PS Varlaam Ploieşteanul îşi sărbătoreşte sfântul protector

Preasfinţitul Părinte Varlaam Ploieşteanul, Episcop-vicar patriarhal, îşi aniversează în 30 august 2017 ziua onomastică. Cu acest prilej, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel i-a transmis un mesaj de felicitare.

Ierarhul s-a născut la 28 octombrie 1960, în localitatea Ştiubieni, jud. Botoşani, din părinţi evlavioşi, la botez primind numele Vasile.

După cursurile şcolii generale, a urmat treapta de liceu la Liceul de cultură generală din Săveni (1975-1977), Seminarul Teologic de la Mănăstirea Neamţ (1977-1982), Institu­tul Teologic de Grad Universitar din Bucu­reşti (1983-1987), cu licenţă în Teologie; cursuri de doctorat la acelaşi Institut (1987- 1990); cursuri de specializare la Institutul Ecumenic de la Bossey (lângă Geneva), octombrie 1991-mai 1992; mai târziu, stagiu de specializare la St. Stephen’s College Oxford, Anglia (aprilie-iunie 2004).

A intrat în monahism la Mănăstirea Neamţ în anul 1998; în cursul anului 2001 a fost hirotesit arhimandrit; în anul 2003 a obţi­nut titlul de doctor în Teologie, cu teza: Spiritualitate şi istorie pe teritoriul Româ­niei în epoca bizantină şi postbizantină, sub îndrumarea Prof. dr. Emilian Popescu, la Facultatea de Teologie Ortodoxă Dumitru Stăniloae din cadrul Universităţii Alexan­dru loan Cuza din laşi.

Activitate pe linie didactică: asistent universitar la Facultatea de Teo­logie Ortodoxă Dumitru Stăniloae, Uni­versitatea Alexandru loan Cuza din laşi (1990-1996); lector universitar la aceeaşi Facultate (1996-2009).

Activitate pe plan adminis­trativ: vicar administrativ şi preşedinte al Comisiei Liturgice a Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei (1998-2009); în 28 octombrie 2009, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române l-a ales Episcop-vicar patriarhal, cu titulatura Ploieşteanul, fiind hirotonit arhiereu în Catedrala patriarhală din Bucu­reşti, pe 20 decembrie 2009 (în Duminica dinaintea Naşterii Domnului), de către Preafe­ricitului Părinte Patriarh Daniel, împreună cu un sobor de ierarhi.

Din anul 2009 îndeplineşte şi funcţia de lector la Faculta­tea de Teologie Ortodoxă Patriarhul Justinian, Universitatea Bucureşti.

În calitate de cadru didactic, a beneficiat de bursa de mobilităţi Erasmus la Universitatea Cato­lică din Louvain, în cadrul Programului LLP-ERASMUS, în anul universitar 2008/2009, unde a susţinut câteva conferinţe, pre­cum: Le christianisme sur le territoire de la Roumanie jusqu’au V-e siècle, Saint Jean Cassien, fils de l’Elise Orthodoxe Roumaine et Père de l’Elise Universelle şi Écrivains théologiens dans la Scythie Mineure (toate în perioada 26 aprilie- 8 mai 2009).

În acelaşi timp, a susţinut cursuri în străinătate, şi anume: Byzantine Spirituality in Asia Minor and the Balkans, organizate de Bakke Graduate University (BGU), Seattle, USA, în Turcia, Bulgaria şi România, în perioada 21-30 octombrie 2008; a participat cu comunicări pe dife­rite teme de spiritualitate răsăriteană la simpozioane naţionale şi internaţionale; de asemenea, a publicat studii, articole şi recenzii în volume colective, ori în reviste de specialitate; a coordonat volume apă­rute în Editurile Patriarhiei Române ş.a.

Este hirotonit arhiereu în 20 decembrie 2009 ca Episcop-vicar patriarhal.

Din 11 martie 2013 este secretar al Sfân­tului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, precum şi secretar al Sinodului Perma­nent.

Comentarii Facebook


Știri recente