Raport-sinteză privind activitățile Bisericii Ortodoxe Române din anul 2015

Preafericite Părinte Patriarh,

Preasfințit Sinod,

Distinși participanți,

În ședințele sale de lucru, desfășurate în data de 29 octombrie 2013 și 29 septembrie 2014, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, la inițiativa Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, a hotărât ca anul 2015 să fie proclamat, în Patriarhia Română, ca „Anul omagial al misiunii parohiei și mănăstirii azi”, respectiv „Anul comemorativ al Sfântului Ioan Gură de Aur și al marilor păstori de suflete din eparhii” (Hotărârile Sfântului Sinod nr. 10.717/2013 și 10.780/2014).

În acest context, Sfântul Sinod a aprobat și programul-cadru național bisericesc pentru implementarea și realizarea acestui important proiect religios-duhovnicesc, cultural-editorialistic şi mediatic la nivelul tuturor unităților bisericeşti ale Patriarhiei Române, din țară şi din diaspora.

Despre declararea anului 2015 – „Anul omagial al misiunii parohiei și mănăstirii azi” și „Anul comemorativ al Sfântului Ioan Gură de Aur și al marilor păstori de suflete din eparhii”, centrele eparhiale şi instituțiile media centrale şi eparhiale au avut responsabilitatea de a publica şi de a mediatiza programul-cadru împreună cu obiectivele urmărite, precum şi de a comunica la Cancelaria Sfântului Sinod modul în care acest program a fost implementat și s-a realizat.

Din analiza datelor comunicate de eparhii, de Sectoarele Administrației Patriarhale și de Centrul de Presă „Basilica” al Patriarhiei Române, se conturează o frumoasă imagine de ansamblu a activităților desfășurate în cuprinsul Patriarhiei Române, dedicate „Anului omagial al misiunii parohiei și mănăstirii azi”, respectiv „Anului comemorativ al Sfântului Ioan Gură de Aur și al marilor păstori de suflete din eparhii”. Astfel, la nivelul fiecărei eparhii şi al instituțiilor din subordine, inclusiv al celor de învățământ teologic, cele două teme menționate au fost marcate, în general, prin numeroase și diverse manifestări religioase, culturale, științifice, educative şi pastoral-misionare, unele dintre acestea fiind, încă, în curs de desfășurare sau urmând să se desfășoare până la sfârșitul anului.

Din bogatul program de acțiuni şi evenimente derulate în anul 2015, cele mai importante manifestări au fost sintetizate şi amintite în prezentul referat, realizat de Cancelaria Sfântului Sinod, cu scopul de a putea oferi o succintă, dar ilustrativă prezentare a modului în care programul-cadru național bisericesc intitulat „2015 – Anul omagial al misiunii parohiei și mănăstirii azi și anul comemorativ al Sfântului Ioan Gură de Aur și al marilor păstori de suflete din eparhii” a fost implementat în cuprinsul Patriarhiei Române.

 • Sub aspect religios-duhovnicesc şi pastoral-misionar, programul-cadru menționat a fost reflectat prin numeroase și diverse acțiuni şi programe, dintre care amintim:

– Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a adresat mesaje participanților la diferite evenimente cultural-educaționale (simpozioane, congrese, conferințe, cercuri pastorale etc.) dedicate Misiunii parohiei și mănăstirii azi, precum și Sfântului Ioan Gură de Aur și marilor păstori de suflete.

– Cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel a fost organizat Concursul Naţional de Muzică Bisericească „Lăudați pe Domnul!”, aflat la cea de a VIII-a ediție, (1 martie – 27 octombrie 2015). În acest an, la concurs au participat coruri aparținând mănăstirilor din ţară;

– Întâlnirea tinerilor Ortodocși din Europa, care a avut loc la Cluj-Napoca, cu participarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, în perioada 4-7 septembrie, și la care au fost prezenți peste 6100 de tineri ortodocși. Tema întâlnirii a fost: Tinerii ortodocși împreună pentru viitorul Europei.

