PS Varlaam Ploieşteanul: Prin pocăinţă să căutăm să ne apropiem de Dumnezeu

PS Varlaam Ploieşteanul

Preasfinţitul Părinte Varlaam Ploieşteanul, Episcop Vicar Patriarhal, a oficiat duminică, 09 octombrie 2016, Sfânta Liturghie la Catedrala Patriarhală.  Din soborul slujitor a făcut parte şi pr. Clement Haralam, Mare Eclesiarh al Catedralei.

Făcând referire la pericopa evanghelică (vezi textul mai jos) citită astăzi la Sfânta Liturghie, Episcopul Vicar Patriarhal a explicat, în cuvântul său, motivele pentru care Mântuitorul Iisus Hristos a înviat pe fiul văduvei îndurerate care îşi ducea singurul copil la groapă.

Cel dintâi motiv a fost fără îndoială iubirea milostivă faţă de această femeie. Plânsul acestei mame îndurerate a străpuns şi sufletul Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Al doilea motiv este acela de a-şi arăta puterea Sa dumnezeiască. Acum arată faptul că El, Fiul lui Dumnezeu, are putere peste viaţă şi peste moarte. El este izvorul vieţii şi biruitorul morţii, de aceea îl aduce la viaţă pe acest tânăr. În al treilea rând, Hristos doreşte să arate oamenilor această dublă realitate a omului; omul este trup şi suflet. Chiar dacă trupul este muritor şi stricăcios, sufletul, ca suflare al lui Dumnezeu cel veşnic, nu moare niciodată. Dacă citim mai departe textul evangheliei vedem şi un al patrulea motiv. De faţă erau şi câţiva din ucenicii Sfântului Ioan Botezătorul. Acesta aflase despre minunile şi cuvântările Mântuitorului Iisus Hristos. De aceea, el trimite câţiva din ucenicii lui pentru a-L întâlni şi întreba dacă El este Mesia cel făgăduit de Dumnezeu prin gura prorocilor. De aceea, Mântuitorul săvârşeşte această minune după care se adresează ucenicilor Sfântului Ioan Botezătorul: „Mergeţi şi spuneţi lui Ioan că orbii văd, muţii vorbesc,  şchiopii umblă şi morţii înviază. El a dorit în mod expres să îl convingă pe Ioan Botezătorul că El este Mesia.

La final, Ierarhul i-a îndemnat pe credincioşii prezenţi în număr mare la Sfânta Liturghie să ducă o viaţă conformă cu învăţăturile Mântuitorului Hristos şi, prin sfânta Taină a Pocăinţei, să caute iertarea păcatelor şi dobândirea vieţii veşnice.

Iubiţi credincioşi, învăţând această lecţie de milă, de solidaritate şi de compasiune să ne străduim să vieţuim pentru Hristos, iar dacă păcatul pe care îl săvârşim ne desparte de Dumnezeu, prin pocăinţă să căutăm să ne apropiem de El răspunzând şi noi chemării pe care Iisus a făcut-o în Evanghelia de astăzi tânărului mort: Tinere ţie îţi zic scoală-te!

Duminica a 20-a după Rusalii

(Învierea fiului văduvei din Nain)
Luca 7, 11-16

În vremea aceea S-a dus Iisus într-o cetate numită Nain şi împreună cu El mergeau ucenicii Lui şi mulţime mare. Iar când S-a apropiat de poarta cetăţii, iată scoteau un mort, singurul copil al mamei sale, şi ea era văduvă, iar mulţime mare din cetate era cu ea. Şi, văzând-o Domnul, I s-a făcut milă de ea şi i-a zis: Nu plânge! Atunci, apropiindu-Se, S-a atins de sicriu, iar cei ce-l duceau s-au oprit. Şi a zis: Tinere, ţie îţi zic, scoală-te! Iar cel ce fusese mort s-a ridicat şi a început să vorbească, iar Iisus l-a dat mamei sale. Şi frică i-a cuprins pe toţi şi slăveau pe Dumnezeu, zicând: Proroc mare S-a ridicat între noi şi Dumnezeu a cercetat pe poporul Său.

Comentarii Facebook


Știri recente