Raport general privind activitățile Arhiepiscopiei Bucureștilor în anul 2020

Adunarea Eparhială a Arhiepiscopiei Bucureștilor s-a întrunit în ședință anuală sâmbătă dimineață, 06 februarie 2021, sub președinția Preafericitului Părinte Patriarh Daniel.

Această întrunire are rolul de a analiza activitățile din anul anterior și de a proiecta noi obiective pentru anul în curs. Vă punem la dispoziție „Raportul general privind activitățile Arhiepiscopiei Bucureștilor în anul 2020” – integral:


Rugăciune şi solidaritate filantropică în vreme de pandemie

Raport general privind activitățile Arhiepiscopiei Bucureștilor în anul 2020

Anul 2020 a fost proclamat de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române Anul omagial al pastorației părinților și copiilor” și „Anul comemorativ al filantropilor ortodocși români. Prin urmare, activitățile mai importante ale Arhiepiscopiei Bucureștilor în anul 2020 s-au înscris în prevederile programului cadru transmis de Cancelaria Sfântului Sinod tuturor eparhiilor Patriarhiei Române, așa cum reiese din rapoartele de activitate ale sectoarelor Centrului eparhial.

Cu toate acestea, ca urmare a restricțiilor impuse de autorități în contextul pandemiei, activitatea a fost îngreunată comparativ cu cea din anii anteriori.

Toate parohiile, mănăstirile și schiturile Arhiepiscopiei Bucureștilor au pus în aplicare recomandările Patriarhiei Române în vederea respectării măsurilor sanitare. Slujbele liturgice s-au desfășurat afară (în pridvor sau în altarele de vară), pentru evitarea aglomerației, respectându-se limitele distanțării fizice şi au fost puse la dispoziția credincioșilor soluții dezinfectante la intrarea în biserici, la pangare, la lumânărare și la grupurile sanitare. Icoanele și raclele au fost curățite permanent și bisericile au fost aerisite frecvent. Au fost montate afișe informative pentru protejarea sănătății. Pentru participanții la slujbele săvârșite în interiorul bisericii, masca de protecție a fost obligatorie. Anafura, litia și paștile au fost preambalate igienic și distribuite credincioșilor în pungi de hârtie sau de plastic.

Au fost organizate ședințe de lucru cu Preacucernicii Părinți Protopopi privind desfășurarea activităților liturgice de la parohii, cu respectarea măsurilor sanitare impuse. În ziua de duminică, 5 aprilie 2020, s-a desfășurat în București un pelerinaj special cu moaștele Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureștilor, rostindu-se rugăciuni pentru încetarea epidemiei.

1. Activitatea administrativ-pastorală și economic-patrimonială

În cadrul Arhiepiscopiei Bucureștilor, în anul 2020 au funcționat: 13 protopopiate (protoierii), 713 parohii (331 urbane şi 382 rurale) şi 42 de filii. La acestea se adaugă 42 de unități monahale (35 de mănăstiri și 7 schituri) și 532 de cimitire parohiale și mănăstirești, precum și un cimitir eparhial. În Arhiepiscopia Bucureștilor își desfășoară activitatea un număr de 1632 de clerici dintre care 1.487 de clerici de mir şi 145 clerici de mănăstire. Dintre cei 1.487 de clerici de mir, 1.264 sunt încadrați pe post (1.129 de clerici – la parohii, 23 de clerici – la Centrul eparhial și 112 preoți asigură asistența religioasă şi socială în instituții de stat), 43 sunt angajați parțial, iar 180 de clerici sunt pensionari. Cei 1.487 de clerici de mir deservesc un număr de aproximativ 3 milioane de creștini ortodocși estimați la nivelul municipiului București și al județelor Ilfov și Prahova[1]. În anul 2020, 10 clerici au fost primiți din alte eparhii, 3 clerici s-au transferat în alte eparhii, 27 de preoți au fost pensionați, iar 13 preoți au decedat. În anul 2020 au fost hirotoniți 20 de preoți și 9 diaconi. Aceștia au fost numiți în posturile vacante prin concurs.

În anul 2020 au fost oficiate 17.870 botezuri, 2.884 cununii şi 20.809 înmormântări.

În ceea ce privește personalul monahal, numărul total de viețuitori în mănăstiri este de 671, din care 232 de călugări și frați și 439 de monahii și surori. Au fost închinoviați 7 viețuitori, au fost săvârșite 6 tunderi în monahism și o tundere în treapta de rasofor. Au fost hirotoniți 2 ieromonahi și 4 ierodiaconi.