– În perioada 21-23 septembrie 2015, cu binecuvântarea Preafericitului Părinte DANIEL, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, s-a desfășurat la Centrul Social-Pastoral Sfânta Cruce – Mănăstirea Caraiman, cel de-al VIII-lea Congres Național „Hristos împărtășit copiilor”, la care au participat inspectorii eparhiali responsabili cu activitatea catehetică din fiecare eparhie a Patriarhiei Române şi inspectorii școlari pentru disciplina religie, precum şi invitați ai instituțiilor și organizațiilor partenere în derularea de proiecte specifice activității catehetice;

– În cadrul conferințelor pastoral-misionare semestriale, al întâlnirilor cu același caracter cu preoții de caritate şi cu cei misionari, cu profesorii de religie şi cu cadrele didactice din unităţile de învățământ teologic, desfășurate în eparhiile Bisericii Ortodoxe Române, au fost prezentate referate despre importanța, actualitatea şi rolul misiunii parohiei și a mănăstirii azi, precum şi despre viața și activitatea Sfântului Ioan Gură de Aur și a marilor păstori de suflete din eparhie;

– La îndemnul centrelor eparhiale, parohiile au inițiat şi au promovat programe de rugăciune şi de cateheză, în cadrul cărora s-au susținut predici, cateheze, cuvântări, meditații biblice, discuții libere cu privire la temele anului omagial și comemorativ 2015;

– În centrele eparhiale şi parohiale au fost promovate şi susținute seri duhovnicești, pelerinaje, concerte de muzică bisericească, întâlniri duhovnicești, au avut loc conferințe, interviuri, prelegeri și au fost împărțite broșuri şi materiale de cunoaștere şi aprofundare a misiunii parohiei și mănăstirii azi, precum și pentru cinstirea Sfântului Ioan Gură de Aur și a altor păstori de suflete locali. De asemenea, au fost organizate concursuri de pictură şi artă sacră, expoziții de icoane, fresce, mozaicuri, carte veche, documente și hrisoave, prezentări de fotografie care au avut ca teme parohia și misiunea acesteia și au scos în evidență istoria și spiritualitatea locurilor în care au viețuit unii păstori de suflete. Totodată, au fost cartografiate și amplasate inscripții care să dea mărturie de personalități și păstori de suflete ai Bisericii Ortodoxe Române;

– Centrele eparhiale au desfășurat diverse acțiuni și proiecte social-filantropice în numeroase instituții sociale, în spitale şi în penitenciare, unde s-au oferit numeroase ajutoare materiale sau financiare; pentru copii și tineret, au fost organizate tabere, concursuri, activități creative cu specific creștin, în contextul anului omagial și comemorativ 2015.

 • Sub aspect cultural-editorialistic și educativ-religios, programul-cadru s-a materializat în următoarele evenimente şi activităţi mai importante:

– În cadrul Atelierelor Institutului Biblic, sub conducerea și cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, au fost realizate, pentru anul comemorativ al Sfântului Ioan Gură de Aur și al marilor păstori de suflete din eparhii, Ordinul Sf. Ioan Gură de Aur pentru clerici, Ordinul Sf. Ioan Gură de Aur pentru mireni, Engolpioane din argint cu chipul Sf. Ioan Gură de Aur și au fost pictate icoane cu chipul Sf. Ioan Gură de Aur.

De asemenea, a fost restaurată racla în care sunt așezate părticele din cinstitele moaște ale Sf. Ioan Gură de Aur, aflată în Paraclisul Catedralei Mântuirii Neamului, și a fost confecționată o raclă misionară, pentru Reședința Patriarhală, în care a fost așezată o părticică din cinstitele moaște ale acestui sfânt.

