Religia are ca scop pregătirea copiilor pentru viaţă

Sala presei de la Centrul de restaurare, conservare patrimoniu şi vizualizare al Facultăţii de Teologie din Craiova a găzduit joi, 12 martie 2015, o întâlnire a Înaltpreasfinţitului Părinte Irineu, Arhiepiscopul Craiovei şi Mitropolitul Olteniei, cu reprezentanţii mass-media din Craiova pe tema: „Importanţa educaţiei religioase în formarea tânărului de astăzi”. La întâlnire au mai fost prezenţi, părintele prof. Gheorghe Pârva, Inspector de Religie în cadrul Inspectoratului Şcolar Judeţean Dolj şi arhidiacon prof. Ioniţă Apostolache, Inspector eparhial la Biroul de învăţământ, catehizare şi activităţi cu tineretul şi purtător de cuvânt al Arhiepiscopiei Craiovei.

În cuvântul rostit cu acest prilej IPS Părinte Mitropolit a apreciat în mod deosebit ataşamentul părinţilor şi al elevilor faţă de valorile promovate de credinţa creştin ortodoxă, în contextul evenimentelor recent încheiate şi a dezbaterilor de pe scena publică despre modul de predare a orei de religie în învăţământul preuniversitar din ţara noastră. „Mulţumim părinţilor şi elevilor care au înţeles importanţa şi necesitatea ca elevii noştri să primească în şcoală învăţături folositoare, învăţături de suflet. În pofida unor acuzaţii, ora de religie nu are ca scop îndoctrinarea copiilor ci pregătirea lor pentru viaţă. Vrem să avem copii pregătiţi pentru viaţă, cunoaştem bine cei care avem o vârstă cât de important este ca atunci când avem necazuri, când avem probleme care simţim că ne depăşesc, să ştim să ne rugăm, să apelăm la Dumnezeu, să-L chemăm în ajutor. Şi cum vom putea oare să-L chemăm pe Acela pe care nu l-am cunoscut? Deci, în chip deosebit religia presupune cuvânt despre Dumnezeu, experienţa cu Dumnezeu, căci cine poate fi mai îndreptăţit să-i primească pe copii decât Dumnezeu care le-a dăruit viaţa? Parafrazând cuvintele Mântuitorului Iisus Hristos: <<Lăsaţi copiii să vină la mine…>>(Matei 10,14), observăm că prin adeziunea hotărâtă a părinţilor pentru ora de religie, ei nu au făcut altceva decât să asculte îndemnul divin şi să lase copiii să vină la Dumnezeu. Prin urmare, considerăm hotărârea lor drept un act de o mare responsabilitate care demonstrează că raţiunea călăuzită de credinţă aduce întotdeauna binecuvântare şi binefacere pentru viaţa noastră şi a copiilor noştri. Astfel, devenim vrednici urmaşi ai părinţilor noştri care au păstrat întotdeauna, de multe ori chiar cu preţul jertfei supreme, credinţa strămoşească, împânzind pământul acesta cu numeroase vestigii religioase. Căci, chiar înainte de a fi configuraţi ca stat noi am avut acest simţ al pământului şi al credinţei străbune. De aceea, dorim să arătăm şi în continuare că modul acesta de gândire şi de viaţă ce are la bază valorile creştin ortodoxe, credinţa în Dumnezeu, este corespunzător etosului şi sufletului nostru”, a spus IPS Irineu.

Partea a doua a întâlnirii a fost dedicată răspunsurilor la întrebările jurnaliştilor prezenţi în sală. Discuţiile au vizat îndeosebi teme referitoare la îmbunătăţirea manualelor de religie, carenţele din activitatea didactică de predare a disciplinei religie, necesitatea corelării cu alte discipline, îndeosebi de factură umanistă, precum şi legătura dintre şcoală şi parohie. Mitropolitul Olteniei a reiterat faptul că este nevoie să învăţăm din experienţa ultimelor evenimente şi să stopăm un fenomen care putea duce la secularizarea religiei, la transformarea ei într-o disciplină oarecare, ori religia se particularizează si se deosebeşte de celelalte discipline prin faptul că se adresează foarte mult afectivului, ea trebuie predată în primul rând cu inima.

(Articol realizat de Diacon Gheorghe Cioiu)

Comentarii Facebook


Știri recente