Radiografii istorico-teologice ale raporturilor dintre Stat și Biserică

Analiza raporturilor dintre Stat și Bi­serică, dintre pu­terea politică și cea spirituală, reprezintă un capitol constant al cercetării istorice, din ambele perspective ale unui binom dinamic. Sociologia și politologia din zilele noastre acordă o atenție specială acestui domeniu de investigație științifică, dintr-o perspectivă seculară orientată mai degrabă către pre­zent. De partea cealaltă, orice te­o­logie a istoriei, fundamentată pe cuvintele Mântuitorului: „Dați Cezarului cele ce sunt ale Cezarului și lui Dumnezeu cele ce sunt ale lui Dumnezeu” (Mt. 22, 21; Mc. 12, 17; Lc. 20, 25), beneficiază de fenomenologia com­plexă a faptelor și eve­nimen­telor din trecutul mai apropiat sau mai îndepărtat, re­velatoare a modului de îm­plinire (sau ne­îm­plinire) a poruncii divine de către oameni.

Mai multe detalii în „Ziarul Lumina”.

Comentarii Facebook


Știri recente