– La iniţiativa Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, la Editurile Patriarhiei Române au fost publicate mai multe volume dedicate anului omagial şi comemorativ 2015, dintre care amintim:

 • „Monahismul ortodox românesc. Istorie, contribuții și repertorizare”, vol. I: Istoria monahismului ortodox românesc de la începuturi până în prezent (2014) și vol. II: Contribuții ale monahismului ortodox românesc la nivel național și internațional (în curs de publicare), Editura Basilica;
 • „Preoți de mir adormiți în Domnul”, Editura Basilica;
 • „Istoria parohiilor ortodoxe românești” (în curs de publicare);
 • „Altare sfinte, oameni, locuri”, Editura Trinitas;
 • „Sfântul Ioan Gură de Aur – personalitate misionară a Bisericii”, vol. I: Păstorul de suflete și exegeza Ortodoxiei, vol. II: Biserica și misiunea desăvârșirii, Editura Basilica;
 • „Repere ale educației creștine în teologia Sfântului Ioan Gură de Aur, actualitate în relația Biserică – Familie – Școală din contextul contemporan”, Editura Basilica;
 • „Sfântul Ioan Gură de Aur, Lumina Sfintelor Scripturi. Antologie tematică din opera Sfântului Ioan Gură de Aur”, vol. I (A-D), II (E-N) și III (O-Z), Editura Basilica;
 • „Dicționarul ierarhilor români și străini. Slujitori ai credincioșilor Bisericii Ortodoxe Române”, Editura Basilica;
 • „Viața Sfântului Ioan Gură de Aur povestită copiilor” (în curs de publicare), Editura Basilica;

– La editurile centrelor mitropolitane și eparhiale au fost publicate numeroase volume dedicate misiunii parohiei și mănăstirii azi, respectiv Sfântului Ioan Gură de Aur și marilor păstori de suflete din eparhii, dintre care menţionăm:

 • „Viața și activitatea Sfântului Ierarh Calinic de la Cernica – album comemorativ”, Editura „Cuvântul Vieții” a Mitropoliei Munteniei și Dobrogei;
 • „Sfântul Ioan Gură de Aur, despre familia creștină”, Editura „Cuvântul Vieții” a Mitropoliei Munteniei și Dobrogei;
 • „Chipuri de lumină. Renumiți monahi din trecutul Arhiepiscopiei Bucureștilor”, Editura „Cuvântul Vieții” a Mitropoliei Munteniei și Dobrogei;
 • Mitropolit Antonie de Suroj, „Adierea Duhului. Purtarea de grijă față de suflete” și I. Baloyannis, „Psihologie pastorală”, Editura Doxologia, Iași;
 • Înaltpreasfințitul Părinte Serafim, „Sfinții printre noi. De la Paisie Olaru la Rafail Noica – duhovnici pe care i-am cunoscut”, Editura Doxologia, Iași;
 • „Așezăminte monahale din Arhiepiscopia Sibiului”, precum și lucrarea „Preot, parohie, înnoire. Noțiuni și orientări pentru teologia și practica pastorală”, autor Mitropolit Emilianos Timiadis, Editura „Andreiana” a Arhiepiscopiei Sibiului;
 • Arhim. Teofil Tia, „Preoție misionară și pastorală contextuală”, precum și Pr. George Rednic, „Rolul misionar al pocăinței în viața parohială”, Editura „Renașterea” Cluj-Napoca;
 • Pr. Cosmin Panțuru, „Administrație parohială ortodoxă. Compendiu legislativ bisericesc”, Editura „Partoș” a Arhiepiscopiei Timișoarei;
 • Pr. Gheorghe Drăgulin, „Preoți și seminariști de seamă din Arhiepiscopia Buzăului și Vrancei. Preocupările lor pastoral-misionare și culturale”, Editura Arhiepiscopiei Buzăului și Vrancei;
 • „Păstori sufletești ai Sfintelor Altare din Eparhia Covasnei și Harghitei”, Editura Grai Românesc.

