PS Timotei: „Hristos dă sens vieţii noastre”

Să nu primim gândurile și toate uneltirile vrăjmașului, toate momelile pe care le aruncă tuturor, a fost îndemnul adresat de Preasfinţitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop Vicar al Arhiepiscopiei Bucureştilor, credincioşilor prezenţi duminică, 24 iulie 2016, în Catedrala Patriarhală. Preasfinţia Sa le-a mai spus că diavolul va fugi de cei care sunt aproape de Dumnezeu, de cei care îl cheamă întru ajutor pe Preamilostivul Dumnezeu, după cum informează Ziarul Lumina.

11-16-sf_evanghelist_matei

În Duminica a V-a după Rusalii, la Catedrala Patriarhală, Sfânta Liturghie a fost oficiată de Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop-vicar al Arhiepis­copiei Bucureștilor, înconjurat de un sobor de preoţi şi diaconi.

În cuvântul de învăţătură rostit cu acest prilej, făcând referire la textul evanghelic care a prezentat vindecarea de­monizaților din ținutul Gadarei (Matei 8, 28-34; 9, 1), Episcopul Vicar al Arhiepiscopiei Bucureştilor a subliniat credincioşilor importanţa rugăciunii în lupta oamenilor cu puterile întunericului.

Sunt oameni care stau împotriva diavolului și care, prin post, prin rugăciune și mai ales prin deosebirea duhurilor, nu-l primesc în viața lor. Să nu primim gândurile și toate uneltirile vrăjmașului, toate momelile pe care le aruncă tuturor, având mare grijă, pentru că el este înțelept cu cei înțelepți, și simplu cu cei simpli, și o face chiar și pe smeritul și pe cunoscătorul Scripturii cu cei care cred că sunt avansați pe drumul acesta al credinței. Diavolul va fugi de cei care sunt aproape de Dumnezeu, de cei care îl cheamă întru ajutor pe Preamilostivul Dumnezeu, de cei care în rugăciunile lor cer ocrotirea Mântuitorului Iisus Hristos, a Preacuratei Sale Maici și a sfinților îngeri păzitori, și care nu se lasă biruiți de puterea întunericului, a spus Preasfinția Sa.

Arătând că locuitorii din Gadara i-au cerut lui Hristos Domnul să plece de la ei după vindecarea demonizaților, Preasfinţia Sa a evidenţiat faptul că noi trebuie să Îl rugăm permanent pe Mântuitorul să rămână cu noi, pentru că El dă sens vieții noastre.

 După Învierea Sa din morți, Mântuitorul Hristos a călătorit pe drumul către Emaus și Sfânta Scriptură ne spune că ochii celor doi ucenici erau ținuți ca să nu-L cunoască pe Domnul. Și El le-a vorbit pe cale celor doi despre toate cele ce se întâmplaseră în Ierusalim în acele zile. La un moment dat, acest străin pe care cei doi discipoli nu L-au recunoscut se făcea că merge mai departe, și cei doi L-au rugat stăruitor să rămână cu ei. Aceasta este atitudinea ucenicilor Domnului: L-au rugat stăruitor ca să rămână cu ei, iar locuitorii din Gadara i-au spus să plece de la ei. Acum fiecare dintre noi își poate pune întrebarea cu cine se aseamănă el, cu ucenicii Domnului care l-au rugat să rămână împreună cu ei, sau cu cei din Gadara, care i-au spus să plece. Când Domnul rămâne cu noi avem viață veșnică și nu avem bucurii și ocrotire atunci când El pleacă din pricina noastră, a atitudinii rele, a cuvintelor nepotrivite, a ceea ce facem noi. În locul lui se instalează întunericul și moartea și nimeni nu mai pomenește de noi dacă Domnul a plecat, pentru că El dă sens vieții noastre, de aceea trebuie să Îl rugăm permanent să rămână cu noi, să sfințească viața noastră, să ne fie ocrotitor și apărător de duhurile și stăpânitorii acestui veac, a spus Preasfințitul Părinte Timotei ­Prahoveanul.

***

Duminica a 5-a după Rusalii

(Vindecarea celor doi demonizați din ținutul Gadarei)
Matei 8, 28-34; 9, 1

„În vremea aceea, trecând Iisus dincolo, în ținutul Gadarenilor, L-au întâmpinat doi demonizați care ieșeau din morminte, atât de cumpliți, încât nimeni nu putea să treacă pe calea aceea. Și, iată, au început să strige și să zică: Ce ai cu noi, Iisuse, Fiul lui Dumnezeu? Ai venit aici mai înainte de vreme ca să ne chinuiești? Departe de ei era o turmă mare de porci, păscând. Iar demonii Îl rugau, zicând: Dacă ne scoți afară, lasă-ne să intrăm în turma de porci. Atunci El le-a zis: Duceți-vă! Iar ei, ieșind, s-au dus în turma de porci. Și îndată toată turma s-a aruncat de pe țărm în mare și a pierit în apă. Iar păzitorii au fugit și, ducându-se în cetate, au spus toate cele întâmplate cu demonizații. Și, iată, toată cetatea a ieșit în întâmpinarea lui Iisus și, văzându-L, L-au rugat să plece din hotarele lor. Iar Iisus, intrând în corabie, a trecut marea și a venit în cetatea Sa.”

 

 

 

Comentarii Facebook


Știri recente