preacucernicia Sa.

Situată în partea de nord-vest a județului Sălaj, pe malul drept al Someșului, localitatea Poienița a fost atestată documentar pentru prima dată la anul 1543. Biserica de lemn din sat datează din 1863, după cum reiese dintr-o inscripție de pe masa sfântului altar și din pisania aflată odinioară la intrarea în biserică.

Comentarii Facebook


Știri recente

Biserica Icoanei a fost sfințită | FOTO

Biserica Icoanei a fost resfințită duminică, 22 mai 2022, după ample lucrări de restaurare. Slujba de târnosire și Sfânta Liturghie au fost oficiate de Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop vicar patriarhal. La finalul slujbei, Preafericitul…