– Centrele eparhiale, în strânsă colaborare cu instituțiile de învățământ teologic sau cu alte instituții publice, au organizat congrese, simpozioane şi colocvii dedicate misiunii parohiei și mănăstirii azi, respectiv Sfântului Ioan Gură de Aur și marilor păstori de suflete din eparhii, la care au participat, cu lucrări științifice, invitați de prestigiu din țară şi din străinătate:

 • Administrația Patriarhală (Sectorul teologic-educațional) şi Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” au organizat Simpozionul Național de Pedagogie Creștină cu tema: „Repere ale educației creștine în teologia Sfântului Ioan Gură de Aur, actualizate în relația Biserică-Familie-Școală din contextul contemporan” (27-30 aprilie 2015) şi Congresul Internațional de Teologie cu tema „Relația dintre parohie și școală în viața și misiunea Bisericii din contextul actual” (18-21 octombrie 2015);
 • Arhiepiscopia Iașilor: Simpozionul Internațional „Teologia academică și responsabilitatea ei în misiunea Bisericii” (14-15 mai);
 • Arhiepiscopia Sibiului și Facultatea de Teologie „Sf. Ier. Andrei Șaguna” din Sibiu au organizat Simpozionul Internațional cu tema: „Parohia și mănăstirea – provocări și implicații duhovnicești și comunitare” (28-30 mai) și Simpozionul național misionar intitulat: „Școala pentru părinți – un imperativ misionar stringent al Bisericii Ortodoxe” (10-13 august);
 • Arhiepiscopia Vadului, Feleacului și Clujului va organiza, în perioada 2-5 noiembrie, Simpozionul Internațional cu tema: „Misiunea parohiei și a mănăstirii într-o lume în continuă schimbare”;
 • Arhiepiscopia Craiovei a organizat Simpozionul național studențesc cu temele: „Tradiție și înnoire în slujirea Bisericii azi” și „Teologie și slujire pastorală în viața și opera Sfântului Ioan Gură de Aur” (4-5 mai), precum și Simpozionul Internațional cu tema: „Misiunea Bisericii în parohie și mănăstire” (20 martie);
 • În Arhiepiscopia Timișoarei s-au desfășurat lucrările Simpozioanelor Internaționale de Teologie cu temele: „Ontologie și Teologie. Dialogul ideilor și misiunea Bisericii” (24-25 aprilie) și „Dimensiunea pastoral misionară în opera Sfântului Ioan Gură de Aur (15-16 mai);
 • Arhiepiscopia Tomisului a organizat Simpozioanele Internaționale cu temele „Ierarhi și preoți misionari în Eparhia Tomisului” (10-11 mai), „Oameni, demnitate, muncă în creștinism” (1-4 octombrie) și „Pastorație și misiune în viața, slujirea și scrierile Sfântului Ioan Gură de Aur” (18-19 octombrie);
 • În Arhiepiscopia Târgoviștei au avut loc lucrările Simpozionului Științific Internațional cu tema: „Lucrarea pastoral-misionară a Bisericii și impactul social și comunitar al acesteia – istorie, actualitate, perspective” (2 iunie);
 • Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților a organizat Simpozioanele Naționale cu temele: „Educația prin cuvânt reflectată în opera Sfântului Ioan Gură de Aur” (3 aprilie), respectiv „Mitropolitul Silvestru al Bucovinei (1818-1895). Prinos de recunoștință” (25 aprilie);
 • În Arhiepiscopia Alba-Iuliei s-a desfășurat Simpozionul Internațional cu tema: „Ethosul misionar al Bisericii în postmodernitate” (4-6 mai) și Simpozionul Național „Părintele Dometie Manolache – chip luminos al virtuții și dăruirii jertfelnice” (7 iulie);
 • Arhiepiscopia Romanului și Bacăului a organizat Simpozionul Național „Stănița – pagini de istorie, cultură și spiritualitate” (18-20 iulie);
 • Arhiepiscopia Buzăului și Vrancei a organizat Simpozionul cu tema: „Mari păstori ai Ortodoxiei, din trecut și de astăzi” (20 mai) și Simpozionul istoric: „Sfântul Cuvios Vasile de la Poiana Mărului – dascăl al rugăciunii și mare păstor de suflete” (21 noiembrie);
 • Arhiepiscopia Argeșului și Muscelului a organizat Simpozionul-omagial cu tema: „Receptarea personalității Sfântului Ioan Gură de Aur” (3 iunie);
 • Arhiepiscopia Dunării de Jos a organizat Simpozionul științific internațional: „2015 – Anul comemorativ al Sfântului Ioan Gură de Aur și al marilor păstori de suflete din eparhii” și „Anul misiunii parohiei și mănăstirii azi” (15-16 iunie), precum și Simpozionul Național interseminarial cu ocazia Sărbătorii Sfântului Apostol Andrei;
 • În Arhiepiscopia Aradului se va desfășura Simpozionul omagial cu tema: „2015 – Anul omagial al misiunii parohiei și mănăstirii azi și Anul comemorativ al Sfântului Ioan Gură de Aur și al marilor păstori de suflete din eparhii în Patriarhia Română” (10-11 noiembrie);
 • Arhiepiscopia Ortodoxă Română din cele două Americi a organizat Simpozionul de Spiritualitate ortodoxă „Evanghelia, credința creștină și instituțiile – trecut, prezent, viitor” (21 martie), ediția a VIII-a;
 • Episcopia Caransebeșului a organizat Simpozionul internațional „Misiune și propovăduire” (18-26 aprilie);
 • În Episcopia Ortodoxă a Oradiei au avut loc lucrările Simpozionului Internațional cu tema „Pastorația și misiunea Bisericii într-o lume desacralizată. Perspective actuale” (28-29 mai);
 • Episcopia Ortodoxă Română a Maramureșului și Sătmarului a organizat Simpozionul „Învățământul teologic ortodox universitar băimărean – la ceas aniversar” (20 noiembrie);
 • Episcopia Sloboziei și Călărașilor a organizat Simpozionul cu tema: „Sfântul Ioan Gură de Aur – împlinirea modelului Arhiereului cel veșnic” (8 octombrie);
 • Episcopia Devei și Hunedoarei a organizat Simpozionul Teologic Internațional cu tema „Postmodernismul – o provocare pentru creștinismul contemporan” (30 iunie);
 • În perioada 16-21 iunie, Episcopia Ortodoxă Română a Italiei a organizat la Roma Proiectul pastoral-misionar cu tema: „Zilele Misiunii în contextul migrației”;
 • Episcopia Ortodoxă a Spaniei și Portugaliei a organizat Congresul NEPSIS, Tinerii în Biserică (24-26 aprilie).