În anul 2020 au fost târnosite 6 biserici, a fost sfințită cu agheasmă o biserică și s-au oficiat: slujbe de binecuvântare a lucrărilor efectuate la 2 biserici parohiale, sfințirea unei catapetesme, sfințirea unei capele mortuare și a unui osuar, sfințirea unui centru cultural, sfințirea a două clopotnițe, precum şi slujbe de binecuvântare pentru o sală praznicală și o casă parohială.

La acestea se adaugă continuarea lucrărilor de construire a 70 de biserici și capele, precum și a lucrărilor de consolidare și restaurare desfăşurate la 120 de biserici și capele.

De asemenea, la data de 31 decembrie 2020, în cuprinsul Arhiepiscopiei Bucureștilor se înregistra un total de 245 de unități de cult cu lucrări de pictură din nou (în diferite tehnici: frescă, al secco, mozaic), lucrări de restaurare a picturii sau pictură/restaurare catapeteasmă și mobilier bisericesc, execuție catapeteasmă și mobilier bisericesc. Aceste lucrări se află în diferite faze de execuție (proiectare, licitație, execuție şi recepție parțială).

Au fost recepționate, parțial sau definitiv, 31 de lucrări, dintre care 25 au fost recepții definitive la lucrări încheiate în cursul anului 2020.

Totalul cheltuielilor privind construirea, restaurarea, consolidarea sau pictarea locașurilor de cult a fost de aproximativ 68 de milioane lei.

Activitățile administrative şi misionare au fost intensificate prin înființarea de posturi noi clericale și neclericale, oficiul de paroh a fost încredințat unor clerici care s-au remarcat prin activitatea lor pastoral-misionară şi socială. Au fost propuse și aprobate soluții concrete de combatere a navetismului clericilor, au fost acordate ranguri, ordine, diplome și distincții bisericești clericilor din Arhiepiscopia Bucureștilor care aveau o activitate bogată la parohie.

Din punct de vedere economic, Fabrica de lumânări Făclia Sfinților Români și Serviciul Colportaj ale Arhiepiscopiei Bucureștilor au oferit suportul financiar major pentru activitățile multiple ale Centrului eparhial, acestea fiind principalele surse de venituri constante în anul 2020.

Investiția principală a Sectorului Economic Financiar în anul 2020 (Fabrica de lumânări) a fost construirea unei hale noi pentru depozitarea parafinei, a lumânărilor și a candelelor (costul total 4.517.500,00 lei).

O altă parte a veniturilor Sectorului Economic Financiar au fost direcționate astfel: pentru achiziționarea de echipamente medicale (măști sanitare, pulsoximetre, ventilatoare) și tablete necesare elevilor din mediile defavorizate (284.642,39 lei), pentru sprijinirea Administrației Patriarhale în achiziționarea unui imobil necesar comunității românești din Valea Timocului – Serbia de Răsărit (150.000,00 lei), pentru sprijinirea proiectului legat de edificarea Centrului Social pentru persoanele cu deficiențe de auz din București (173.288,99 lei), pentru susținerea Radio TRINITAS (870.000,00 lei) și TRINITAS TV (1.896.190,00 lei) ale Patriarhiei Române şi pentru construirea Catedralei Naţionale (2.208.236,00 lei).

Cooperativa agricolă Via Domnului a raportat pentru anul 2020 o scădere a distribuției de vin, ca urmare a pandemiei cu noul coronavirus, astfel încât începând cu data de 16 martie 2020, moment în care a fost declarată Starea de urgență la nivel național, timp de 3 luni, nu au mai fost solicitări de vin din partea subunităților Arhiepiscopiei Bucureștilor și nici din alte eparhii.

Totuși, în pofida pandemiei, Cooperativa agricolă Via Domnului a Arhiepiscopiei Bucureștilor a obținut, în anul 2020, două medalii de aur la un concurs internaţional (INTERNATIONAL WINE CONTEST BUCHAREST – IWCB, Ediția 2020), cu soiurile de vin Cabernet Sauvignon și Merlot.

2. Activitatea cultural-misionară și educațională.

În anul 2020, Editura Cuvântul Vieții a Mitropoliei Munteniei și Dobrogei a obținut o dublă acreditare, atât pentru domeniul Teologie, cât și pentru domeniul Istorie și studii culturale, pentru amândouă domeniile fiind clasificată în categoria B (edituri cu un impact semnificativ în domeniu, cu vizibilitate considerabilă pe plan național și cu potențial de dezvoltare la nivel internațional).

