Reprezentantul Așezămintelor Românești din Țara Sfântă la recepția organizată de Primăria Ierusalimului

Ca în fiecare an, după ce toate cultele Ierusalimului au încheiat sărbătorile de iarnă, la data de 24 ianuarie 2012 a avut loc la Primăria Ierusalimului recepția tradițională prilejuită de intrarea într-un nou an, organizată de către Dl. Nir Barkat, primarul Ierusalimului, după cum ne-a precizat Ilie Chișcari, corespondent Basilica la Ierusalim. Credincioșii ortodocși români au fost reprezentați de către Părintele Ieronim Crețu, Reprezentantul Patriarhiei Române la Sfintele Locuri și Superior al Așezămintelor Românești de la Ierusalim, Ierihon și Iordan.

Ca și la recepția organizată la Reședința Prezidențială a statului Israel, care a avut loc la 29 decembrie 2011, la această recepție au participat reprezentanții tuturor cultelor creștine și necreștine din Cetatea Sfântă, dintre care amintim: Preafericitul Theophilos III, Patriarhul Ortodox al Ierusalimului și a toată Palestina; Arhiepiscopul Aris Shirvanian, responsabilul cu relațiile externe al Patriarhatului Armean din Ierusalim; Custodele Țării Sfinte, Pierbattista Pizzaballa; Mitropolitul Copt al Ierusalimului, Dr. Anba Abraham; Arhiepiscopul Etiopian al Țării Sfinte, Abuna Mattias.

Alături de aceștia la întâlnire au luat parte și unele personalități marcante ale mediilor sociale și politice ale Ierusalimului, precum și unii colaboratori ai Bisericilor creștine, care s-au manifestat ca adevărate „liante” între creștini și autoritățile israeliene: Dna. Naomi Tsur, Vice-Primarul Ierusalimului; Dl. Elad Halevy, Consilier Politic pentru Relații Internaționale al Primăriei Ierusalimului; Dl. Cesare Marjieh, Directorul Departamentului Comunităților creștine din cadrul Ministerului de Interne; Sergentul-major Johnny Kassabri, ofițerul responsabil pentru relațiile cu comunitățile creștine.

Seara a debutat cu un moment muzical, după care au vorbit pe rând reprezentanții tuturor religiilor Ierusalimului: musulmană, mozaică și creștină. În numele reprezentanților Bisericilor și cultelor creștine, a luat cuvântul Preafericitul Theophilos III, Patriarhul Ortodox al Ierusalimului și a toată Palestina. „Ierusalimul este considerat capitala spirituală a întregii lumi. Ierusalimul este singura cetate în care dialogul interreligios este o realitate vie, deoarece aici, evrei, creștini și musulmani locuiesc de generații împreună… În întreaga lume, oamenii cunosc probleme, nesiguranță, îngrijorare și neîncredere în fața unui viitor impredictibil. Ei caută speranță și un exemplu complet cu privire la modul în care trebuie organizată o comunitate umană. Misiunea Ierusalimului este cea de a fi un astfel de vehicul al speranței… Ierusalimul ar trebui să lumineze ca un exemplu al coexistenței respectuoase. Noi trebuie să fim în stare să arătăm lumii că oameni de diferite credințe, culturi și etnii pot să trăiască împreună în pace și armonie.” A vorbit despre „puterea mistică a Ierusalimului”, în care diferite comunități locale viețuiesc armonios în diversitatea lor, dar și despre puterea Ierusalimului de a sta ca un exemplu pentru restul lumii, ca model de comuniune și de conlucrare. Preafericirea Sa a invocat în acest sens cuvântul Sfântului Antonie, care spunea că „viața noastră și moartea noastră sunt în relație cu aproapele nostru.” A precizat că, așa cum cetatea Ierusalimul este deschisă tuturor, bunăstarea sa este de asemenea responsabilitatea tuturor. Și-a exprimat aprecierea pentru eforturile autorităților de a oferi siguranță, ordine și condiții optime de viață pentru toți cei ce locuiesc sau vizitează Ierusalimul, prin care garantează tuturor comunităților religioase libertatea de închinare. În final, a transmis primarului Ierusalimului și oficialilor prezenți, din partea comunităților creștine, urările tradiționale de Anul Nou și i-a asigurat de „angajamentul nostru de a păstra idiosincrasia mamei noastre, Ierusalimul”.

A urmat un discurs ținut de dna. Susana Gun de Hasenson, Ambasadoarea San Salvadorului în Israel, prezentă la această întâlnire. Cuvântul final a fost rostit de către Dl. Nir Barkat, primarul Ierusalimului. Acesta a vorbit despre împreună viețuirea și înțelegerea celor trei mari religii ale Ierusalimului și despre respectarea fiecăreia dintre acestea de către Primăria Ierusalimului. A lansat un îndemn la răbdare în relațiile cu ceilalți, la ajutor reciproc și la înțelegerea faptului că Ierusalimul nu este doar pentru cei ce locuiesc aici, ci este deschis întregii omeniri. A evocat realizările din anul care a trecut, care au contribuit la o mai mare siguranță pentru locuitorii și pelerinii Ierusalimului și care au făcut ca șederea în aceste locuri să se desfășoare într-o atmosferă de pace, dragoste și armonie.

Comentarii Facebook


Știri recente