O parte din comunicările prezentate la aceste întâlniri au fost deja publicate sau sunt în curs de publicare.

– În cadrul programului catehetic „Hristos împărtășit copiilor”, a fost organizat Concursul național de mini-proiecte cu caracter social-filantropic: „Mâini întinse spre lucrarea poruncilor lui Dumnezeu”, care a avut ca scop cultivarea dragostei faţă de Biserică și educarea copiilor în sensul ajutorării semenilor aflați în suferință: bătrâni, bolnavi, persoane singure, copii abandonați sau în situații speciale, familii sărace etc.

– În unităţile de învățământ preuniversitar de stat, profesorii de religie au valorificat ora de religie în scopul evidențierii rolului pe care tinerii îl au în cadrul parohiei ortodoxe, precum şi pentru a prezenta exemplul Sfântului Ioan Gură de Aur, ca păstor de suflete.

– În revistele eparhiale şi parohiale, pe site-urile eparhiilor din țară și străinătate şi pe site-urile Patriarhiei Române au fost create secțiuni speciale, dedicate Anului omagial al misiunii parohiei și mănăstirii azi și Anului comemorativ al Sfântului Ioan Gură de Aur și al marilor păstori de suflete, prin care au fost mediatizate rolul şi importanța parohiei ortodoxe și a mănăstirii şi s-au evidențiat aspecte ale vieții și activității Sfântului Ioan Gură de Aur și ale altor vrednici păstori de suflete din eparhii;

– Cu binecuvântarea chiriarhilor, în cadrul centrelor eparhiale şi parohiale, al instituțiilor de învățământ teologic sau al altor instituții publice, s-au organizat şi au fost vernisate expoziții omagiale tematice, cuprinzând cele mai frumoase icoane şi mozaicuri referitoare la misiunea parohiei și mănăstirii azi, precum și la Sfântul Ioan Gură de Aur și alți păstori de suflete din eparhii;

– În eparhii şi în instituțiile de învățământ au fost organizate diverse alte manifestări culturale (concerte caritabile, pelerinaje tematice, concursuri de eseuri, lansări de carte, piese de teatru, proiecții de film pentru prezentarea vieții unor părinți contemporani, au fost realizate albume foto, s-au distribuit broșuri și pliante, s-au organizat procesiuni cu icoane, pelerinaje etc.), cu prilejul cărora credincioșii și tinerii au fost încurajați să se implice în viața comunității parohiale și au fost comemorați și promovat cultul sfinților locali și al marilor personalități eclesiastice.

 • Sub aspect mediatic, evenimentele dedicate „Anului omagial al misiunii parohiei și mănăstirii azi”, respectiv „Anului comemorativ al Sfântului Ioan Gură de Aur și al marilor păstori de suflete din eparhii” s-au bucurat de o largă susținere şi promovare, atât în mass-media bisericească centrală, cât şi în cea locală.

– Mass-media bisericească locală (foi parohiale, reviste eparhiale, posturi de radio existente în unele eparhii ale Patriarhiei Române; site-urile eparhiilor sau ale parohiilor ortodoxe române) şi centrală (Centrul de Presă „Basilica” al Patriarhiei Române) a mediatizat hotărârile Sfântului Sinod cu privire la proclamarea anului 2015 ca „Anul omagial al misiunii parohiei și mănăstirii azi”, respectiv „Anul comemorativ al Sfântului Ioan Gură de Aur și al marilor păstori de suflete din eparhii”, programul-cadru, precum şi evenimentele organizate în eparhiile Bisericii Ortodoxe Române pe această temă.

– Biroul de Presă al Patriarhiei Române a adus la cunoștința opiniei publice, prin comunicate de presă, manifestările organizate de Patriarhia Română în anul 2015, „Anul omagial al misiunii parohiei și mănăstirii azi”, respectiv „Anul comemorativ al Sfântului Ioan Gură de Aur și al marilor păstori de suflete din eparhii”. Au fost monitorizate știrile și articolele din presa laică audio, video și scrisă despre manifestările organizate de Patriarhia Română în anul 2015. Astfel, în presa laică au apărut peste 100 de știri, articole, documentare, reportaje și emisiuni tip dezbatere despre manifestările organizate de Biserica Ortodoxă Română.

– Agenţia de Ştiri Basilica a Patriarhiei Române a publicat peste 1100 de materiale informative (ştiri, comunicate, documente, interviuri) dedicate anului omagial și comemorativ 2015. Cele mai importante știri au fost traduse şi publicate şi în limba engleză (aproximativ 30 de știri).

Pe site-ul basilica.ro al Agenției de știri a Patriarhiei Române a fost creată o secțiune specială, intitulată: „Anul omagial 2015”.

De asemenea, pe același site există secțiunea galerie foto în care se regăsesc cele mai importante imagini de la evenimentele desfășurate în Patriarhia Română în anul 2015.

