Realizări administrative în Arhiepiscopia Bucureștilor în anul 2012

În cursul anului trecut, activitatea administrativ-pastorală în Arhiepiscopia Bucureștilor a cunoscut numeroase împliniri. Redăm în continuare câteva dintre realizările consemnate în raportul-sinteză al Sectorului administrativ-bisericesc prezentat în ședința anuală de lucru a Adunării Eparhiale a Arhiepiscopiei Bucureștilor.

În cadrul Arhiepiscopiei Bucureștilor, în anul 2012 au funcționat: 9 protopopiate, 694 de parohii (374 rurale și 320 urbane) și 42 de filii, 110 paraclise (dintre acestea 40 sunt biserici și 70 sunt capele), 35 de mănăstiri, 3 schituri, două catedrale și 3 metocuri (total 43 de unități monahale), 542 de cimitire (parohiale – 529 și mănăstirești – 13). Dintre acestea, 66 sunt în mediul urban, iar 463 în mediul rural. Pe parcursul anului trecut, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a efectuat vizite canonice la 23 de parohii și 18 mănăstiri din eparhie, oficiind slujba Sfintei Liturghii și alte slujbe (de târnosire, de sfințire a picturii unor biserici parohiale sau paraclise mănăstirești, de inaugurare a unor așezăminte social-culturale etc.). Au fost înființate 8 parohii, au fost târnosite 14 biserici, s-a oficiat slujba de sfințire a picturii la 7 lăcașuri de cult, au fost sfințite cu agheasmă două biserici și 3 capele, a fost săvârșită slujba de punere a pietrei de temelie pentru 9 biserici și pentru 4 așezăminte sociale. În cele 9 protopopiate există 32 de biserici în construcție, finalizându-se lucrările la 8 dintre ele, 10 biserici sunt în curs de consolidare, 91 de biserici în curs de restaurare și sunt organizate 202 șantiere de pictură sau restaurare a picturii.

În Arhiepiscopia Bucureștilor, 32 de persoane au cerut primirea în Ortodoxie în 2012

În cadrul Centrului eparhial, au fost înregistrate și soluționate 14.606 acte și au avut loc 37 de ședințe de lucru ale Permanenței Consiliului eparhial. La Secretariatul sectorului s-au primit 8.215 lucrări înregistrate la Registratura Centrului eparhial, care au fost instrumentate și prezentate chiriarhului și în ședințele de lucru ale Permanenței Consiliului eparhial. Între cererile primite la cancelaria sectorului pentru diferite cauze au fost înregistrate și 32 de solicitări pentru trecerea la Ortodoxie și 14 pentru revenirea în Biserica Ortodoxă. Pentru recompensarea strădaniilor și rezultatelor activității unor personalități, clerici și mireni, în diferite domenii ale vieții bisericești sau publice în sprijinul Bisericii, au fost acordate 34 de ranguri onorifice bisericești și 333 de ordine și distincții bisericești.

Între obiectivele și prioritățile Sectorului administrativ-bisericesc pentru anul 2013 se află: înființarea a 3 protopopiate noi în Capitală și reorganizarea administrativ-bisericească a protopopiatelor din București (câte unul pentru fiecare sector), deoarece în Capitală există peste 1.700.000 de credincioși; continuarea programului „Nici o localitate fără biserică”; obținerea de fonduri pentru salarizarea personalului bisericesc angajat în activități pastorale și sociale; revizuirea proceselor-verbale necesare realizării notării administrative anuale; actualizarea bazei de date și a dosarelor personalului angajat; întocmirea și completarea Condicii de hirotonii și eliberarea diplomelor de hirotonie în treptele de diacon și preot a tuturor tinerilor teologi hirotoniți între anii 2010 și 2012.

(Articol publicat în Ziarul Lumina din 8 februarie 2013)

Comentarii Facebook


Știri recente