Purtători de lumină, speranță și bucurie

Mesajul Preafericitului Părinte DANIEL, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, adresat licențiaților Facultății de Teologie Ortodoxă Justinian Patriarhul din București, promoția 2013, marți, 25 iunie 2013:

Tinerii licențiați, care aparțin promoției 2013 a Facultății de Teologie Ortodoxă Justinian Patriarhul din București, și care astăzi depun jurământul de credință înaintea lui Dumnezeu, Cel în Treime închinat, au fost pregătiți de dascălii lor de teologie în cei trei sau patru ani de studii universitare pentru a începe misiunea pe care Biserica le-o va încredința în slujirea, îndrumarea și ajutorarea credincioșilor ei. Eforturile lor de a recepta cunoștințele adânci de teologie, de a se forma duhovnicește prin participarea la Sfânta Liturghie și de a se pregăti din punct de vedere misionar și pastoral au fost încununate prin susținerea examenului de licență, care le conferă competențe de teologie pastorală, teologie didactică, teologie asistență socială și artă sacră, dar și prin rugăciunea de mulțumire (TE DEUM) adusă împreună cu profesorii lor lui Dumnezeu pentru tot ajutorul primit de la El.

Integrarea cunoștințelor teologice în formarea duhovnicească reprezintă o dovadă a capacității lor de a sesiza cât mai exact nevoile reale ale credincioșilor, exigențele predării religiei sau ale lucrării de asistență social-filantropică a Bisericii, precum și exigențele restaurării și conservării patrimoniului sacru românesc. Așteptările Bisericii de la acești tineri teologi sunt mari și multiple, deoarece lucrarea ei a devenit mai extinsă și mai exigentă într-o societate marcată de secularism, individualism și indiferentism religios. Se așteaptă ca acești absolvenți să fie purtători de speranță acolo unde dezorientarea și deznădejdea domină sufletul, purtători de bucurie acolo unde necazurile și neajunsurile copleșesc existența zilnică. Dar, pentru a împlini acest deziderat nobil și generos, tinerii teologi trebuie să ceară permanent ajutorul lui Dumnezeu și sfatul celor care au mai multă experiență în a traduce idealuri nobile în fapte concrete, care iau forma iubirii milostive și vindecătoare a lui Hristos, împărtășită oamenilor prin harul Duhului Sfânt.

Dorim ca promoția 2013 a Facultății de Teologie Ortodoxă Justinian Patriarhul să urmeze pilda Sfinților Împărați Constantin și Elena – promotori ai libertății religioase și susținători ai Bisericii. Timpul prezent cere un apostolat pastoral, educațional, cultural și social-filantropic mai dinamic. Pretutindeni unde se desfășoară slujirea eclezială: în biserică, în școală, în așezăminte filantropice, culturale sau mass-media – este nevoie de zel misionar și de hărnicie, de inteligență și de perseverență, pentru a ajunge la bucuria conlucrării cu Dumnezeu și cu sfinții Lui, spre binele Bisericii și mântuirea oamenilor. De aceea, vă îndemnăm, cu bucurie și speranță, să răspundeți iubirii lui Hristos, Care v-a chemat să studiați teologia, pentru a fi slujitori și misionari ai Bisericii Sale în lumea de azi.

Părintele profesor Dumitru Stăniloae, cel mai de seamă dascăl al Facultății de Teologie din București, să vă fie tuturor o dreaptă călăuză și un model luminos în lucrarea sfântă pe care o împliniți, deoarece prin întreaga sa operă el a reușit să-L mărturisească pe Hristos Cel răstignit și înviat, Care a descoperit oamenilor iubirea și lumina eternă a Preasfintei Treimi ca fiind viitorul ultim al omenirii.

Felicităm conducerea Universității din București, conducerea Facultății de Teologie Justinian Patriarhul, toate cadrele didactice, pe toți licențiații și licențiatele promoției 2013 și ne rugăm Mântuitorului Iisus Hristos să dăruiască tuturor har, pace, bucurie și mult ajutor în lucrarea misionară pe care o împlinește fiecare în Sfânta noastră Biserică Ortodoxă, spre slava lui Dumnezeu și mântuirea oamenilor.

† DANIEL

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

Comentarii Facebook


Știri recente