– Publicațiile Lumina au acordat sistematic spații editoriale pentru cele două teme ale anului omagial și comemorativ 2015. Prin ediția sa națională, dar şi prin edițiile regionale, Ziarul Lumina a prezentat evenimentele organizate de Patriarhia Română, de centrele eparhiale, de școlile teologice, precum şi de alte instituții bisericeşti pe tema: „Anul omagial al misiunii parohiei și mănăstirii azi”, respectiv „Anul comemorativ al Sfântului Ioan Gură de Aur și al marilor păstori de suflete din eparhii”.

În cotidian au fost publicate aproximativ 2.000 de știri, dedicate tematicii aprobate de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, pentru anul 2015.

Temele anului omagial 2015 au fost reflectate în peste 200 de reportaje realizate la așezămintele monahale și parohii reprezentative din Patriarhia Română, fiind scoase în evidență atât istoria bogată a vetrelor monahale și a bisericilor de mir, cât și activitățile ce se desfășoară în zilele noastre spre zidirea sufletească a monahilor și credincioșilor.

În pagina de teologie a cotidianului, au fost publicate articole despre mărturiile scripturistice și patristice referitoare la portretele păstorilor de suflete de-a lungul veacurilor. Din opera Sfântului Ioan Gură de Aur au fost prezentate periodic scrieri despre chipul preotului și pastorația diferitelor categorii sociale. Au fost prezentate medalioane ale unor vrednici păstori de suflete din istoria Bisericii Ortodoxe Române.

Suplimentul lunar „Lumina educației” a promovat constant legătura dintre părinții, păstorii duhovnicești și dascălii din școli în formarea tinerei generații.

Rubrica „Memoria Bisericii”, apărută în pagina de „Repere și idei” a cotidianului, a prezentat suferințele clericilor și modul în care aceștia și-au desfășurat pastorația în anii regimului ateu.

– Postul de Radio Trinitas al Patriarhiei Române a realizat şi a difuzat emisiuni în cadrul cărora s-au alocat spații largi subiectelor referitoare la misiunea parohiei și a mănăstirii azi, respectiv la Sfântul Ioan Gură de Aur și la marii păstori de suflete din eparhii.

Știrile Radio Trinitas au difuzat zilnic informații cu privire la diversele activități încadrate în Anul omagial și comemorativ 2015, organizate la nivel de eparhii, protopopiate și parohii.

În 2015, Radio Trinitas a implementat proiectul „Identitatea românească în lume”, finanțat de Ministerul Afacerilor Externe – Departamentul Politici pentru Relația cu Românii de Pretutindeni. Proiectul, desfășurat în parteneriat cu Mitropolia Ortodoxă Română a Europei Occidentale și Meridionale și cu Mitropolia Ortodoxă Română a Germaniei, Europei Centrale și de Nord, a avut ca scop promovarea imaginii pozitive a românilor din diaspora și afirmarea identității lor religioase, etnice, lingvistice și culturale. În acest sens, trei echipe de câte doi reporteri ai radioului au vizitat, în cadrul proiectului, 21 de comunități românești din trei țări: Italia, Marea Britanie și Austria, unde au realizat interviuri cu românii pe care i-au întâlnit și reportaje despre viața parohiilor românești. Aceste materiale radiofonice se difuzează până în luna decembrie, de luni până vineri, de la ora 12.45.

Emisiunea „Viața Cetății” a adus la microfonul Radio Trinitas invitați care au vorbit despre misiunea pe care o desfășoară Biserica prin parohii (activități cu tinerii, promovarea orei de Religie, cateheze săptămânale, cateheze cu tinerii care se pregătesc pentru căsătorie etc.) sau în mănăstiri (activitatea liturgică, filantropică, tabere pentru elevi etc.).

În cadrul emisiunii „Cuvintele credinței”, la rubrica „Lectură patristică”, au fost prezentate, zilnic, fragmente din scrierile Sfântului Ioan Gură de Aur.