De asemenea, în urma încheierii competiției de evaluare și clasificare a editurilor și revistelor științifice în vederea recunoașterii și clasificării de către Consiliul Național al Cercetării Științifice (CNCS),  desfășurate în intervalul 17 septembrie – 30 decembrie 2020, revista Glasul Bisericii a fost încadrată în categoria B, unde sunt clasificate reviste cu o vizibilitate considerabilă mai ales pe plan național.

Au fost publicate lucrări cu referire principală la tematica „Anului omagial al pastorației părinților și copiilor” și „Anului comemorativ al filantropilor ortodocși români”, dar și lucrări de îndrumare pastorală, monografii, pliante și broșuri, precum și Calendarul creștin-ortodox pentru anul 2021.

În ceea ce privește învățământul teologic, la încheierea anului universitar 2019 – 2020 erau înscriși la toate specializările Facultății de Teologie Ortodoxă Justinian Patriarhul a Universității din București 799 de studenți. La aceștia se adaugă 470 de masteranzi și doctoranzi. Pentru anul școlar 2019 – 2020, la Seminarul Teologic Liceal Ortodox Nifon Mitropolitul din București au fost înscriși 169 de elevi. În cadrul aceleiași instituții funcționează Școala Postliceală Sanitară Sfântul Ierarh Nectarie de la Eghina,  pentru anul școlar în curs fiind înscriși 275 de elevi și eleve. De asemenea, la Seminarul Teologic Liceal Ortodox Sfânta Filofteia – Mănăstirea Pasărea au fost înscrise 88 de eleve. În învățământul religios din școlile de stat de pe cuprinsul Arhiepiscopiei Bucureștilor activează 781 de profesori de religie, care desfășoară o activitate didactică și spirituală foarte necesară și benefică în rândul tinerilor.

3. Activitatea social-filantropică.

Întrucât anul 2020 a fost marcat de pandemia de Covid-19, aproape toate activitățile social-filantropice au avut ca prioritate sprijinirea persoanelor afectate de pandemie. Principalele activități social-filantropice au fost:

  • Parteneriat cu autoritățile pentru ajutorarea persoanelor aflate în dificultate în timpul carantinei generalizate, în baza căruia au fost oferite aproximativ 3.000 de porții de mâncare, dar și pachete cu alimente de bază – cu susținerea Protoieriilor din București;
  • Sprijinirea spitalelor Covid-19 cu aparatură medicală, dar și a medicilor de familie din zone defavorizate, cu măști de protecție și pulsoximetre;
  • Sprijinirea copiilor din comunitățile defavorizate, cu rechizite şcolare, cu tablete si dispozitive electronice pentru a putea participa la cursuri în condițiile școlii online, în colaborare cu Sectorul Învățământ și activități cu tineretul al Arhiepiscopiei. De exemplu, în anul 2020, cu sprijinul financiar al parohiilor din eparhie, 290 de elevi din familiile sărace sau defavorizate au fost ajutați cu rechizite și uniforme școlare, manuale, articole de îmbrăcăminte și încălțăminte, necesare începerii anului școlar, în cuantum de 832.096 lei;
  • Au fost consolidate parteneriatele existente și au fost identificați noi parteneri sociali în vederea susținerii inițiativelor sociale ale Arhiepiscopiei Bucureștilor.

Totodată, în anul 2020 au fost continuate programe și proiecte sociale pentru categorii defavorizate, spre exemplu: Construirea unui nou Centru de zi pentru copii cu deficiențe de auz în București, extinderea Centrului de zi pentru copii din orașul Urlați, construirea a două case de tip familial la Mănăstirea Turnu, Prahova, continuarea proiectului Banca de alimente din Protoieria Sector VI Capitală ș.a.

Valoarea totală a ajutoarelor materiale și financiare acordate în anul 2020 a fost de aproximativ 10 milioane lei (9.945.926,49 lei).

În încheiere, mulțumim tuturor persoanelor particulare, comunităților și instituțiilor locale și centrale care au ajutat Arhiepiscopia Bucureștilor în multiplele sale activități pastorale, edilitare și social-filantropice în anul 2020. Totodată, ne rugăm Preasfintei Treimi să le dăruiască tuturor sănătate și fericire, pace și bucurie, precum și mult ajutor în toată fapta cea bună.

Daniel

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române


[1] Conform datelor INS, municipiul București are 2.139.439 locuitori, județul Ilfov: 444.021 locuitori și județul Prahova: 789.935 locuitori. Toate cele trei unități teritoriale au un total de: 3.373.395 locuitori. La acest număr a fost aplicat procentul de 87% ortodocși declarați la ultimul recensământ (2011), rezultând un număr de: 2.934.853 creștini ortodocși.

Foto: arhiva Basilica.ro

Comentarii Facebook


Știri recente