Resfinţirea bisericii din localitatea Dumuslău

Duminică, 14 iunie 2015, în Duminica închinată sfinţilor români, cunoscuţi şi necunoscuţi, Preasfinţitul Părinte Petroniu s-a aflat în mijlocul credincioşilor micii comunităţi din localitatea Dumuslău, filie a Parohiei Doh, după cum ne-a precizat Arhid. Adrian Onica.

Prilejul vizitei Preasfinţiei Sale a fost dat de finalizarea lucrărilor de consolidare a bisericii cu hramul Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil, ocazie cu care a fost săvârşită şi slujba de resfinţire a locaşului de cult. În continuare, în prezenţa credincioşilor satului şi a oficialităţilor locale a fost săvârşită Sfânta Liturghie. La finalul Sfintei Liturghii, Preacucernicul Părinte Dorel Tulbure, parohul acestei comunităţi, a fost hirotesit iconom stavrofor. De asemenea, Preasfinţitul Părinte Petroniu a acordat diplome de apreciere celor care s-au implicat în mod special în efectuarea lucrărilor de consolidare a locaşului de cult.

Situată în partea de nord-vest a judeţului Sălaj, aproape de limita cu judeţele Satu Mare şi Bihor, localitatea Dumuslău a fost atestată documentar pentru prima data la anul 1418, când satul apare sub numele de Domozlo.

Biserica închinată Sfinţilor Arhangheli Mihail şi Gavriil din Dumuslău a fost ridicată între anii 1932-1934. De-a lungul anilor, odată cu scurgerea timpului, biserica s-a degradat şi datorită infiltraţiilor, a fost în pericol iminent de prăbuşire, conform expertizei geologice. După venirea ca paroh a Preacucernicului Părinte Dorel Tulbure, s-a purces la efectuarea lucrărilor de consolidare şi stabilizare a bisericii. Astfel, la fundaţia bisericii au fost făcute importante lucrări de subzidire şi consolidare, pardoseala din Sfântul Altar a fost placată cu gresie, a fost înlocuită instalaţia electrică, au fost achiziţionate două policandre şi s-a montat un sistem de sonorizare. În exterior, la intrarea în biserică, a fost ridicată o terasă, au fost turnate trotuarele, s-a făcut un sistem de drenare a apei şi au fost ridicate gardurile şi poarta de acces. De asemenea, locaşul de cult a fost înzestrat cu toate cele necesare săvârşirii sfintelor slujbe. Toate aceste lucrări au fost posibile prin jertfa celor 41 de vrednici credincioşi care mai trăiesc astăzi în Dumuslău şi a altor binefăcători.

Comentarii Facebook


Știri recente