Pe parcursul anului, directorul muzeului „Prima Școală Românească din Șcheii Brașovului”, pr. prof. Vasile Oltean, a prezentat, în edițiile de vineri ale emisiunii „România la zi”, primele scrieri ale Sfântului Ioan Gură de Aur tipărite în limba română, păstrate în muzeul brașovean. Seria va continua în 2016 cu lucrările Sfântului Ierarh Martir Antim Ivireanul.

– Postul de Televiziune Trinitas al Patriarhiei Române a realizat şi a difuzat emisiuni și materiale referitoare la cele două teme ale anului 2015, precum şi despre manifestările desfășurate în cuprinsul eparhiilor Patriarhiei Române în acest sens.

În cadrul Jurnalului Trinitas au fost difuzate 131 de știri dedicate Anului omagial şi comemorativ 2015. Acestea au reflectat evenimente care au avut loc atât în eparhiile din țară, cât și din diaspora românească precum: simpozioane de pedagogie creștină, proiecte educaționale, conferințe pastoral-misionare semestriale, cercuri pastorale, conferințe despre mari duhovnici și mărturisitori, sinaxe monahale, pelerinaje.

În cadrul grilei de programe au fost introduse două producții noi: „Lumina Sfintelor Scripturi” (emisiune dedicată Sfântului Ioan Gură de Aur și scrierilor sale exegetice), respectiv „Misiune și comuniune” (emisiune dedicată misiunii parohiilor și mănăstirilor din cadrul Patriarhiei Române). În vederea realizării acestei din urmă producții au fost organizate mai multe deplasări şi filmări în Mitropolia Europei Occidentale și Meridionale. Cu acest prilej, au fost filmate peste 35 de ediții dedicate unor parohii și comunități din Regatul Unit al Marii Britanii, Franța, Belgia, Italia și Israel.

Din cuprinsul acestei prezentări succinte se poate desprinde cu ușurință faptul că cele două hotărâri ale Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, prin care anul 2015 a fost proclamat „Anul omagial al misiunii parohiei și mănăstirii azi”, respectiv „Anul comemorativ al Sfântului Ioan Gură de Aur și al marilor păstori de suflete din eparhii”, au avut o largă rezonanță în rândul clericilor, monahilor şi credincioşilor, concretizându-se în numeroase acțiuni şi programe dedicate atât rolului și importanței misiunii parohiei și mănăstirii azi, cât și conturării modelului păstorului de suflet, ilustrat prin pilda de viață și activitate a Sfântului Ioan Gură de Aur, precum și a altor mari păstori de suflete din eparhiile Patriarhiei Române. Toate aceste acțiuni și programe desfășurate au contribuit la o mai bună înțelegere a importanței pe care parohia ortodoxă și mănăstirea o au în viața creștinilor, precum şi la descoperirea exemplului păstorului de suflete și a importanței pe care acesta o are în comunitatea creștină-ortodoxă.

Astăzi, ședința solemnă a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române reprezintă încununarea întregii activități desfășurate în anul 2015 de către ierarhi, clerici, cadre didactice, monahi şi alți vrednici ostenitori, precum și de instituțiile de învățământ teologic şi cercetare, în scopul aprofundării și evidențierii misiunii parohiei și a mănăstirii azi, precum și în direcția cultivării exemplului și sublinierii misiunii păstorului de suflete în societatea contemporană.

Întregul personal al instituțiilor centrale bisericeşti aduce mulțumiri Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, la iniţiativa căruia anul 2015 a fost declarat „Anul omagial al misiunii parohiei și mănăstirii azi”, respectiv „Anul comemorativ al Sfântului Ioan Gură de Aur și al marilor păstori de suflete din eparhii”, precum şi tuturor membrilor Sfântului Sinod, care au vegheat şi s-au străduit ca aceste două teme să fie implementate în eparhiile Patriarhiei Române și să se materializeze în numeroasele și diversele activități desfășurate în 2015.

† Varlaam Ploieșteanul

Episcop Vicar Patriarhal

Comentarii Facebook


Știri recente